Tin trong nước

Thông báo giờ cập nhật các KTVHN phía Bắc tính đến 09/10/2014

Tiêu đề Thông báo giờ cập nhật các KTVHN phía Bắc tính đến 09/10/2014 Ngày đăng 2014-10-21
Tác giả Admin Lượt xem 167

Thông báo giờ cập nhật các KTVHN phía Bắc tính đến 09/10/2014

 

 

 

Lớp

Lớp

HT LKT

 

CMKT

T.cộng đến

STT

Tên đơn vị

Họ tên

12/04

13/6

18/7

23/8

9/10/2014

9/10/2014

1

Cty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC

Nguyễn Đào Tùng

          4

0

0

0

0

4

 

 

Hoàng Thu Trang

         –  

0

0

0

8

8

2

Cty TNHH Tư vấn và dịch vụ Kế toán Mirai

Bùi Thị Hợp

          4

15

4

8

0

31

 

 

Đặng Thị Thuý Hoà

          8

0

4

8

0

20

3

Cty TNHH Tư vấn tài chính NTC

Trần Thị Thu Trang

          8

8

0

0

0

16

 

 

Bùi Thị Thuận

          8

12

0

8

8

36

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

          4

8

0

8

8

28

4

Cty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam

Nguyễn Thu Vân

          4

12

4

8

8

36

 

 

Phùng Thị Hảo

          8

12

4

8

8

40

5

Cty TNHH dịch vụ Tài chính Kế toán thuế HVM

Trần Việt Đức

         –  

12

0

4

0

16

 

 

Phạm Ngọc Phương

          8

12

0

0

0

20

6

Công ty TNHH TTA

Hoàng Thanh Loan

          8

12

0

8

8

36

 

 

Bùi Thanh Phượng

          8

0

0

8

0

16

7

Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp Âu Việt

Ng.T.Bích Ngọc

          8

0

4

8

8

28

 

 

Nguyễn Thị  Thu

          8

0

4

8

8

28

8

Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và đại lý thuế Viettas

Kiều Hồng Sơn

          8

 

0

0

8

16

 

Phùng Văn Minh

          8

 

0

0

8

16

9

Cty TNHH TMF Việt Nam

Nguyễn Hòang Yến

          8

12

4

8

8

40

10

Cty TNHH Tư vấn và Kế toán Tân Việt

Ng.T. Tích Hương

          8

0

0

8

4

20

 

 

Phạm Thúy Nga

 

0

0

4

 

4

11

Công ty TNHH dịch vụ tài chính – Kế toán ACV

Nguyễn Thị Thuỷ

          8

12

0

0

 

20

 

 

Nguyễn Văn Huân

          8

8

0

0

 

16

12

Công ty TNHH MTV tư vấn quản lý và Kế toán ATA

Lương Hải Long

         –  

12

0

8

8

28

 

 

Nguyễn Ánh Tuyết

          8

12

4

8

8

40

13

Công ty TNHH PSC Việt Nam

Lê Ngọc Hùng

          8

12

4

8

 

32

 

 

Nguyễn Hải Yến

          4

8

0

8

 

20

14

Công ty TNHH Giải pháp tài chính chuyên nghiệp

Phạm Thị Hồng Liên

         –  

 

0

0

 

0

 

 

Nguyễn Thị Việt yến

         –  

 

0

0

 

0

15

Công ty TNHH Tư vấn tài chính CFA

Phạm Thị Hiếu

         –  

0

0

0

 

0

 

 

Phạm thị Thanh Loan

         –  

0

0

0

 

0

16

Công ty CP TACN Thái Dương

Trần Đình Long

          8

8

0

0

 

16

17

Công ty TNHH F&A Việt Nam

Mai Thị Hà

          4

12

0

0

 

16

 

 

Đỗ Thị Khánh Vân

          8

12

0

0

 

20

18

Công ty TNHH SVC Việt Nam

Hà Tuấn Sơn

          8

12

0

8

8

36

 

 

Nguyễn Trần Hiền

          8

12

0

8

 

28

19

Công ty TNHH Giải pháp kế toán VNNP Việt Nam

 Phan Trương Tấn Hùng

         –  

0

0

0

 

0

 

 

 Đào Thị Mai Nga

         –  

0

4

8

8

20

20

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và kế toán FAC

 Vũ Hồng Loan

          8

12

4

4

8

36

 

 

 Kiều Thị Hạt

          8

12

0

8

0

28

 

 

Trần Thị Quỳnh Yên

          8

0

0

0

0

8

 

 

Bùi Phương Huyền

          8

12

4

0

8

32

21

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Đại lý thuế TAC

Nguyễn Thị Bích Thủy

          8

12

0

8

8

36

 

 

Nguyễn T. Nguyệt Hương

          8

0

0

8

8

24

22

Công ty CP Tập đoàn MV

Trần Vũ Thao

         –  

0

4

8

 

12

23

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đại lý Thuế

Bùi Thị Lê Phương

          8

12

4

0

8

32

 

 

Triệu Văn Giáp

         –  

8

0

0

8

16

24

Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Yang Mun

Phan Đăng Khánh

          8

12

0

8

8

36

 

 

Phạm Thị như Hiền

          8

8

0

8

8

32

 

 

Trần Thị Ngọc Diệp

         –  

0

0

0

 

0

25

Công ty TNHH AIC Việt Nam

Phùng Thu Hà

          8

0

0

0

 

8

 

 

Phạm Thị Phong

          8

0

0

0

 

8

 

 

Lê Thị Khắc Khoan

          8

0

4

8

8

28

 

 

Nguyễn Thị Minh

          8

0

0

0

 

8

 

 

Nguyễn Thị Thơm

         –  

12

0

0

 

12

 

 

Phạm Thu Hường

         –  

8

0

0

 

8

 

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

 

 

8

8

26

Công ty TNHH dịch vụ, tư vấn thuế Trung thành

Lê Thị Ngọc Lan

         –  

0

0

8

 

8

 

 

Nguyễn Thị Tuyết

          8

0

0

8

 

16

27

Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp Nguồn Lực Việt

Lê Thành Công

          8

15

0

0

8

31

 

 

Nguyễn Phương Hằng

         –  

8

4

0

4

16

28

Công ty TNHH Tư vấn QMC

Trương Thị Thúy Mai

          8

12

0

8

8

36

 

 

Nguyễn Ngọc Quang

          4

12

4

8

8

36

29

Công ty TNHH Fair consulting Việt Nam

Vũ Mạnh Hải

          8

8

0

0

8

24

 

 

Nguyễn Phương Ngân

         –  

8

0

0

0

8

 

 

Đoàn Thị Lan Anh

          8

8

0

0

8

24

31

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Vipatco

Ngô Thị Hương Giang

          8

12

4

8

8

40

 

 

Lê Thị Hồng

          4

12

4

8

8

36

32

Công ty TNHH dịch vụ mới VN

Đỗ Quỳnh Chi

0

12

0

8

 

20

 

 

Bùi Thị Hằng

0

8

4

8

 

20

33

Công ty TNHH tư vấn và DV KT BTD

Nguyễn Quang Minh

0

12

4

0

8

24

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

0

0

4

0

8

12

34

Công ty TNHH dịch vụ TC KT, Thuế Rồng Việt

Trần Nhật Nam

8

8

0

0

8

24

35

Công ty cổ phần tư vấn Thuế  Việt

Lê Quyết Thắng

8

12

0

0

 

20

36

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long

Bùi Văn Hữu

8

12

0

8

8

36

 

 

Nguyễn Thanh Toàn

8

12

0

8

8

36

37

Công ty CP giải pháp QLDN Việt Nam

Lương Thị Tuyết Mai

8

0

4

8

8

28

 

 

Trần Thị Phương Loan

8

0

4

8

8

28

38

Công ty TNHH KiT & tư vấn TC Việt Nam

Trần Thị Thời

4

0

0

0

 

4

 

 

Phùng Thị Lệ Thu

0

0

0

0

 

0

39

Công ty TNHH MAZARS Việt Nam – CN Hà Nội

Phạm Phương Anh

0

15

0

0

 

15

 

 

Trần Phương Nhung

0

8

0

0

 

8

40

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư  Nhất Việt

Tạ Tiến Hoàng

8

 

0

0

 

8

 

 

Nguyễn Thị  Xuân

8

8

0

8

8

32

 

 

Nghiêm vũ An

0

12

0

8

8

28

42

Công ty TNHH MUTO Mannagermen Accompany VN

Trần Thị Hà

8

0

4

8

8

28

 

 

Đỗ Văn Thận

0

12

4

0

8

24

43

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng

Đào Thị Thương Huyền

8

12

0

8

8

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Công ty TNHH tư vấn AASC và Cộng sự

Nguyễn Thị Thanh Tú

8

8

4

8

8

36

 

 

Nguyễn Lan Anh

0

12

4

8

8

32

46

Công ty TNHH DV Kế toán và Tư vấn trí Việt

Nguyễn Thị Thu

0

12

0

8

8

28

47

Công ty CP TM và DV Phú Minh Sơn

Lê Thị Thủy

8

0

0

0

 

8

 

 

Vũ Huệ Minh

8

0

0

0

 

8

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

8

0

0

0

 

8

48

Công ty TNHH MTV Tư vấn SCS GLOBAL Viêt Nam

Triệu Văn Nghị

 

12

0

8

 

20

 

 

Phạm Thị Tố Loan

 

12

0

8

 

20

49

Công ty TNHH dịch vụ kế toán và tư vấn AFC

Tạ Tiến Hoàng

0

12

0

8

 

20

 

 

Đinh Thị Mỹ Hạnh

0

12

4

0

8

24

50

Công ty TNHH NHC Tư vấn DV Tài chính và Kế toán

Lê Minh Châu

0

12

4

8

8

32

 

 

Nguyễn Thị  Hường

0

12

4

8

8

32

 

 

Phan Thị Nguyệt

 

 

4

0

 

4

51

Công ty TNHH Kế toán  – Thuế Liên Việt

Đặng Thị Hồng Minh

8

12

4

8

8

40

 

 

Đinh Thị Quỳnh Trang

 

 

0

 

8

8

52

Công ty TNHH NAC (Việt Nam)*

Lê Thị Lan

 

 

 

 

8

8

 

 

Nguyễn Thị Hương

 

 

 

 

8

8

53

Công ty TNHH I-GLOCAL

Võ Tấn Hữu

 

 

 

 

8

8

 

Cá nhân hành nghề

Vũ Thị Ngà

8

8

4

 

8

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *