Hoạt động trung ương hội

MỜI THAM DỰ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC, LẦN THỨ 48, TẠI ĐÀ LẠT

Tiêu đề MỜI THAM DỰ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC, LẦN THỨ 48, TẠI ĐÀ LẠT Ngày đăng 2017-11-21
Tác giả Admin Lượt xem 502

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 207/GM-CLBKTTTQ
     V/v: Mời tham dự sinh hoạt
   CLB KTT toàn quốc lần thứ 48

                                                                                   Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:   – Ông (Bà) Hội viên Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc
                 – Các Hội thành viên của VAA

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc trân trọng kính mời Ông (Bà) đến dự sinh hoạt CLB KTT toàn quốc lần thứ 48 với chủ đề “Thông tin, đối thoại Chính sách về Kinh tế – Tài chính, Kế toán & Thuế năm 2017 – 2018”.

1. Nội dung, thời gian, địa điểm kỳ sinh hoạt:
+ Nội dung: Gồm các chuyên đề sẽ được thông tin và đối thoại sau:
– Tình hình Kinh tế – Xã hội, Ngân sách Việt Nam 11 tháng năm 2017, dự báo 2018; Chủ trương hướng dẫn kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ;
– Trao đổi kinh nghiệm lập và đọc Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017; Một số vấn đề trong triển khai thực hiện Luật Kế toán mới;
– Hướng dẫn xử lý một số vấn đề vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật về thuế năm 2017; Một số chủ trương chính sách mới về thuế GTGT, TTĐB, TNCN.
– Vinh danh “Sổ vàng kế toán mẫu mực lần thứ 8” (Theo công văn số 206/VAA).
+Thời gian: 2 ngày, từ 8h00, thứ 6, ngày 01 và thứ 7, ngày 02/12/2017.
+ Địa điểm: Tại Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt
Số 180 đường 3/2, Phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thành phần:
– Hội viên CLB KTT toàn quốc;
– Kế toán trưởng, trưởng, phó phòng tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp;
– Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp;
– Các cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy Đại học, Cao đẳng, Kế toán viên hành nghề và Kiểm toán viên chứng chỉ cấp Nhà nước.

3. Phí của kỳ sinh hoạt
– Đại biểu là hội viên CLB nộp: 2.600.000 đồng/người
– Đại biểu chưa là hội viên CLB nộp: 2.700.000 đồng/người
– Các đại biểu và hội viên có thể nộp phí kỳ sinh hoạt kỳ 48 bằng tiền mặt tại văn phòng Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, số 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội hoặc chuyển khoản cho CLB theo tài khoản:
Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, TK 1460201023402 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội.
(Các đơn vị cần ghi rõ trong phần nội dung của ủy nhiệm chi: “nộp phí sinh hoạt CLB KTT kỳ 48 cho ai” và đem theo bản photo giấy chuyển tiền để nhận tài liệu, phiếu ăn, phiếu đi dã ngoại).
Chú ý: Các đại biểu và hội viên CLB nộp phí sinh hoạt kỳ 48 trước ngày 17/11/2017 sẽ được ưu đãi giảm 100.000 đồng/người (hội viên còn nộp là 2.500.000 đồng/người; đại biểu chưa là hội viên còn nộp 2.600.000 đồng/người.
Hội viên chưa nộp hội phí năm 2016 và 2017, đề nghị nộp vào TK của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc hoặc nộp tại Hội nghị (hội viên công tác tại các doanh nghiệp nộp: 2.000.000 đồng/1 năm/người; Hội viên công tác tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và hội viên khác nộp: 1.500.000 đồng/ 1 năm/người.

4. Về việc đăng ký tham dự

+ Để chuẩn bị phục vụ cho kỳ sinh hoạt được chu đáo, đề nghị các đại biểu, hội viên đăng ký tham dự sinh hoạt kỳ 48 với ban tổ chức trước ngày 17/11/2017 theo địa chỉ: Email: caulacboketoantruong@gmail.com; hoặc fax: 024.38686722; hoặc gửi bưu điện: Câu lạc bộ Kế toán trưởng, số 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh ĐT: 024.38686714 – 0913.216.604
Bà Ngô Thị Thủy: ĐT: 024.38686714 – 0989.098.686
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm: ĐT: 024.38686721 – 0975.700.716

Kính đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho Ông (Bà) hội viên CLB đi dự sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc kỳ 48 và có thể cử thêm các cán bộ thuộc thành phần tham dự kỳ sinh hoạt nêu tại Điểm 2 của giấy mời đi dự.
+ Đại biểu và hội viên tham dự hội nghị: tự túc phương tiện đi lại đến địa điểm họp, chỗ nghỉ, ăn và các dịch vụ khác ngoài chương trình của kỳ sinh hoạt.
Tuy nhiên, để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho hội viên, Câu lạc bộ và Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt sẽ có dịch vụ xe ô tô đón hội viên từ Sân bay Liên Khương đến địa điểm họp và ngược lại (đối với hội viên đã có đăng ký trước trong Phiếu đăng ký tham dự hội nghị và theo thời gian chuyến xe đã đăng ký, nếu hội viên không đến đúng giờ của chuyến xe đã đăng ký đón, sẽ phải tự túc phương tiện về địa điểm họp); Địa điểm xe đón tại sân bay Liên Khương; Xin liên hệ với:

– Ông Đỗ Việt Bách (CLB Kế toán trưởng) ĐT: 01658995555; email: caulacboketoantruong@gmail.com

+ Ban tổ chức kỳ sinh hoạt lần thứ 48 gửi kèm theo 04 tài liệu sau:
– Chương trình kỳ sinh hoạt CLB KTT toàn quốc lần thứ 48
– Báo giá phòng ngủ (giá ưu đãi) của khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt cho đại biểu và hội viên của CLB KTT.
– Chương trình đi dã ngoại.
– Phiếu đăng ký tham dự sinh hoạt CLB KTT toàn quốc lần thứ 48 (trong đó bao gồm: Đăng ký tham dự hội nghị; đăng ký đi dã ngoại theo chương trình trên; đăng ký sử dụng dịch vụ xe ô tô đón từ Sân bay về địa điểm họp và ngược lại).
– Công văn đề nghị vinh danh danh hiệu “Sổ vàng” Kế toán trưởng mẫu mực năm 2017.
+ Các hội viên, đại biểu chủ động đăng ký phòng nghỉ tại Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt với Ông sau:
– Ông Hoàng Xuân Hoàng: 0906.440.588; Email: asm@saigondalat.com

Lưu ý: Theo cam kết của khách sạn Sài Gòn- Đà Lạt với thường trực Ban chủ nhiệm CLB, khách sạn sẽ ưu tiên giữ phòng ngủ cho hội viên của CLB có đăng ký phòng và trả tiền trước 100% tiền phòng trước ngày 15/11/2017.

Nơi nhận:                                                               TM. BAN CHỦ NHIỆM
-Như trên                                                                       CHỦ NHIỆM
-Hội Kế toán và Kiểm toán VN
-Lưu VP Hội, VP. CLB                                                         (đã ký)

                                                                          PGS. TS Đặng Thái Hùng

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *