Nghiên cứu trao đổi

Kiểm toán môi trường: Công cụ quản lý trong hệ thống quản lý nội bộ

Tiêu đề Kiểm toán môi trường: Công cụ quản lý trong hệ thống quản lý nội bộ Ngày đăng 2020-01-13
Tác giả Admin Lượt xem 2519

Bài viết đưa ra các khái niệm về kiểm toán môi trường, so sánh
kiểm toán môi trường với soát xét môi trường và kiểm toán tài
chính. Các loại kiểm toán môi trường và lý do doanh nghiệp cần
phải tiến hành kiểm toán môi trường.
Abstract
This paper introduces a number of issues related to environmental
audits, including the relationship between organisations and the
environment, concepts related to sustainable development and
environmental management underbusiness perspective. The article then introduces the concepts of environmental audits, comparing environmental audit and environmental review,
environmental audit and financial audit. Types of environmental
audits and the reason businesses need to conduct environmental
audits also are included.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 của TS. Lê Thị Ngọc Phương*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *