Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

Tập trung cao độ trí, lực cho sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI – Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Tiêu đề Tập trung cao độ trí, lực cho sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI – Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Ngày đăng 2019-04-17
Tác giả Admin Lượt xem 327

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T3/2019)

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Association of Accountants and Auditors – VAA) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm kế toán, kiểm toán Việt Nam, đã bước sang năm thứ 25 và nhiệm kỳ Đại hội V (2014 – 2019) của Hội sẽ kết thúc trong năm 2019. Ban Chấp hành trung ương (BCH TW) Hội đã quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VI (2019 – 2024) trong năm 2019. Đây là nhiệm kỳ trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục đổi mới, tiếp tục hội nhập ngày càng sâu và toàn diện vào kinh tế khu vực và thế giới. Đây cũng là giai đoạn phát triển mới của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán của Việt Nam và của thế giới trong một bối cảnh chính trị, kinh tế có nhiều biến động của làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, cách mạng công nghệ số với những tác động và đòi hỏi không nhỏ đến quá trình chuyển đổi và những phát triển mới của kế toán, kiểm toán. Đại hội Kế toán quốc tế lần thứ 20 vừa được tổ chức tại Sydney – Australia từ ngày 5 đến 8/11/2018 với chủ đề: Toàn cầu hóa – Năng động – Tin cậy, Liên đoàn Kế toán thế giới (IFAC) đã quyết định chiến lược và định hình tương lai của nghề kế toán với những chủ định mới, yêu cầu mới, bước tiến mới.

Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong kinh tế thị trường đã có những phát triển quan trọng, ngày càng hoàn thiện, đổi mới và đóng góp tích cực vào quá trình cải cách thể chế, cải cách kinh tế và nâng cao chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế tài chính. VAA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong Nhà nước pháp quyền của Việt Nam, ngày càng nâng cao tính nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của nghề kế toán, nghề kiểm toán. Bên cạnh tính chuyên nghiệp, kế toán còn là một khoa học – khoa học tạo lập và đảm bảo thông tin cho các quyết định kinh tế. ở trong nước, VAA là thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trong khu vực và trên thế giới, VAA là thành viên chính thức của Hiệp hội Kế toán Đông Nam á (ASEAN Federation of Accountants – AFA) và thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán thế giới (International Federation of Accountants Commmette -IFAC). Kế toán Việt Nam đã và đang cùng với kế toán các nước trong khu vực Đông Nam á (AFA) gắn kết và phát triển theo chiến lược mới của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Để chuẩn bị Đại hội, từ giữa năm 2018, Ban Thường vụ TW Hội, Ban chấp hành TW Hội đã triển khai nhiều công việc, đã tổ chức nhiều cuộc họp, đã thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội và gần đây nhất, ngày 9/3/2019, đã họp phiên toàn thể lần thứ 9 tập trung một chủ đề duy nhất để bàn thảo và nghị quyết những vấn đề quan trọng cho việc tổ chức Đại hội. Nhiều nội dung đã được thảo luận, nhiều vấn đề đã được quyết nghị. Đồng thời, cũng nêu lên nhiều biện pháp đẩy mạnh triển khai với tinh thần khẩn trương, trí tuệ, trách nhiệm của các ủy viên BCH, các Hội thành viên và toàn thể Hội viên:
– Ban Chấp hành đã thống nhất về chủ trương tổ chức Đại hội VI với chủ đề: Đổi mới – Chuyên nghiệp – Phát triển, vào ngày 26/5/2019 tại Hà Nội. Đại hội được tổ chức với khoảng 300 đại biểu chính thức, gần 100 khách mời cả trong và ngoài nước. Đại biểu chính thức đã được phân bổ, đề xuất, lựa chọn từ các Hội thành viên trong cả nước.
– Các nguyên tắc, tiêu chuẩn và cơ cấu ủy viên Ban chấp hành TW, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VI (2019 – 2024) đã được quyết định. Tiểu ban nhân sự đang khẩn trương hoàn chỉnh danh sách và hồ sơ đề cử ủy viên Ban chấp hành mới, trình các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan bảo trợ và Liên hiệp Hội.
– Trước thềm Đại hội, sẽ phối hợp với Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) tổ chức Diễn đàn kế toán (Hội thảo khoa học) với chủ đề: “Kế toán Việt Nam – Tương lai và triển vọng”, có sự tham dự của đại biểu đến từ các tổ chức thành viên AFA.
– Các báo cáo trình ra Đại hội đã và đang được chuẩn bị tích cực. Riêng báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V và phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ VI cần hoàn chỉnh xin ý kiến rộng rãi của Hội viên. Báo cáo tập trung phân tích sâu bối cảnh, những thuận lợi khó khăn, những kết quả đạt được, những hạn chế trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ V (2014 – 2019). Trên cơ sở mục tiêu của nhiệm kỳ VI (2019 – 2024), cần tập trung vào những giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp của tổ chức nghề nghiệp, nhấn mạnh nền tảng dịch vụ kế toán và phát triển năng lực hội viên.
– Đã đến lúc cần sử đổi và bổ sung Điều lệ Hội được xây dựng từ năm 1994, có sửa đổi năm 2009. Cần hoàn chỉnh cả 3 văn bản: Báo cáo sửa đổi điều lệ Hội, Dự thảo Điều lệ Hiệp Hội (sửa đổi), và bản so sánh các điều khoản giữa Điều lệ Hội hiện hành và Điều lệ Hiệp hội mới (sửa đổi). Sớm xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, trình và bảo vệ trước Bộ Nội vụ. Đây là một việc khó, nhưng rất cần thiết. Vì vậy, cần quyết tâm hoàn thiện và có được ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) trước khi trình ra Đại hội quyết nghị.
– Có thể đánh giá, công tác chuẩn bị Đại hội của lãnh đạo Hội và các tiểu ban đã rất khẩn trương, tích cực, bước đầu đã đạt được một số kết quả. Nhưng từ nay đến Đại hội thời gian không nhiều, cần chủ động và tập trung triển khai công việc của các tiểu ban theo nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của từng tiểu ban. Khẩn trương tiến hành các thủ tục, hồ sơ khen thưởng (Đặc biệt là khen thưởng của Nhà nước đối với Hội). Triển khai nhanh các công việc khánh tiết: Danh sách đại biểu chính thức tham dự Đại hội, giấy mời, danh sách đề cử vào Ban chấp hành,…. Chuẩn bị tích cực nội dung Hội thảo khoa học. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán được giao nhiệm vụ xây dựng kỷ yếu Hội thảo khoa học. Xúc tiến mạnh mẽ hơn các công việc chuẩn bị điều kiện vật chất cho Đại hội, đảm bảo đủ nguồn kinh phí, các phương tiện vật chất cho Đại hội. Theo sự phân công, từng ủy viên Ban chấp hành tham gia chủ động, tích cực, tự giác vào công việc của các Tiểu ban.
– Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội và quảng bá nghề nghiệp. Tiểu ban thông tin tuyên truyền cần tập trung giới thiệu về Đại hội trên các phương tiện truyền thông, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Website của Hội. Xuất bản Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số đặc biệt (tháng 4/2019). Chuẩn bị phim về Hội (với sự hỗ trợ của MISA).

Mỗi ủy viên Ban chấp hành, lãnh đạo các Hội thành viên có trách nhiệm viết tin, bài cho Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, cho kỷ yếu hội thảo và văn kiện Đại hội.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019 – 2024) là sự kiện quan trọng, là ngày Hội của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam, là dấu mốc của quá trình hình thành và phát triển nghề nghiệp. Cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và tổ chức long trọng Đại hội, ghi dấu ấn, tăng niềm tự hào cho những người làm nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam.

Tất cả các ủy viên ban thường vụ, ủy viên BCH, các Hội viên phát huy truyền thống của Hội, của tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, phát huy lòng yêu nghề, niềm tự hào nghề nghiệp, tất cả vì nghề nghiệp, vì danh dự của Hội hãy đoàn kết – trí tuệ – trách nhiệm, thực hiện tốt các công việc chuẩn bị Đại hội và tổ chức Đại hội thành công. Đại hội thành công sẽ tạo đà và là kỳ vọng nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam phát triển trên một tầm cao mới trong nhiệm kỳ VI (2019-2024) xứng đáng lòng tin của Nhà nước, của xã hội, của nhân dân về một hệ thống thông tin tin cậy, minh bạch, về một nền tài chính lành mạnh./.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *