Hoạt động hội thành viên

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH VICA LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ I (2013-2015)

Tiêu đề NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH VICA LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ I (2013-2015) Ngày đăng 2015-10-02
Tác giả Admin Lượt xem 279

      HỘI KẾ
TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH
NGHỀ VN

 

Số:
851/NQVICA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————––


Nội, ngày
  01  tháng  10
  năm 201
5

NGHỊ
QUYẾT HỘI NGHỊ BCH VICA

LẦN THỨ
VI NHIỆM KỲ I (2013-2015)

1-
Thực hiện kế hoạch hoạt động của VICA năm 2015, Ban Chấp hành  và Ban kiểm tra VICA đã họp phiên họp toàn
thể lần thứ VI nhiệm kỳ I (ngày 11/07/2015 Tại TP HCM và ngày 22/09/2015 tại Hà
Nội), để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2015 và bàn kế hoạch
hoạt động những tháng cuối năm 2015 tiến tới đại hội lần thứ II của Chi
hội. 

          Thành
phần dự họp có 1
1/15 Ủy viên BCH 2/3 Ủy viên BKT VICA

          Chủ trì
hội nghị
:

Phía Nam:
đ/c Phạm Công Tham, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VICA

Phía
Bắc: PGS-TS
Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VICA

          2- Hội
nghị đã nghe các Báo cáo :

          Báo cáo
sơ kết công tác 6 tháng, 9 tháng năm 2015 và chương trình công tác những tháng
cuối năm 2015 tiến đến đại hội nhiệm kỳ II của VICA

          3- Sau khi nghe báo cáo, các thành viên
BCH, BKT đã trao đổi, thảo luận, và nhất trí thông qua báo cáo nêu trên và
nghị
quyết như sau:

3.1.
Hoạt động của VICA 9 tháng qua đã đạt được nhiều kết quả
khá tốt trong các mặt công tác như: Tăng cường và mở rộng các khóa đào tạo, cập
nhật kiến thức cho hội viên và người hành nghề kế toán, quản lý học viên chặt
chẽ hơn; tham gia tích cực công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ, công tác phát
triển hội viên và bảo vệ quyền lợi hội viên đã được trú trọng và thực hiện tốt
hơn; đã tham gia với VAA tổ chức nhiều hội thảo, tích cực tham gia công tác tư
vấn phản biện các văn bản chính sách, pháp luật đặc biệt là Luật kế toán; hoạt
động đối ngoại đã kết hợp với ACCA, ICAEW… tổ chức một số hội thảo về Tài
chính, kiểm toán nội bộ và Luật kế toán…

 3.2. Công tác
trọng tâm những tháng cuối năm 2015, cần phát huy kết quả đạt được và tập trung
triển khai các nhiệm vụ sau:

a. Tiếp tục thúc đẩy phong
trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội nhiệm kỳ II của VICA (đã phát động
trong Hội nghị QLHN tháng 4/2015).

b. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên,
nhất là các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán đã đăng ký hành nghề với VAA
(còn 50% chưa tham gia VICA). Giao cho Ban đối ngoại xây dựng chương trình phát
triể
n hội viên;
tăng cường tiếp cận các đơn vị dịch vụ kế
toán để vận động gia nhập VIC
A
.

c.
Đẩy mạnh công tác truyên truyền, cải thiện việc cập nhật các tin bài mang tính
thời sự trên trang chủ của Website VICA, cơ cấu lại một số chuyên mục để dễ tra
cứu thông tin, đặc biệt là danh sách đủ điều kiện hành nghề 2015, danh sách hội
viên VICA cập nhật mới nhất. Tăng cường cung cấp tin, bài cho Website. Giao
nhiệm vụ cho các thành viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra VICA mỗi quý phải viết
một tin/bài cho trang tin (gửi Phó tổng biên tập thường trực Phạm Công Tham).
Riêng các đ/c thành viên Ban NCPL&TV cung cấp tin bài và gửi theo sự phân
công và quy định của trưởng ban NCPL&TV.

d. Thành lập Ban tổ chức Đại
hội, chuẩn bị các điều kiện để nâng cấp Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam
thành Hội kế toán hành nghề Việt Nam. Chuẩn bị các văn kiện cho đại hội: sửa đổi
quy chế hoạt động của Chi hội thành điều lệ hoạt đông của Hội, chuẩn bị nhân sự
cho nhiệm kỳ tới theo hướng
có kế thừa, và có bổ sung thêm các nhân
tố mới
, chuẩn bị
hậu cần
và địa điểm tổ chức Đại hội lần thứ II (dự kiến tại Bộ Tài chính), thời gian tổ
chức đại hội dự kiến tháng 4/20
16
.

e.
Chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực thường trực cho văn phòng VICA phía Nam.

g.
Tăng cường tổ chức sinh hoạt cho hội viên theo 2 khu vực phía Bắc và phía Nam (có thể kết
hợp với các kỳ cập nhật kiến thức)

h.
Bổ sung quy chế các khoản thu chi cho lĩnh vực đào tạo.

i.
Chuẩn bị các điều kiện để tiến đến họp BCH, BKT theo phương thức sinh hoạt trực
tuyến (phía Nam giao đ/c Chung Thành Tiến, phía Bắc giao đ/c Lê Ngọc Hùng chuẩn
bị)
.

 

Nơi
nhận:

– Các
UV BCH, BKT VICA

—  Chủ tịch, TTK VAA

 Vụ CĐKT&KT-BTC

Lưu: VT, VICA

 

TM BCH CHI HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

Đặng văn Thanh

(Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *