Đại hội đại biểu TQ lần thứ V

Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội đại biểu TQ lần thứ V

Tiêu đề Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội đại biểu TQ lần thứ V Ngày đăng 2013-07-11
Tác giả Admin Lượt xem 400


I. Nhiệm vụ chỉ đạo chung

        – Chỉ đạo toàn bộ các công việc có liên quan đến việc chuẩn bị đại hội, tổ chức đại hội và những công việc sau đạihội;

            – Theo dõi, đôn đốc thực hiện củacác tiểu ban;

            – Duyệt và quyết định các hồ sơ, tàiliệu và công việc có liên quan đến tổ chức đại hội để đưa ra thông qua Thường vụvà BCH Trung ương Hội.            

II. Nhiệm vụ của các tiểu ban
II.1. Nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Khen thưởng

-Phân bổ số lượng đại biểu cho các cấp hội thành viên đi dự Đại hội toàn quốc;soạn thảo Công văn thông báo cho các cấp hội thành viên tổ chức Đại hội cơ sở để bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc và đề cử người vào BCH mới; 
– Lập danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương nhiệm kỳ V; 

– Dự kiến danh sách giới thiệu của BCH nhiệm kỳ IV vào BCH nhiệm kỳ V; 
– Dự kiến Ban bầu cử;

– Dự thảo Công văn của Thường trực BCHTrung ương Hội về việc phát động phong trào thi đua trong các cấp hội nhằm lậpthành tích chào mừng Đại hội V và 20 năm thành lập Hội;

– Hướng dẫn và triển khai việc xem xét vàđề nghị các hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể các cấp hội nhân dịp Đạihội V và 20 năm thành lập Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

– Làm thủ tục trình Nhà nước xét tặngHuân chương Lao động cho Hội, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v… cho một sốtổ chức và cá nhân.

II.2. Nhiệmvụ của Tiểu ban Văn kiện   

Dự thảo Văn kiện đại hội,gồm:

– Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Kếtoán và Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ IV (2009-2014);

– Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ hoạtđộng của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ V (2014 – 2019);

– Báo cáo kiểm điểm BCH Trung ương Hộinhiệm kỳ IV;

– Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BanKiểm tra thuộc BCH Trung ương Hội nhiệm kỳ IV;

– Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội Kế toán vàKiểm toán Việt Nam;

– Điều lệ (sửa đổi) Hội Kế toán và Kiểmtoán Việt Nam;

– Báo cáo tổng kết 20 năm hoạt động củaHội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (1994 – 2014);

– Báo cáo tình hình tài chính nhiệm kỳIV;

– Hướng dẫn và hoàn chỉnh báo cáo thamluận của các đại biểu.

II.3. Nhiệm vụ của Tiểuban Khánh tiết    

– Soạn thảo Tờ trình xinphép tổ chức Đại hội (gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Liên hiệp hội);         

            – Lập danh sách đại biểu và kháchmời dự Đại hội;

            – Xây dựng chương trình Đại hội;     

            – In ấn và phát hành giấy mời, tàiliệu phục vụ Đại hội;

            – Liên hệ và tổ chức chương trình vănnghệ chào mừng; 

            – Lập kế hoạch và triển khai thựchiện các công việc có liên quan: mời báo đài đưa tin về Đại hội, đón tiếp đạibiểu, liên hệ hội trường, trang trí hội trường, các phương tiện phục vụ trênhội trường … 

II.4. Nhiệm vụ của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền

– Lập kế hoạch và triểnkhai thực hiện việc tuyên truyền về Đại hội và 20 năm thành lập Hội, như: tuyêntruyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang về đại hộitrên Tạp chí Kế toán & Kiểm toán và trên Trang Web của Hội, xây dựng kỷyếu, phim về họat động Hội…Tuyên truyền kết quả đại hội…

– Sưu tầm các tư liệu,ấn phẩm, hình ảnh có liên quan đến 20 năm hoạt động của Hội (tập trung các nămtừ 2004 đến nay) để trưng bày tại Đại hội.

II.5.Nhiệm vụ của Tiểu ban Hậu cần          

            -Lập dự toán kinh phí tổ chức Đại hội; 

            – Xin Bộ Tài chính cấp kinh phí vàvận động tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức nhằm hỗ trợ cho đại hội;

– Theo dõi và báo cáo quyết toán thu chicó liên quan đến Đại hội;

– Thực hiện các công việc có liên quan:Chuẩn bị tặng phẩm, tổ chức điểm tâm giữa giờ; tiệc mặn cho đại biểu; giúp đăngký chỗ ở, tàu xe cho các đại biểu ở xa.

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *