Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Quyết định số 670/QĐ-BNV – về việc cho phép đổi tên “Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam” thành “Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam” và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Tiêu đề Quyết định số 670/QĐ-BNV – về việc cho phép đổi tên “Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam” thành “Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam” và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Ngày đăng 2022-08-10
Tác giả Admin Lượt xem 1197

  • theo VAA

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *