Thông tin hoạt động - Trung tâm NC & TV KHKT

Tài liệu Ôn thi lấy Chứng chỉ Kế toán viên năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

Tiêu đề Tài liệu Ôn thi lấy Chứng chỉ Kế toán viên năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành Ngày đăng 2020-05-05
Tác giả Admin Lượt xem 861

Tài liệu ôn thi Kế toán viên năm 2020, chi tiết theo file đính kèm phía dưới: 

(Tài liệu ôn thi Kế toán viên, Kiểm toán viên năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành, vui lòng truy cập theo website của Bộ Tài chính: https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/tb/tb_chitiet?dDocName=MOFUCM176101&fbclid=IwAR1pTsxwXIZgYYpxYkIR1vEjHoANJyfDJAT-tV6ceAqL97sDWlZMqLC3o0A&_afrLoop=64774295816602024)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *