Hoạt động hội

Niềm tin và Quyết tâm dấn thân cho nghề nghiệp

Tiêu đề Niềm tin và Quyết tâm dấn thân cho nghề nghiệp Ngày đăng 2022-03-30
Tác giả Admin Lượt xem 395

theo Bài đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam) tháng 1+2/2022 (số 220 + 221).


Bộ Nội vụ đã Quyết định đổi tên “Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA” thành “Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán toán Việt Nam – VAA”.

Đây là bước ngoặt trong tiến trình phát triển và cũng là ghi nhận của Nhà nước, của xã hội về sự trưởng thành, về sự thành công của Hiệp hội cả về quy mô, cả về chất lượng hoạt động. Trải qua 6 kỳ Đại hội, Hiệp hội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất – Hạng Nhì – Hạng Ba của Chủ tịch nước. Đó là những phần thưởng cao quý của Nhà nước, đối với một tổ chức xã hội – nghề nghiệp sau 27 năm hoạt động, với những thành tích cống hiến vì sự tin cậy của thông tin kinh tế – tài chính. Đây là niềm vinh dự và tự hào, không chỉ của 30 tổ chức thành viên và 11.000 hội viên mà còn là niềm tự hào của toàn thể những người làm nghề tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam, những người đã và đang làm hết sức mình vì một nền tài chính quốc gia lành mạnh, công khai và minh bạch. Huân chương Lao động của Chủ tịch nước trao tặng cho VAA, là sự đánh giá và ghi nhận những đóng góp của VAA, của hội viên và tất cả những người làm nghề kế toán, kiểm toàn trên đất nước Việt Nam.


Năm 2021 là năm VAA hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, khi phải gồng mình chống đại  dịch Covid – 19. Đây cũng là năm phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam và của thế giới, trong một bối cảnh địa chính trị, bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, của làn sóng Cách mạng Công nghiệp 4.0, với những tác động và đòi hỏi không nhỏ đến quá trình chuyển đổi và những phát triển mới của kế toán, kiểm toán. Kế toán không thuần túy là khoa học, là một công cụ quản lý kinh tế mà còn là một nghề nghiệp, một nghề mang tính chuyên nghiệp cao. Ở đâu có hoạt động kinh tế – tài chính, ở đó có kế toán và cần đến kế toán, không chỉ ở doanh nghiệp mà ở tất cả các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp. Vì vậy, VAA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm kế toán và kiểm toán tại Việt Nam, đã được thành lập theo Quyết định số 12/TTg ngày 10/01/1994 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính. VAA là thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – VUSTA, thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) và Hiệp hội Kế toán các nước Đông Nam Á (AFA).

Năm 2022, Hiệp hội cần trụ vững, đổi mới, phát triển, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Duy trì và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam không chỉ trong nước mà cả trong khu vực và trên thế giới. VAA và các hội thành viên cần tham gia tích cực và đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thiện và phát triển kế toán, kiểm toán Việt Nam VAAvà các hội viên cần đề cao trách nhiệm và tổ chức tốt công tác tư vấn khoa học và phản biện xã hội các dự án luật, các văn bản pháp quy, các chính sách tài chính, kế toán và kiểm toán. VAAcần tham gia tích cực, có hiệu quả và quá trình triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán công, kiểm toán nội bộ… Kết quả hoạt động của VAA và sự tham gia của các hội viên, cần góp phần quan trọng vào sự tin cậy và minh bạch của thông tin kinh tế tài chính, vào các quyết định quản lý và quyết định kinh tế của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức.

Tổ chức VAA và hội viên ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng từ vài trăm hội viên ngày thành lập, đến nay, VAA có gần 10.000 hội viên, sinh hoạt trong 30 tổ chức thành viên. VAA và các hội thành viên cần triển khai thường xuyên, liên tục các hoạt động phát triển, nâng cao năng lực hội viên. VAA tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia xây dựng chính sách, tổ chức hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn, các khóa đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp, các lớp huấn luyện, cập nhật kiến thức, chính sách, chế độ mới cho hội viên, tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế. Quan tâm hơn nữa việc bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội cho hội viên. VAA và các cấp hội tăng cường thông tin, quảng bá nghề nghiệp, phối hợp hoạt động và hợp tác nghề nghiệp trong nước và quốc tế. Duy trì thường xuyên các mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên của các tổ chức VAA trong nước và ngoài nước. Ở trong nước, VAA là thành viên tích cực của VUSTA, tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiều hoạt động của VCCI. Thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết và thực hiện có hiệu quả quan hệ hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, có văn phòng đại diện ở Việt Nam như: Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA), Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW), Hội Kế toán Công chứng Australia (CPAA)…

Bước vào năm 2022, tự hào về những kết quả đã đạt được, vinh dự với phần thưởng cao quý của Nhà nước, những hội viên VAA và những người làm nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam nguyện nhận thức đầy đủ trách nhiệm tiếp tục nâng cao vị thế của nghề nghiệp kế toán Việt Nam, không chỉ trong nước và cả ngoài nước. Khẳng định vai trò của tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập của Việt Nam, góp phần tích cực vào sự tin cậy, minh bạch của thông tin kinh tế tài chính, của nền tài chính quốc gia.


 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *