Nghiên cứu trao đổi

Lập dự toán theo kết quả hoạt động tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tiêu đề Lập dự toán theo kết quả hoạt động tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Ngày đăng 2019-10-31
Tác giả Admin Lượt xem 6227

Lập dự toán ngân sách được coi là công cụ quan trọng nhất để hướng dẫn và phân bổ nguồn lực tối ưu nhằm đạt được mục tiêu phát triển. Hiện mô hình dự toán dựa trên kết quả hoạt động (Performance –based budgeting – PBB) đã trở thành mô hình lập dự toán được quốc gia áp dụng, giúp các quốc gia khai thác và sử dụng nguồn lực một cách tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo tính bền vững, minh bạch của ngân sách nhà nước.
Bài viết trình bày kinh nghiệm chuyển đổi của một số quốc gia trong lập dự toán ngân sách, qua đó rút ra những bài học cho khu vực công tại Việt Nam để có thể áp dụng PBB trong thời gian tới.
Từ khóa: lập dự toán ngân sách, mô hình dự toán dựa trên kết quả hoạt động
Abstract
Budgeting is considered the most important tool to guide and allocate optimal resources to achieve development goals. So in the context of the current administrative reform, the state budget management reform is considered a key task in Viet Nam. In addition, Performance-based budgeting (PBB) has become the dominant budgeting system in many countries, helping countries to exploit and use resources in efficient and ensure the sustainability and transparency of the state budget. Therefore, understanding how to implement PBB in some countries is a necessary task. The main objective of this article is to provide specific steps of those nations, thereby drawing some meaningful lessons for the public sector in Vietnam that can be applied PBB in next time.
Keywords: public sector reform, budgeting reform, Performance-based budgeting.

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2019 của Ths. Lê Thị Cẩm Hồng

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *