Hoạt động trung ương hội

THÔNG BÁO LỚP TẬP HUẤN CĐKT MỚI TT200/2014/TT – BTC THAY THẾ QĐ 15/2006/TT – BTC

Tiêu đề THÔNG BÁO LỚP TẬP HUẤN CĐKT MỚI TT200/2014/TT – BTC THAY THẾ QĐ 15/2006/TT – BTC Ngày đăng 2015-03-10
Tác giả Admin Lượt xem 570

 

HỘI
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

VIỆT NAM 

Số:  622/HKT-TT

V/v: Thông báo lớp Tập
huấn Chế độ kế toán mới, TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày 10  tháng  03  năm 2015

           Kính gửi:  Tổng Giám đốc, 
Kế toán trưởng Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty

           

Ngày
22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC  về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán DN thay thế
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông
tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Để giúp cho đội ngũ kế toán các
Công ty, DN nắm bắt kịp thời các nội dung mới của Chế độ kế toán DN, tổ chức
thực hiện tốt trong đơn vị ngay từ đầu năm 2015. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam tổ chức lớp tập huấn tại Hà Nội  vào 02
ngày 03 – 04/4/ 2015, cụ thể:

Người trình bày:     PGS.TS Chúc Anh Tú – Giảng viên khoa Kế toán

Học viện Tài chính

Thời gian: Từ 8h00  ngày 3/04/2015 đến 16h30 ngày 04/04/2015 (Thứ
6, 7)

Địa điểm: Hội trường Kho bạc Nhà
nước Quận Hai Bà Trưng, tầng 6, số 380 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà  Nội

Nội dung: 

+ Giới thiệu những quy
định mới của Chế độ kế toán DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC;

          + Hướng dẫn cụ thể về tài khoản  kế toán và phương pháp kế toán, có ví dụ minh
họa theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC;

            +
Hướng dẫn cách lập và trình bày BCTC theo mẫu biểu mới;

            + Hướng
dẫn phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập kế toán;

           + Chia sẻ các kỹ năng tổ chức lại công tác kế
toán tại doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa những sai sót tại doanh nghiệp.

Kinh phí lớp học: Kinh
phí lớp học
 
1.500.000đ/1 người
cho 2 ngày. Có phát hành hóa đơn cho học viên.

Quyền lợi học viên: Nhận tài liệu của giảng viên; nước uống và ăn nhẹ giữa giờ (4 buổi);
miễn phí gửi xe.

Học viên có thể nộp tiền mặt tại tại lớp học,
hoặc chuyển khoản qua TK:

Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán

1460201024310

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN – CN Nam Hà Nội

(đề nghị photo giấy chuyển tiền khi đến lớp
học)

 

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên
đăng ký tham dự lớp học trước ngày 02/04/2015
cho:

Hội Kế
toán và Kiểm toán
Việt Nam

192 Giải
Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện
thoại: 043.8686714, chị Ngô Thị Thủy: 098.909.8686; 

Chị Đàm Lệ
Dung: 098.596.1828; 04.38689347

Email: vaavietnam@gmail.com hoặc
ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com 

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này (trang
sau), gửi email hoặc fax theo địa chỉ trên.

Nơi
nhận:

– Như
trên;

– Chủ
tịch, Tổng thư ký (VAA)

– Lưu: VT,
QLHN

TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ
KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

 

                      (Đã ký)

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 
 

MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP ĐÀO TẠO
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN MỚI

Tại: Hội trường Kho bạc Nhà nước Quận
Hai Bà Trưng,

tầng 6, số 380 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà  Nội

 

Tên đơn vị:……………………………………………………………………

Địa
chỉ:……………………………………………………………………….

Mã số thuế :………………………………………………………………………………………..

 

Họ tên người tham dự

Điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Học viên vui lòng đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ
email:
ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com
hoặc vaavietnam@gmail.com

                                                           Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự                                              

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *