Nghiên cứu trao đổi

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Tiêu đề Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam Ngày đăng 2019-11-21
Tác giả Admin Lượt xem 2245

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu thế lớn trên toàn cầu, với nền tảng là công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình và phương thức sản xuất. Sự bùng nổ của cuộc cách mạng này đã và đang tạo ra những thay đổi đột phá trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia, trên từng khu vực và toàn cầu. Trong đó, thị trường lao động sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về chất lượng, cung, cầu và cơ cấu lao động.
Trong bối cảnh đó, cũng giống như các ngành nghề kinh doanh khác, kế toán, kiểm toán cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn, đòi hỏi người lao động phải am hiểu về chuyên môn, thành thạo ngôn ngữ quốc tế cũng như kỹ năng mềm. Cơ quan quản lý nhà nước cũng phải điều chỉnh hành lang pháp lý, các cơ sở đào tạo đổi mới phương thức đào tạo để sản phẩm của cơ sở đào tạo có thể đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới.
Từ khóa: Công nghệ 4.0; công nghệ số; con người và công nghệ; kế toán, kiểm toán và công nghệ.
Abstract.
The industrial revolution 4.0 has become a big global trend, based on the foundation of digital technology and the integration of smart technologies to optimize processes and production methods. The explosion of this revolution has been creating breakthrough changes, which have a strong impact on socio-economic development in each country, region and global. In particular, the labor market will face major challenges in terms of quality, supply, demand and labor structure. During the Industrial Revolution 4.0 period, like other business sectors, accounting and auditing are also facing great opportunities and challenges, requiring workers to be knowledgeable about their expertise and proficient in international language as well as soft skills. In addition, the state management agency must also reorganize the legal framework. Training institutions have to innovate training methods in order to engage businesses with the institutions’ products which are ready to serve the businesses without any retraining requirement.
Keywords: Industrial revolution 4.0; digital technolog; people and technolog;accounting, auditing and technology.

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2019 của tác giả Lê Thủy Tiên.

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *