Tin quốc tế

IFAC thông qua kế hoạch chiến lược 2013 – 2016

Tiêu đề IFAC thông qua kế hoạch chiến lược 2013 – 2016 Ngày đăng 2013-01-02
Tác giả Admin Lượt xem 305

Mới đây Hội đồng IFAC đã thông qua Kế hoạch chiến lược của IFAC giai đoạn 2013-16. Nhằm củng cố vị trí của một tổ chức nghề nghiệp kế toán toàn cầu. Kế hoạch này tập trung vào một số hoạt động chính: tăng cường xây dựng và phát triển nguồn năng lực thành viên và thực hiện các chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra, IFAC sẽ tiếp tục tập trung vào việc cải tiến báo cáo tài chính công và chính sách công. Kế hoạch chiến lược này được công bố công khai trên website của IFAC và các tổ chức thành viên có thể tham khảo theo địa chỉ www.ifac.org phục vụ cho việc lập kế hoạch hoạt động của tổ chức mình.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *