HỎI - ĐÁP

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Tiêu đề Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Ngày đăng 2020-04-29
Tác giả Admin Lượt xem 1171

 HỎI:

Kính gửi: Bộ Tài chính. Tôi đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, do NSNN đảm bảo chi thường xuyên. Theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “(5) Về sử dụng điện thoại: – Về sử dụng điện thoại tại công sở: Căn cứ thực tế sử dụng điện thoại tại cơ quan trong các năm trước đơn vị xây dựng mức khoán kinh phí thanh toán cước phí sử dụng điện thoại đơn vị phù hợp với từng phòng, ban, bộ phận… – Về sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động: Tiêu chuẩn trang bị điện thoại và chi phí mua máy điện thoại, chi phí lắp đặt và hòa mạng đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Riêng mức thanh toán tiền cước phí điện thoại, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, chi phí điện thoại có thể xây dựng mức cao hơn hoặc thấp hơn so với quy định. Đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động theo quy định trên, nhưng trong thực tế xét thấy cần thiết phải trang bị để phục vụ công việc chung thì Thủ trưởng đơn vị được mở rộng đối tượng được cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cho phù hợp (riêng tiền mua máy, chi phí lắp đặt và hòa mạng máy do cá nhân phải tự thanh toán)”. Từ quy định nêu trên và nhu cầu thực tế cần thiết phải trang bị để phục vụ công việc chung, tập thể công chức, viên chức và người lao động thống nhất và Thủ trưởng đơn vị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ có khoán cước phí điện thoại nhà riêng và điện thoại di động cho Giám đốc (500.000 đồng/tháng), Phó Giám đốc (300.000 đồng/tháng),… Việc đơn vị tổ chức thực hiện có đảm bảo quy định không ? Rất mong sự phản hồi của Bộ Tài chính.

TRẢ LỜI:

Thông tư số 145/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác quy định về sử dụng điện thoại (Điểm (5) Phụ lục số 1 như sau:

 – Về sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động: Tiêu chuẩn trang bị điện thoại và chi phí mua máy điện thoại, chi phí lắp đặt và hòa mạng đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Riêng mức thanh toán tiền cước phí điện thoại, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, chi phí điện thoại có thể xây dựng mức cao hơn hoặc thấp hơn so với quy định.

 – Đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động theo quy định trên, nhưng trong thực tế xét thấy cần thiết phải trang bị để phục vụ công việc chung thì Thủ trưởng đơn vị được mở rộng đối tượng được cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cho phù hợp (riêng tiền mua máy, chi phí lắp đặt và hòa mạng máy do cá nhân phải tự thanh toán).

        Theo quy định trên và đơn vị độc giả đang công tác là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, do NSNN đảm bảo chi thường xuyên. Do vậy, đối tượng được cấp tiền để thanh toán tiền cước phí và mức thanh toán tiền cước phí điện thoại của đơn vị theo chế độ Nhà nước đã quy định (văn bản số 17/VBHN-BTC, ngày 04/3/2014 của Bộ Tài chính).

  • theo Bộ Tài chính

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *