Nghiên cứu trao đổi

Khoản chi khuyến mãi, doanh nghiệp có được khấu trừ thuế?

Tiêu đề Khoản chi khuyến mãi, doanh nghiệp có được khấu trừ thuế? Ngày đăng 2014-09-30
Tác giả Admin Lượt xem 249

Ông Trần Thanh Tú, công tác tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên đề nghị được giải đáp một số thắc mắc về tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng cho khách hàng là hộ kinh doanh cá thể và việc xuất hóa đơn khi thực hiện quảng cáo, khuyến mãi, trưng bày sản phẩm thông qua nhà phân phối cấp 1.

 

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

Thuế TNCN đối với khoản trả khuyến mãi,hỗ trợ bán hàng

Căn cứ quy định tại Thông tư số111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật ThuếThu nhập Cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN,trường hợp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên chi trả khuyến mạicho khách hàng (hộ kinh doanh cá thể) bằng hàng hóa thì Công ty phải thực hiệnkhấu trừ thuế TNCN theo quy định về trúng thưởng theo hướng dẫn tại Thôngtư này.

Trường hợp Công ty thực hiện khuyến mạihàng hoá theo hình thức cho, tặng khách hàng một cách đại trà theo chương trìnhkhuyến mãi không xác định được người thụ hưởng thì không thực hiện khấu trừthuế TNCN.

Nếu Công ty chi hỗ trợ bán hàng cho kháchhàng (hộ kinh doanh cá thể) bằng hàng hóa thì mỗi lần chi trả thu nhập từ2.000.000 đồng/lần trở lên thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theomức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân và cấp chứng từ khấu trừ thuếTNCN nếu cá nhân có yêu cầu.

Trường hợp chương trình khuyến mại (đượcđăng ký theo quy định của pháp luật thương mại) có công khai cụ thể nội dungchương trình, quy chế trả khuyến mãi, quyền lợi chi trả và trách nhiệm của Côngty trong việc trả luôn cả thuế TNCN cho người được hưởng hỗ trợ, khuyến mãi thìsố thuế này được tính vào chi phí của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp (nếu khoản chi này đủ điều kiện theo quy định).

Chứng từ khi thực hiện quảng cáo, khuyếnmãi thông qua nhà phân phối

Căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 5 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành LuậtThuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều Luật Thuế GTGT và theo trình bày của Công ty, trường hợp Công tycó ký kết hợp đồng về việc chi trả hộ chi phí quảng cáo, khuyến mãi, trưng bàysản phẩm với nhà phân phối cấp 1 và nhà phân phối cấp 1 chi trựctiếp cho nhà phân phối cấp 2 để thực hiện quảng cáo, khuyến mãi,trưng bày sản phẩm cho Công ty. Sau khi thực hiện, nhà phân phối cấp2 xuất hóa đơn trực tiếp cho Công ty.

Như vậy, đối với nhà phânphối cấp 1, đây là khoản thu hộ – chi hộ không liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của nhà phân phối cấp 1 nên nhà phân phối cấp 1không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không phải kê khai, tính nộpthuế GTGT; không được tính vào chi phí được trừ, không tính vào doanh thu khixác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, căn cứ hợp đồng ký kết với công ty(nguyên tắc chi trả, mức chi, thời gian, số lượng, chứng từ để thực hiện chitrả…) nhà phân phối cấp 1 thực hiện chi trả theo đúng các nội dung đã kýkết với Công ty.

Theo chinhphu.vn

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *