Hoạt động trung ương hội

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÔNG VIỆC 6 THÁNG CUỐI NĂM

Tiêu đề THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÔNG VIỆC 6 THÁNG CUỐI NĂM Ngày đăng 2015-07-31
Tác giả Admin Lượt xem 210

Vietnam Association of Accountans and Auditors

192 Giai Phong street,
Thanh Xuan District, Ha Noi,
Vietnam

Tel.: +84-4-38686721;
Fax: +84-4-38686722;

Email: vaavietnam@gmail.com     Website: www.vaa.net.vn

THÔNG BÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

6 tháng đầu năm và công
việc 6 tháng cuối năm

I. TÌNH HÌNH HỘI VIÊN

– Tổng số hội viên: Khoảng 9.800 hội viên. Đã
kết nạp thêm 100 hội viên

26 Hội thành viên, gồm:

  + 2 hội
nghề nghiệp chuyên nghiệp ( Professional): Hội Kế toán viên hành nghề (VICA) và
Câu lạc bộ Kế toán trưởng doanh nghiệp toàn quốc

  + 10
hội kế toán Tỉnh, Thành phố: Hà nội, TP Hồ chí Minh, Hải phòng, Hải dương, Thái
nguyên, Bến tre, Đắc lắc, ….

  + 6 Hội
kế toán ngành: Công thương, Bưu chính viễn thông; Kho bạc nhà nước, Địa chất…

  + 6
chi hội kế toán trực thuộc : Trường Đại học; Doanh nghiệp kế toán, kiểm toán

  + 2 hội
viên tổ chức.


II.
CÁC
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

1. Hoạt động tư vấn
khoa học và phản biện xã hội các chính sách của nhà nước


Tổ chức Hội thảo trao đổi và tham gia dự thảo
Luật kế toán, Luật kiểm toán nhà nước, Luật ngân sách nhà nước. (Phối hợp cùng
Kiểm toán nhà nước, tham gia cùng Học viên Tài chính, Uỷ ban Tài chính và Ngân
sách của Quốc hội

Luật
Kế toán
đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 khoá 13. Quốc hội
đã quyết định : Luật kế toán sử đổi bổ sung chứ không phải Luật kế toán sửa đổi
bổ sung một số điều như tờ trình của Chính phủ. (Điều này phù hợp với kiến nghị
nhiều lần của Hội). Luật phải thảo luận tại hai kỳ họp và sẽ tiếp tục trình
Quốc họi tại kỳ họp thứ 10, tháng 10,11-2015

Luật
Kiểm toán nhà nước
đã được quốc hội khoá 13 thông qua tại kỳ họp thứ 9.
Có hiệu lực thi hành từ 1-1-2016. Kiểm toán nhà nước đánh giá cao các ý kiến
tham gia của Hội và đã cấp bằng khen cho Chủ tịch Hội.

Luật
ngân sách nhà nước
đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 Quốc
hội khoá 13, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

Đến nay, Hội đã nhiều lần có văn bản chính
thức gửi Ban soạn thảo Luật và cơ quan thẩm tra dự án Luật Kế toán của Quốc hội
về các ý kiến của Hội, của Hội viên đối với kết cấu, bố cục, nội dung và các
chính sách Luật Kế toán. Thời gian tới Hội sẽ tiếp tục gửi ý kiến đến các Đại
biểu Quốc hội.


– Tổ
chức cho Hội viên tham gia các dự thảo Luật Báo chí, Luật tiếp cận thông tin,
Luật về Hội…Các bộ Luật này sẽ được trình ra Quốc hội khoá 13 tại kỳ họp thứ
10  (dự định họp tháng 10-2015)

– Tham
gia với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt nam (VCCI) về dự thảo các văn bản
hướng dẫn Luật doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 1-7-2015). Trong đó có các
quy định về điều kiện kinh doanh, điều kiện thành lập doanh nghiệp, quy định về
thủ tục thành lập và giải thể doanh nghiệp, về quyền và trách nhiệm của doanh
nghiệp , của kế toán, kế toán trưởng…

– Ngày 28-7-2015, Tổ chức đối thoại với gần 100
doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư
200/2014/TT-BTC và Thông tư 202 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (Ban hành ngày
22-12-2014). Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong thực hiện các Thông
tư. Có kiến nghị với Bộ Tài chính về các giải pháp cụ thể.

– Tham gia trực tiếp với Ban Kinh tế Trung ương
về xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp Việt nam, về Phát triển Thị
trường tài chính , thị trường vốn.

– Tham gia với Bộ Tư pháp và tham gia với tư
cách là thành viên Hội đồng thẩm định các dự án Luật do Chính phủ thành lập về
các dự án Luật sẽ trình Quốc hội khoá 13 tại kỳ hợp thứ 10 (tháng 10-2015),
trong đó có các Luật về quyền tiếp cận thông tin, Luật Hội, Luật Báo chí, Luật
quyền trẻ em, các Luật Thuế …

– Triển khai các hoạt động phổ biến khoa học kỹ
thuật theo nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt nam (VUSTA)
giao.Trong đó có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn các Luật kế toán và Luật kiểm
toán, hướng dẫn chuẩn mực kế toán.

– Tham
gia với WB và Bộ Tài chính đánh giá tính tuân thủ chuẩn mực kế toán và kiểm
toán ở Việt nam.

-Tham
gia cùng VCCI, Bộ Công thương về chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi Việt nam
trở thành thành viên cộng đồng kinh tế ASEAN

-Ngày
22-7-2015 đã Bảo vệ thành công Đề cương Đề tài tư vấn phản biên khoa học do
VUSTA giao và do Chủ tịch Hội Kế toán và kiểm toán Việt nam làm chủ nhiệm đề
tài . Đề tài sẽ được triển khai từ nay đến tháng 12-2015


2. Quản lý nghề nghiệp
kế toán

– VAA đã tiếp tục kiểm tra đánh giá và công bố danh
sách các doanh nghiệp và các kế toán viên đủ điều kiện hành nghề kế toán. Đến
30/07/2015 thông báo công khai cho 100 doanh nghiệp và 238 cá nhân đủ điều kiện
hành nghề kế toán

– VAA đã tổ chức 10 lớp cập nhật kiến thức cho
kế toán viên hành nghề.

– Hội đang tiến hành kiểm tra chất lượng dịch
vụ kế toán và chất lượng hành nghề kế toán tại 18 Công ty dịch vụ kế toán

– VAA đã tổ chức tổng kêt công tác quản lý hành
nghề kế toán năm 2014, nhiều công ty và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán đã được
các cấp biểu dương khen thưởng. Một kế toán viên hành nghề vi phạm đạo đức nghề
nghiệp kế toán kiểm toán, VAA đã Báo cáo Bộ Tài chính xử lý

– Ngày 8-5-2015, VAA tổ chức thành công Đại hội
Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 6 , nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức
hội nghị tổng kết 20 năm (1995-2015) cải cách kế toán Việt nam theo kinh tế thị
trường. Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc đã kiện toàn bộ máy hoạt động, xây
dựng chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị kỳ sinh hoạt thứ
44 trong tháng 10-2015 tại Đà Nẵng


3. Hoạt động đào tạo

-Trung tâm tư vấn và nghiên cứu khoa học kế toán
của Hội đã Tổ chức 8 lớp bồi dữong kế toán trưởng , kế toán quản trị doanh
nghiệp .

– Các Hội thành viên (Hội Hà nội, Thành phố Hồ
chí Minh, Phân hội Công thương…)  tổ chức
hơn 30 khoá huấn luyện cho các Hội vỉên

– Tổ chức nhiều khoá huấn luyện nghiệp vụ tài
chính kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chương trình, dự án của Bộ
Kế hoạch và đầu tư về nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ.

– Hội đang chuẩn bị đề án và các điều kiện để
tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ kế toán viên hành nghề do Bộ Tài
chính chuyển giao


4.Công tác thông tin
tuyên truyền

-Phát hành đều đặn hàng thángTạp chí kế toán và
kiểm toán với 3000 bản/1 số. Chất lượng Tạp chí đã được nâng cao cả về hình
thức và nội dung. Tạp chí đang chuẩn bị kỷ niêm 20 năm ngày phát hành số đầu
tiên (1996)

– Vận hành Trang website vaa.net.vn thường
xuyên và phong phú hơn. Nhiều bài viết đã được đăng tải, trả lời nhiều câu hỏi
của Hội viên. VAA đã xây dựng và đưa vào vận hành thêm trang 
https://www.facebook.com/hoiketoankiemtoanvaa.vn

– Nhiều bài viết tuyên truyền, giới thiệu về
nghề nghiệp, về Hội Kế toán, kiểm toán trên các báo ngày, các Tạp chí Tài
chính, Tạp chí kiểm toán và đầu tư chứng khoán, các báo tài chính, kinh tế, đầu
tư….


5. Hoạt động khác

Tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng
AFA lần thứ 118 tại Hà nội ngày 9-5-2015. Đảm bảo đúng yêu cầu của AFA và cuộc
họp đã đạt kết quả .

Tham gia Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020 của Liên hiệp các Hội
Khoa học và kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Chủ tịch VAA được bầu là Uỷ viên đoàn
chủ tịch của VUSTA. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAA được bầu vào ban kiểm tra
của VUSTA

– Tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm 70
năm thành lập ngành tài chính Việt Nam.

– Hoạt động đối ngoại: Tháng 7-2015, VAA đã ký văn
bản ghi nhớ hợp tác với CIMA (Hội Kế toán quản trị công chứng Anh quốc). Đã
tiếp và làm viêc với một số Hội Kế toán các nước Nhật bản, Mỹ, ..Tiếp tục triển
khai các hoạt động hợp tác với ACCA, CPA Úc, CIMA và ICEAW.

Đoàn
kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra và đánh giá các hoạt động của Hội,
đánh giá việc tuân thủ luật pháp, việc thực hiện điều lệ của Hội. Bộ Nội vụ đã
có kết luận và đánh giá cao các hoạt động và kết quả hoạt động của Hội cũng như
việc chấp hành luật pháp , quy chế và điều lệ hoạt động của Hội. Các hoạt động
của Hội đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển và tăng cường quản lý
kinh tế ở Việt Nam

– Đã gửi báo cáo IFAC về tuân thủ và kiểm soát
chất lượng kế toán ở Việt Nam

– Đã có thư gửi chủ tịch IFAC kiến nghị về mức
phí hàng năm phải đóng  của Hội kế toán và
kiểm toán Việt nam

– Ban Kiểm tra VAA đã làm việc với một số Hội
thành viên

– Ngày 18/06/2015, VAA tổ chức kỳ họp Ban thường
vụ Ban Chấp hành khóa V lần thứ 2 tại Hà nội. Tại kỳ họp, Ban thường vụ Ban chấp
hành đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của VAA 6 tháng đầu năm, chương trình
công tác Hội 6 tháng cuối năm, quyết định tạm dừng đề án xây dựng Tổng hội để tập
trung xây dựng VAA, các biện pháp tăng cường các hoạt động Hội, đặc biệt là hoạt
động đào tạo, bồi dưỡng. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận nhiệm vụ
tổ chức thi Kế toán viên hành nghề do Bộ Tài chính chuyển giao.

– VAA đã hoàn thành nghĩa vụ nộp niên niễm năm2013,
2014 và 2015 cho AFA và IFAC

 

 

 

                                                                                                    Ngày 29-7-2015

 

 

                                                                                                       Chủ tich
Hội

 

Vietnam association of Accountants and Auditors
(VAA)

Email: vaavietnam@gmail.com

Website: http://www.vaa.net.vn

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *