Nghiên cứu trao đổi

Hướng dẫn lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế GTGT

Tiêu đề Hướng dẫn lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế GTGT Ngày đăng 2013-11-07
Tác giả Admin Lượt xem 456

Ngày 29/10, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 150/2013/TT-BTC hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Tổng cục thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc nhà nước cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định tại Thông tư này có trách nhiệm lập dự toán, quản lý và thực hiện việc hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế cho các đối tượng được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc xem xét, quyết định hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế phải thực hiện kiểm soát,đối chiếu việc hoàn thuế với phạm vi hạn mức sử dụng Quỹ hoàn thuế được giao.Trường hợp phát sinh số thuế hoàn vượt hạn mức được giao cho địa phương, Cục thuế có trách nhiệm báo cáo về Tổng cục Thuế để xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước để thựchiện ứng trước hạn mức sử dụng Quỹ hoàn thuế của quý sau cho cơ quan thuế phátsinh thiếu hạn mức. Trường hợp, thời điểm phát sinh thiếu hạn mức vào quý cuốicùng trong năm thì thực hiện việc điều hòa hạn mức từ nơi thừa sang nơi thiếu.Trường hợp dự toán Quỹ hoàn thuế được duyệt không đủ đảm bảo cho việc hoàn thuếgiá trị gia tăng thì Vụ Ngân sách Nhà nước chủ trì phối hợp với Tổng cụcThuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo quy định của phápluật.

Về quy trình thực hiện chi hoàn thuế từ Quỹ, đối với việchoàn thuế do Tổng cục Thuế thực hiện, khi nhận được Quyết định hoàn thuế giátrị gia tăng hoặc Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhànước do Tổng cục Thuế gửi và hồ sơ kèm theo, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệmtiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm soát chi và làm thủ tục chi hoàn thuế giá trịgia tăng cho đối tượng được hưởng trong phạm vi hạn mức sử dụng Quỹ hoàn thuếđã thông báo cho Tổng cục Thuế.

Trường hợp việc hoàn thuế do Cục Thuế thực hiện, khi nhận đượcQuyết định hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bùtrừ thu ngân sách Nhà nước và hồ sơ kèm theo, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh cótrách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm soát chi và làm thủ tục chi hoànthuế giá trị gia tăng cho đối tượng được hưởng trong phạm vi hạn mức sử dụngQuỹ hoàn thuế đã thông báo cho Cục Thuế.

Trường hợp số tiền hoàn trả cho người nộp thuế vượt hạn mức, cơquan Kho bạc Nhà nước thông báo cho cơ quan Thuế cùng cấp để thực hiện theo quyđịnh.

Thông tư cũng lưu ý chậm nhất là ngày 15 của tháng, quý, sáutháng, năm, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp tình hình thựchiện chi hoàn thuế giá trị gia tăng tại địa phương gửi Cục thuế cùng cấp đểtổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế; đồng gửi Kho bạc Nhà nước để theo dõi, đối soát.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *