Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Thông báo lớp cập nhật kiến thức thứ sáu (6) năm 2014

Tiêu đề Thông báo lớp cập nhật kiến thức thứ sáu (6) năm 2014 Ngày đăng 2014-11-26
Tác giả Admin Lượt xem 245

 

    HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

 

Số:  531/HKT-QLHN

V/v:      Thông báo lớp cập nhật kiến thức thứ sáu (6) năm
2014

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc


 


Hà Nội, ngày 26   tháng  11  năm 2014

Kính gửi:  Tổng Giám đốc Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty;

                   Giám đốc các Công ty dịch vụ kế toán;

   Thực hiện nhiệm vụ cập
nhật kiến thức cho Kế toán viên hành nghề năm 2014. VAA tổ chức lớp cập nhật
kiến thức đợt 6 tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Nội dung: –  Trình bày nội dungNghị định 91/2014/ NĐ – CP
ngày 1/10/2014 về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế  và Thông tư số 151/2014/TT – BTC về việc hướng
dẫn thi hành nghị định 91/2014/ NĐ – TTg;

      
Thông tư 103/2014/TT – BTC ngày 6/8/2014 Quy
định mới về thuế nhà thầu và một số nội dung về thuế đất đai.

 Người
trình bày
:

            Bà Phạm Thị Minh Hiền, trưởng phòng, vụ chính sách thuế, Tổng cục
thuế, Bộ Tài chính

 Ông  Ngô Đức Độ, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách
thuế, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính

Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30, ngày 06/12/2014 (thứ 7).

Địa điểm: Phòng 202 tòa nhà Trung tâm đào
tạo CNTT và Truyền thông Hà Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kinh phí
lớp học (bao gồm tài liệu , ăn trưa, tiệc trà giữa giờ, diễn giả)
:  700.000đ/1 người (đối với hội viên Chi hội kế
toán hành nghề Việt Nam),  1.000.000đ/1
người (đối với đối tượng khác). Các học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Chi
Hội (192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội), hoặc nộp tại lớp học, hoặc
chuyển khoản cho Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam theo Tài khoản:

Chi
hội kế toán hành nghề Việt nam, số TK 1300201228538

Tại
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng long

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên
được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 03/12/2014
cho:

 Chi hội
kế toán hành nghề Việt Nam, địa chỉ: 192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội, Fax:
043.8686722, Email: quanlyhanhnghe@gmail.com, Hoặc Chị Nguyễn Thị Minh Tâm –
ĐT: 0975700716

Ghi chú: Đề
nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này.

            Đây
là chương trình cập nhật kiến thức bắt buộc cuối cùng của các Kế toán viên hành
nghề đang thiếu giờ năm 2014 (lớp cập nhật kiến thức tập trung cuối cùng của năm
2014). Do vậy các Công ty DVKT cần sắp xếp, bố trí cho kế toán viên hành nghề tham
dự đầy đủ để có đủ điều kiện đăng ký hành nghề năm 2015. Số giờ cập nhật được tính:
4 giờ/ buổi (Nếu đi đầy đủ cả 2 buổi, 
tính 8 giờ). Nếu KTV hành nghề đã đủ giờ cập nhật năm 2014  thì sẽ tính giờ cập nhật cho năm 2015

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA)

– BQLHN

– Lưu: VT, QLHN

TL. CHỦ TỊCH

Trưởng Ban quản lý hành nghề kế toán

(Đã ký)


Thị Tường Vy

 

 


MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC LẦN
THỨ SÁU (6) NGÀY 06/12/2014

Tại: Tòa nhà Trung tâm đào
tạo CNTT và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Tên đơn vị:……………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

 

Họ tên người tham dự

Điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi
chú
: Học viên vui lòng đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ

            Ban quản lý hành nghề Kế toán – Hội
Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội

Fax: 043. 8686722

Hoặc Email: quanlyhanhnghe@gmail.com,
Hoặc

Điện thoại trực tiếp cho Chị Nguyễn Thị Minh Tâm
– ĐT: 0975700716
                                                                         Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự                                     

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *