Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Nguyên tắc hoạt động và tổ chức Hội

Tiêu đề Nguyên tắc hoạt động và tổ chức Hội Ngày đăng 2012-10-20
Tác giả Admin Lượt xem 579

 

Tổ chức của Hội 

           1. Cơ quan lãnh đạo của Hội, gồm:

           a) Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội;

           b) Ban Chấp hành Trung ương Hội;

           c) Ban Thường vụ Trung ương Hội;

           d) Ban Kiểm tra.

           2. Văn phòng, các ban chuyên môn và tổ chức trực thuộc.

3. Các hội thành viên, bao gồm: hội kế toán hoặc kiểm toán chuyên ngành Trung ương và hội kế toán hoặc hội kế toán và  toán tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh).

Việc thành lập các hội kế toán hoặc kiểm toán chuyên ngành Trung ương, hội kế toán hoặc hội kế toán và kiểm toán tỉnh theo quy định của pháp luật.

    4. Chi hội: các đơn vị cơ sở có từ 10 hội viên trở lên, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kế toán, kiểm toán thì được thành lập chi hội.    

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *