Hoạt động trung ương hội

Tài liệu HỌC, ÔN TẬP VÀ THI Kế toán viên và Kiểm toán viên của BTC năm 2017

Tiêu đề Tài liệu HỌC, ÔN TẬP VÀ THI Kế toán viên và Kiểm toán viên của BTC năm 2017 Ngày đăng 2017-05-24
Tác giả Admin Lượt xem 2490

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, là Hội nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam. Hội được Bộ Tài chính ủy nhiệm để tổ chức ôn thi để thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán và làm các thủ tục đăng ký ôn thi, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Hội đồng thi Bộ Tài chính.

Để có căn cứ cho việc giảng dạy, học tập và ôn thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2017, thực hiện Thông tư số 129/2012/TT-BTC, ngày 9/8/2012, quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán, Bộ Tài chính, tổ chức biên soạn “Tài liệu học, ôn tập, thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề”, gồm 2 quyền:

– Quyển I: Gồm 04 chuyên đề áp dụng cho người dự thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề.
– Quyển II: Gồm 03 chuyên đề áp dụng cho người dự thi Kiểm toán viên.

Đây là tài liệu sử dụng cho việc học, ôn tập, thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2017.

Tài liệu đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đến hết ngày 31/3/2017.

CHUYÊN ĐỀ 1: CĐ1.doc

CHUYÊN ĐỀ 2: CD2 -TC va qly TC nang cao 2017.doc

CHUYÊN ĐỀ 3: CD3-Thue va qly Thue nang cao 2017.doc

CHUYÊN ĐỀ 4: CD4 – KTTC va KT quan tri nang cao 2017.doc

CHUYÊN ĐỀ 5: CD5 – Kiem toan 2017.doc

CHUYÊN ĐỀ 6: CD6 – PTHDTC nang cao 2017.doc

CHUYÊN ĐỀ 7: CD7 – Ngoai ngu.doc

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *