Hoạt động trung ương hội

Kế hoạch hành động của VAA đã được phê duyệt và công bố trên website của IFAC

Tiêu đề Kế hoạch hành động của VAA đã được phê duyệt và công bố trên website của IFAC Ngày đăng 2012-10-23
Tác giả Admin Lượt xem 140

Chương trình tuân thủ gồm 3 phần: Phần 1: Đánh giá việc điều chỉnh khuôn khổ pháp lý: Yêu cầu các thành viên cung cấp thông tin về các quy định chung và việc thiết lập một khung chuẩn mực ở mỗi nước thành viên; Phần 2: Tự đánh giá nghĩa vụ thành viên: Yêu cầu các thành viên hoàn thành một bảng câu hỏi có sẵn do IFAC cung cấp; Phần 3: Kế hoạch hành động: yêu cầu các thành viên phải báo cáo với IFAC về Kế hoạch hành động của mình, trong đó bao gồm cập nhật các hoạt động đã hoàn thành và những kế hoạch hoạt động mới, nhằm thể hiện tính tuân thủ các quy tắc và yêu cầu chung mà IFAC đã đặt ra tương ứng với 7 nghĩa vụ thành viên (SMO). Với tư cách thành viên IFAC, từ tháng 2 năm 2011, VAA đã dự thảo và dần hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các đề xuất, góp ý của IFAC. Tháng  8/2011, sau khi IFAC thông qua,dự thảo của VAA đã chính thức được công bố trên website của IFACvà  IFAC sẽ giám sát tiến độ thực hiện của VAA.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *