Tin trong nước

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiêu đề Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày đăng 2015-07-30
Tác giả Admin Lượt xem 267

Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Thông tư về thuế. Theo đó:– Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước ngoài;– Quy định rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập tính thuế;– Sửa đổi quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ;– Quy định mới về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;– Bỏ nhiều quy định về thu nhập khác và bổ sung hướng dẫn tại thu nhập khác;– Bổ sung hướng dẫn về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp;– Quy định mới về xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng;– Sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế.Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

(Theo: Thư viện Pháp luật)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *