Hoạt động trung ương hội

Thông báo lớp Tập huấn Chế độ kế toán mới, TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC tại Bắc Ninh

Tiêu đề Thông báo lớp Tập huấn Chế độ kế toán mới, TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC tại Bắc Ninh Ngày đăng 2015-01-26
Tác giả Admin Lượt xem 1202

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 


Số: 586/HKT-QLHN

V/v: Thông báo lớp Tập huấn Chế độ kế toán mới,
TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 26   tháng  01  năm 2015

Kính gửi:  Tổng Giám
đốc,  Kế toán trưởng Tập đoàn, Tổng Công
ty, Công ty

          Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số
200/2014/TT – BTC  về việc Hướng dẫn Chế
độ kế toán DN thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ
– BTC năm 2006. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Để giúp cho
đội ngũ kế toán các Công ty, DN cũng như  kế toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời các
nội dung mới của Chế độ kế toán DN, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị ngay từ
đầu năm 2015. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp tập huấn tại Bắc
Ninh  vào 02 ngày 06 – 07/2/ 2015, cụ
thể:

 Người trình bày: Ths Hà Thị Tường Vy,
Nguyên trưởng phòng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính; Trưởng ban
Quản lý hành nghề kế toán –  Hội Kế toán
và Kiểm toán Việt Nam.

Thời
gian: T
ừ 8h00  ngày 6/02/2015 đến 16h30 ngày 07/02/2015(Thứ
6, 7)

Địa
điểm
: Hội trường Trung tâm Văn hóa
Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh

Nội dung:  + Giới thiệu những quy định mới của Chế độ kế toán DN theo
Thông tư 200/2014/TT-BTC;

                     + Hướng dẫn cụ thể về tài khoản  kế toán va phương pháp kế toán, có ví dụ minh
họa theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC;

                     + Hướng dẫn phương pháp chọn đồng
tiền ghi sổ kế toán và kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ;

                     + Hướng dẫn cách lập và
trình bày BCTC theo mẫu biểu mới;

                     + Hướng dẫn phân biệt thu nhập chịu
thuế và thu nhập kế toán;

                    
+ Chia sẻ các kỹ năng tổ chức lại công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm
hạn chế tối đa những sai sót tại doanh nghiệp.

Kinh phí lớp học: Kinh phí lớp học  1.500.000đ/1 người cho 2 ngày.

Quyền lợi học viên: Nhận tài liệu của giảng viên;
nước uống và ăn nhẹ giữa giờ (4 buổi); miễn phí gửi xe.

Học
viên có thể nộp tiền mặt tại tại lớp học, hoặc chuyển khoản qua TK: Hội Kế toán
và Kiểm toán Việt Nam; TK 1460201023398 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn VN – CN Nam Hà Nội (đề nghị photo giấy chuyển tiền khi đến lớp học)

Để
chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt
. Đề nghị học viên đăng ký tham
dự lớp học
trước ngày 04/02/2015
cho:

1/ Chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT:
043.8686821, 0975 700 716, fax: 043.8686722
, email:
minhtamvaa@gmail.com

2/ Chị Đàm Thị Lệ Dung- ĐT:
043.8689347, 0985961828, fax: 043.8686722 email:
damledungtckt@gmail.com

Ghi chú: Đề
nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này (trang sau), gửi email
hoặc fax theo địa chỉ trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ tịch, Tổng thư ký
(VAA)

– BQLHN

– Lưu: VT, QLHN

TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

 

                                        

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *