Trung tâm NC & TV khoa học kế toán

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Tiêu đề THÔNG BÁO CHIÊU SINH Ngày đăng 2015-07-23
Tác giả Admin Lượt xem 429

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

   Số: 
776/HKT-TTCỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                      Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

 
          THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Doanh
nghiệp


Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán số 03/2003/QH11, ngày 17 tháng 6 năm 2003 của
Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng: “Người làm kế toán trưởng phải có
chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng
”;


Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam
là một trong các đơn vị được Bộ Tài chính giao cho nhiệm vụ, đào tạo, bồi
dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

Hội
Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
trân trọng kính mời các đơn vị cử cán bộ kế toán hoặc cá nhân có nhu cầu đăng
ký tham dự khoá đào tạo kế toán trưởng do Hội tổ chức.

1.  Đối
tượng

         
Những người đang làm kế toán,
trưởng phòng kế toán

         
Những người hành nghề kế toán
theo quy định của pháp luật

      2  Thời
gian đào tạo mỗi khóa học:
Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC
ngày 30/12/2011  của Bộ Tài chính quy
định là  11 chuyên đề, thời gian 36 ngày
(288 giờ)..

         
Học viên đăng ký theo một trong
hai hình thức tham dự:

+ Học liên tục (nghỉ ngày chủ
nhật).

+ Học buổi tối thứ ba, thứ năm,
cả ngày thứ bẩy và chủ nhật.

     3. Tiêu
chuẩn được cấp chưng chỉ
; Kết thúc khóa học học viên được Hội kế toán và
kiểm toán Việt Nam
cấp chứng chỉ theo mã số 012 (mẫu chứng chỉ do Bộ Tài chính ban hành)

           – Những người tham dự bồi dưỡng kế
toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn về thời gian và trình độ chuyên môn nghiệp vụ
về tài chính, kế toán, kiểm toán từ trung cấp trở lên và có thời gian công tác
thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

            + Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ
ngày ghi trên bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

            + Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ
ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính,
kế toán, kiểm toán;


Học viên phải trải qua hai lần làm bài kiểm tra (giữa và cuối khóa). Nếu đạt
yêu cầu (từ 5/10 điểm) trở lên sẽ được cấp chứng chỉ. Học viên được thi lại một
lần bài thi hết học phần không đạt yêu cầu vào cuối khóa học.

         4. 
Kinh phí khóa học:Từ
2.500.000 đến 3.500.000đồng/người/khóa. Tùy thuộc số lượng học viên đăng ký
nhập học ( số tiền  đóng trên bao gồm cả
tài liệu học tập do Bộ Tài chính ban hành)

         5.   Thời
gian đăng

khoá học bắt đầu từ ngày
:  15/07/2015

Địa điểm đăng ký:  Trung
tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học Kế toán, 192 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà
Nội. ĐT: 04.38686714; 0913226409;  Fax:
04.38686722; Email: ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com.
Địa điểm học sẽ được thông báo khi học viên đăng ký.

 Khoá học sẽ do các giảng viên là Tiến sĩ, Thạc
sĩ, những chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy. 

Thời gian khai giảng:
Căn cứ vào số liệu học viên đăng ký. Hội sẽ thông báo ngày khai giảng khóa học.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VP, TT

 

 

HỘI KẾ TOÁN VÀ
KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Chủ
tịch

Đã

PGS.TS
Đặng Văn Thanh

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

 


                                             
  Kính
gửi: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

 

1.    
Tôi tên là
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.    
Ngày tháng năm sinh
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.    
Nơi sinh:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.    
Chức vụ (không viết tắt):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.    
Đơn vị công tác (không viết
tắt)
:
…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.    
Tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC
:…………………………………………………………...Chuyên ngành:……………………………….

7.    
Thời gian thực tế công tác Kế toán tài chính (số năm)
:………………………………………………………

8.    
Điện thoại: cq:.
…………………………………………………….Di động:……………………………………………………………………………………..

9.     
Email
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký tham dự lớp
học: Kế toán trưởng
Doanh nghiệp do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 
tổ chức.

Tôi xin cam đoan
những điều khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót, chúng tôi xin chịu
hoàn thành trách nhiệm./.

 

Xác nhận của cơ quan công tác

(Ký đóng dấu)

 

Anh (Chị):…………….……………………………………….

Công
tác tại:
……….………………………………………….

 

………………………………………………………………………..……..………………………….

Thời
gian từ:
…………………………………………..……..………………………..

, ngày        tháng      năm

HỌC VIÊN

(Ký và ghi rõ họ
tên)

 

 

 

 

 

Lưu ý:

– Học viên ghi thật đầy đủ,
rõ ràng các mục trong phiếu đăng ký để làm cơ sở ghi chứng chỉ tốt nghiệp

– Học viên nộp phiếu kèm
theo 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên sau ảnh), Bản
photo công chứng bằng tốt nghiệp (Đại
học, Cao đẳng, Trung cấp)

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *