Tin trong nước

Thông báo lớp đào tạo Chế độ kế toán DN mới TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

Tiêu đề Thông báo lớp đào tạo Chế độ kế toán DN mới TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC Ngày đăng 2015-04-23
Tác giả Admin Lượt xem 451

 

HỘI KẾ
TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM


Số: 688/HKT-QLHN

V/     Thông
báo lớp đào tạo Chế độ kế toán DN mới TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ
15/2006/TT – BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc


 


Hà Nội, ngày  22  tháng  04  năm 2015

Kính gửi:                  –
Tổng Giám đốc,  Kế toán trưởng Tập đoàn,
Tổng Công ty, Công ty và các Doanh nghiệp phía Bắc

–        Giám đốc các Công ty dịch vụ kế toán;

–        Giảng viên các trường Đại học, Cao
đẳng;

–       Hội viên Chi hội kế toán hành nghề Việt
Nam

            Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
số 200/2014/TT – BTC  về việc Hướng dẫn
Chế độ kế toán DN thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số
15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015,  để giúp cho đội ngũ kế toán các Công ty, DN
cũng như đội ngũ kế toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần và các nội
dung mới của Chế độ kế toán DN, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị ngay từ đầu
năm 2015. Được sự đồng ý của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Chi hội kế toán
hành nghề kế toán Việt Nam (VICA) và Ban quản lý hành nghề kế toán tổ chức lớp tập
huấn nội dung Thông tư 200 và nội dung sửa đổi bổ sung Luật DN vào hai ngày 15–16/5/2015,
cụ thể:

 Người trình bày:

                    
PGS,TS Đặng Văn Thanh –
Chủ tịch VAA

                    
Ths Hà Thị Tường Vy –
Trưởng ban quản lý hành nghề kế toán, VAA

Thời
gian
: 2 ngày, bắt đầu từ 8h00  ngày 15/05/2015 (Thứ 6, 7)

Địa điểm: Hội
trường tầng 2  tòa nhà Trung tâm đào tạo
CNTT và Truyền thông Hà Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (Tại điểm
giao nhau với đường Lê Văn Lương, cạnh Chung cư Trung Hòa- Nhân Chính)

Nội dung: 

     –  PGS,TS
Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VAA trình bày nội
dung cơ bản của Luật DN (2014), những quy định pháp lý về kế toán.

    –  Ths  Hà Thị Tường Vy, trình bày các nội dung:

+ Giới thiệu những quy
định mới của Chế độ kế toán DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC;

                    
+ Hướng dẫn cụ thể về tài khoản 
kế toán và phương pháp kế toán, có ví dụ minh họa theo quy định tại
Thông tư 200/2014/TT-BTC;

                       + Hướng dẫn phương pháp chọn đồng
tiền ghi sổ kế toán và kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ;

                     + Hướng dẫn cách lập và
trình bày BCTC theo mẫu biểu mới;

                       + Hướng dẫn phân biệt thu nhập chịu
thuế và thu nhập kế toán;

                    
+ Chia sẻ các kỹ năng tổ chức lại công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm
hạn chế tối đa những sai sót tại doanh nghiệp.

Kinh phí lớp học  (bao gồm tài liệu, diễn giả và Tea Break):  

– 1.500.000đ/1 người/2 ngày cho các thành viên không phải hội viên VICA;

            – 1 000 000đ/1 người/2 ngày cho các
kế toán viên hành nghề;

            – Để trợ giúp các Công ty dịch vụ kế
toán đăng ký hành nghề tại VAA, các nhân viên kế toán thuộc các DN dịch vụ kế
toán đăng ký theo công ty và có ưu đãi đặc biệt (Giảm 50% phí cập nhật kiến thức)

 Học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Hội
(Chị Tâm, Phòng Hành chính tầng 1 số 192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội),
hoặc nộp tại lớp học, hoặc chuyển khoản cho Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam
theo Tài khoản:

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam 

TK 1300201228538

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng
Long.

Để chuẩn bị các điều kiện
phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 13/05/2015
cho:

Chi hội kế toán hành nghề Việt
Nam, địa chỉ: 192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội, Điện thoại: 043.8686721,
Fax 043. 8686722, Email: quanlyhanhnghe@gmail.com
Hoặc chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT 0975 700 716

Ghi chú: Đề
nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này (trang sau), gửi email
hoặc fax theo địa chỉ trên.

            Đối với các kế toán viên hành nghề,
đây là chương trình cập nhật kiến thức đợt 4 của năm 2015. Số giờ cập nhật được
tính: 4 giờ/ buổi (Nếu đi đầy đủ cả 4 buổi, 
tính 16 giờ cập nhật).

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ tịch, Tổng thư
ký (VAA)

– BQLHN

– Lưu: VT, QLHN

TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

                                       

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 


 

MẪU ĐĂNG

LỚP CẬP
NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 15, 16/05/2015

Tại: Tòa
nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà
Nội.

 

Tên đơn
vị:……………………………………………………………………

Địa
chỉ:……………………………………………………………………….

Mã số
thuế :………………………………………………………………………………………..

 

Họ tên người tham dự

Điện
thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:
Học viên vui lòng đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ

            Ban
quản lý hành nghề Kế toán – Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

192 Giải Phóng – Thanh Xuân
– Hà Nội

ĐT: 04.38686721- Fax: 043. 8686722

Hoặc Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

Liên hệ    Chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT:
0975 700 716

 

                                                                                    Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự                                         

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *