HỎI - ĐÁP

Tái phân loại các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc trên 3 tháng,…

Tiêu đề Tái phân loại các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc trên 3 tháng,… Ngày đăng 2017-03-23
Tác giả Admin Lượt xem 4579

1. Hỏi: Có được tái phân loại các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc trên 3 tháng, nhưng có kỳ hạn còn lại không quá 3 tháng thành tương đương tiền không?

Trả lời:
Khoản tương đương tiền phải là khoản có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng, không tính đến kỳ hạn còn lại. Khoản tương đương tiền được phân loại ngay từ đầu, không tái phân loại một khoản đầu tư ngăn hạn thanh tương đương tiền.

2. Hỏi: Việc xác định tỷ giá giao dịch thực tế theo Thông tư 200 là khá phức tạp. Có cách nào để thực hiện đơn giản hơn không?

Trả lời:
Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC, ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 200 thì doanh nghiệp được phép lựa chọn tỷ giá theo hướng linh hoạt. Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn tỷ giá giao dịch thực tế, để ghi nhận các giao dịch bằng ngoại tệ theo Thông tư 200 hoặc sử dụng 1 loại tỷ giá duy nhất theo Thông tư 53 nếu không làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *