Hoạt động trung ương hội

THÔNG BÁO LỚP ĐÀO TẠO CĐKT MỚI DNNVV (TT133/2016/TT-BTC THAY THẾ CHO QĐ 48/2006/TT-BTC)

Tiêu đề THÔNG BÁO LỚP ĐÀO TẠO CĐKT MỚI DNNVV (TT133/2016/TT-BTC THAY THẾ CHO QĐ 48/2006/TT-BTC) Ngày đăng 2016-09-29
Tác giả Admin Lượt xem 217

Phiếu đăng ký, tại đây: Thông báo chiêu sinh 133.doc

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
    

Số: 199
/HKT-TT                                                                              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

V/v: Thông báo lớp đào tạo CĐKT mới DNNVV
(TT133/2016/TT-BTC thay thế cho QĐ 48/2006/TT-BTC)   

                                                                            Hà Nội, ngày 12  tháng 09 năm 2016

                                                          GIẤY MỜI

Kính gửi:     – Giám đốc/Kế toán các Công ty
                  – Giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT- BTC,
về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán DNNVV thay thế Chế độ kế toán doanh
nghiệp nhỏ và vừa ban hành tại QĐ số 48/2006/QĐ-BTC năm 2006 của Bộ Tài
chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ hoặc sau ngày 01/01/2017, để
giúp cho đội ngũ kế toán các Công ty, Doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế
toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần và các nội dung mới của
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức thực hiện tốt trong đơn
vị ngay từ đầu năm 2017. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức
lớp tập huấn tại TP Hà Nội vào ngày 04-05/10/2016.
 
Nội dung:
+ Giới thiệu những thay đổi của Chế độ kế toán DNNVV mới theo Thông tư 133/2016/TT-BTC;
+ Hướng dẫn chi tiết các nội dung mới trong tài khoản kế toán, các ví dụ
minh họa cụ thể trong hạch toán kế toán theo chế độ mới;
+ Hướng dẫn chọn đồng tiền ghi sổ kế toán, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái;
+ Hướng dẫn cách lập và trình bày BCTC theo mẫu biểu mới;
+ Hướng dẫn phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập kế toán
+ Chia sẻ các kỹ năng tổ chức lại công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm
hạn chế tối đa những sai sót về công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Người trình bày:
          Ông Trịnh Đức Vinh – Phó vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính; và các chuyên gia tham gia soạn thảo Thông tư.
          Thời gian: Ngày 04/10/2016 và buổi sáng ngày 05/10/2016 (1,5 ngày)  
          Địa điểm: Trung tâm đào tạo CNTT & truyền thông Hà Nội
          Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
          Kinh phí lớp học (bao gồm tiệc trà giữa giờ, tài liệu, hội trường, diễn giả…): 1.200.000đ/hv/Khóa.

Học viên có thể nộp tiền mặt tại: Phòng Kế toán; Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 192 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc chuyển khoản về Tài khoản:
         Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán; 1460201024310
         Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Chi nhánh Nam Hà Nội

(Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề
nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 02/10/2016. Số lượng
chỗ ngồi có hạn, Quý vị vui lòng đăng ký sớm để được ưu tiên xếp lớp)

Chi tiết liên hệ:
Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán – Hội Kế toán Kiểm toán
Việt Nam; 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
Chị Thủy Điện thoại: 098909.8686; 04.38686714
Chị Đàm Lê Dung Điện thoại: 098596.1828
Email: trungtamdaotaovaa@gmail.com; Fax: 04.38686722

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này, gửi email hoặc fax đăng ký theo địa chỉ trên

Nơi nhận:                                                           HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
– Như trên                                                                             Chủ tịch
– Lưu VP, TT
                                                                                            (Đã ký)

                                                                                   PGS.TS Đặng Văn Thanh

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *