CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Mẫu đơn xin gia nhập Hội viên chính thức Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc

Tiêu đề Mẫu đơn xin gia nhập Hội viên chính thức Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc Ngày đăng 2015-10-28
Tác giả Admin Lượt xem 1188
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……. , ngày ……. tháng ……. năm ……
ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI VIÊN CHÍNH THỨC
CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC
 
Kính gửi: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc
Tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………………….Nam/ Nữ ………………..
Ngày, tháng, năm, sinh: …………………………………….. Quê quán: ……………………………………………………………………….
Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………..…………………………….
Trình độ chuyên môn: TN Đại học chuyên ngành:……………………………………..Năm……………………………………………….

 Học vị: …………………………………………………………………

Các chứng chỉ khác (nếu có)…………………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại CQ: …………………………………….. NR: ………………………………………..DĐ: …………………………………………………
Email: …………………………………………………..
Sau khi nghiên cứu Điều lệ Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, tôi thấy Câu lạc bộ Kế toán trưởng là tổ chức nghề nghiệp sẽ giúp tôi học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Tôi thấy mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện gia nhập hội viên Câu lạc bộ Kế toán trưởng. Vì vậy, tôi làm đơn này xin được trở thành hội viên chính thức của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc.
 
Gửi kèm theo:
(1) – Bản sao Bằng Đại học;
(2) – Bản sao các chứng chỉ khác (nếu có) như: Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng, Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề, Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề;
– 02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên ở mặt sau ảnh).      
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị        Người làm đơn
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)        (Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
– (1) (2) Trường hợp Đơn xin gia nhập hội viên chính thức Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đã được thủ trưởng đơn vị ký xác nhận theo mẫu này thì không cần các bản sao này nữa.
– Địa chỉ gửi đơn: Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc

192 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mau don CLB.doc

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *