Trung Tâm Nghiên Cứu Và Tư Vấn Khoa Học Kế Toán

Thông báo lớp đào tạo CĐKT mới DNNVV (TT133/2016/TT-BTC thay thế cho QĐ 48/2006/TT-BTC)

Tiêu đề Thông báo lớp đào tạo CĐKT mới DNNVV (TT133/2016/TT-BTC thay thế cho QĐ 48/2006/TT-BTC) Ngày đăng 2017-01-17
Tác giả Admin Lượt xem 3319

Phiếu đăng ký đào tạo:
Phiếu đăng ký đào tạo (Số 10).doc

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Số: 10  /HKT-TT                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v: Thông báo lớp đào tạo CĐKT mới DNNVV
(TT133/2016/TT-BTC thay thế cho QĐ 48/2006/TT-BTC)  
 

                                                                          Hà Nội, ngày 06  tháng 01 năm 2017

                     GIẤY MỜI

Kính gửi:     – Giám đốc/Kế toán các Công ty
– Giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT- BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán DNNVV thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành tại QĐ số 48/2006/QĐ-BTC năm 2006 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, để giúp cho đội ngũ kế toán các Công ty, Doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần và các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị ngay từ đầu năm 2017.

 Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức lớp tập huấn tại TP Hà Nội vào ngày 19/02/2017.
Nội dung:
+ Giới thiệu tổng quát về Thông tư 133/2016/TT-BTC;
+ Hướng dẫn cách chuyển đổi số dư của các tài khoản
+ So sánh sự khác biệt cụ thể giữa Thông tư 133/2016/TT-BTC với Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và cách thức ghi nhận, phản ánh các giao dịch, các nghiệp vụ chủ yếu cùng các ví dụ minh họa cụ thể.
+ Phân tích những thay đổi căn bản trong lập và trình bày báo cáo tài chính giữa Thông tư 133/2016/TT-BTC với Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
+ Trao đổi, thảo luận, giải đáp câu hỏi
Người trình bày: GS.TS Nguyễn Văn Công, Đại học Kinh tế Quốc Dân
Thời gian: Ngày 19/02/2016 (Sáng từ 8h-11h; chiều từ: 13h30-16h30)  
Địa điểm:     Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông Hà Nội.
Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.
Kinh phí lớp học: 600.000đ/hv/Khóa. Học viên nộp tiền trước ngày khai giảng được giảm 100.000đ/học viên.
Học viên có thể nộp tiền mặt tại: Phòng Kế toán; Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 192 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc chuyển khoản về Tài khoản:
         Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán; 1460201024310

         Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Chi nhánh Nam Hà Nội

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 15/02/2017. Số lượng chỗ ngồi có hạn, Quý vị vui lòng đăng ký sớm để được ưu tiên xếp lớp.

Chi tiết liên hệ:
Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán – Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam; 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội; Chị Thủy Điện thoại: 098909.8686; 04.38686714 Email: trungtamdaotaovaa@gmail.com; Fax: 04.38686722
Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này, gửi email hoặc fax đăng ký theo địa chỉ trên (bản chính sẽ nộp vào hôm khai giảng lớp học)

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VP, TT
    
HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
                  Chủ tịch

                  (Đã ký)

      PGS.TS Đặng Văn Thanh

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *