Tin trong nước

Hướng dẫn Quy chế hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN

Tiêu đề Hướng dẫn Quy chế hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN Ngày đăng 2014-10-27
Tác giả Admin Lượt xem 201

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 147/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Theo đó, Thông tưnêu rõ: Quỹ bảo lãnh tín dụng được đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ chohoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sảncố định tối đa không quá 7% vốn điều lệ thực có của Quỹ bảo lãnh tín dụng tạithời điểm mua sắm và được sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư mua trái phiếu Chínhphủ. Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiệnchức năng bảo lãnh tín dụng cho các đối tượng theo quy định. Quỹ bảo lãnh tíndụng tự bảo đảm chi phí, thực hiện bảo toàn vốn và tài sản; bù đắp chi phí vàrủi ro trong hoạt động theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy địnhtại Thông tư này.

Vốn điều lệ của Quỹbảo lãnh tín dụng bao gồm: Vốn do ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương cấp khi thành lập Quỹ tối thiểu là 30 tỷ đồng; Vốn góp của các tổ chức tíndụng; Vốn góp của các doanh nghiệp khác và vốn góp của các hiệp hội ngành nghề,các tổ chức đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư cũng quyđịnh rõ: Quỹ bảo lãnh tín dụng phải thực hiện trích lập dự phòng rủi ro chungbằng 0,75%/năm tính trên số dư nợ tổ chức tín dụng cho khách hàng vay được Quỹbảo lãnh tín dụng cam kết bảo lãnh tại thời điểm trích lập. Quỹ bảo lãnh tíndụng được sử dụng khoản dự phòng rủi ro để bù đắp các khoản nợ cho vay bắt buộckhi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho khách hàng mà không thu hồi được nợ. Cuốinăm, nếu không sử dụng hết khoản dự phòng rủi ro, số dư của khoản dự phòng rủiro được chuyển sang năm tiếp theo.

Thông tư có hiệu lựcthi hành từ ngày 25/11/2014./.

 

H.Thọ

Theo www.mof.gov.vn

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *