Tin trong nước

THÔNG BÁO Về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi kế toán viên hành nghề năm 2015

Tiêu đề THÔNG BÁO Về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi kế toán viên hành nghề năm 2015 Ngày đăng 2015-09-25
Tác giả Admin Lượt xem 377

BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2015

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:
01/TB-HĐT

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2015

 THÔNG BÁO

Về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ
thi kế toán viên hành nghề năm 2015

 

Kính
gửi:
  ……………………………………………………

 Thực hiện Thông tư số 129/2012/TT-BTC
ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán
viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán(dưới đây gọi tắt là Thông tư129/2012/TT-BTC),
Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước năm 2015 thông
báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề và thi sát hạch đối với
người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài
năm 2015, như sau:
1772450.DOCX
1772450.DOCX
1772449.RAR

1. THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

1.1. Đối với người dự thi lần đầu:

1.1.1. Điều kiện dự thi

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

c) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi (ngày 15/10/2015);

d) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định;

đ) Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật kế toán.

1.1.2. Môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Thi 4môn, thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Lưu ý: Người đăng ký dự thi lần đầu năm 2015 có thể đăng ký dự thi cả 4môn hoặc đăng ký dự thi tối thiểu 2môn trong số 4môn thi nói trên; các môn còn lại sẽ được đăng ký thi tiếp kỳ thi năm 2016 hoặc năm 2017.

1.1.3. Hồ sơ dự thi, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;   

d) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng;

đ) 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

1.2. Đối với những người thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm:

1.2.1. Điều kiện dự thi

Người đã dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán kỳ thi từ năm 2014 trở về trước, đang trong thời gian bảo lưu kết quả, muốn đăng ký thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểmphải có giấy chứng nhận điểm thi các kỳ thi trước do Hội đồng thi cấp. Các môn thi đạt yêu cầu của các kỳ thi trước được bảo lưu kết quả thi theo quy định tại Thông tư 129/2012/TT-BTC.

1.2.2. Các môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Tuỳ từng trường hợp, người dự thi đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong 04 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, như sau:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

1.2.3. Hồ sơ dự thi, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai;

b) Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo;

c) 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

1.3. Mẫu hồ sơ dự thiĐược đăng tải trên website của Bộ Tài chính ở địa chỉ www.mof.gov.vn; trên website của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ở địa chỉ www.hoiketoankiemtoan.vn; trên website của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ở địa chỉ www.vacpa.org.vn

1.4. Nơi nhận hồ sơ dự thi

a) Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam – Số 192 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – Hà Nội; Điện thoại  04.38686714.

b) Tại TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng Hội Kế toán TP. HCM – 142 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 – TP. HCM; Điện thoại: 08.39303908.

2.  THI KIỂM TOÁN VIÊN

2.1. Đối
với người dự thi lần đầu:

2.1.1. Điều kiện dự thi

a)Có phẩm chất đạo đức nghề
nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b)Có bằng tốt nghiệp đại học trở
lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt
nghiệp đại học các chuyên ngành  khác và
có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán,
Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình
(hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên
ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề
nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông
tư 129/2012/TT-BTC.

Tổng số đơn vị học trình (hoặc
tiết học) các môn học được hiểu là:

– Tổng số đơn vị học trình chỉ
tính phần học lý thuyết và bài tập của các môn học, không tính số tiết quy đổi
đơn vị học trình của báo cáo thực tập, báo cáo kiến tập, báo cáo thu hoạch của
người học;

– Trường hợp bảng điểm học đại
học của người đăng ký dự thi không ghi rõ số đơn vị học trình mà chỉ ghi số
tiết học của các môn học thì tổng số tiết học của các môn học: Tài chính, Kế
toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế phải từ 7%tổng số tiết học
của cả khóa học trở lên.

c) Có thời gian công tác thực tế
về tài chính, kế toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên
quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi
(ngày 15/10/2015); hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp
kiểm toán từ 48 tháng trở lên tính từ tháng ghi trên quyết định tốt nghiệp đại
học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi (ngày 15/10/2015);

d) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự
thi và lệ phí thi theo quy định.

2.1.2. Môn
thi, thời gian thi và hình thức thi:

Thi 7 môn, gồm:

+ 06 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

(1) Pháp
luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

(2) Tài
chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và
quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán
tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

(5) Kiểm
toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao;

(6) Phân
tích hoạt động tài chính nâng cao.

+ 01 môn Ngoại ngữ (trình độ C)
của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức:Thi viết
trong thời gian 120 phút.

Lưu ý: Người đăng ký dự thi lần
đầu năm 2015 có thể đăng ký dự thi cả 7 môn hoặc đăng ký dự thi tối thiểu 4 môn
trong số 7 môn thi nói trên; các môn còn lại sẽ được đăng ký thi tiếp kỳ thi
năm 2016 hoặc năm 2017.

2.1.3. Hồ
sơ dự thi, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi có xác
nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương
nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp
lai kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế
toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác
nhận của cơ quan, đơn vị;

b) Bản sao có chứng thực Giấy
chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của
cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;   

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 129/2012/TT-BTC, có xác nhận
của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn
vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi
nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ
có ghi rõ ngành học có chứng thực;

đ) 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp
trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của
người nhận.

2.2. Đối
với những người đã có chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp dự thi
lấy chứng chỉ kiểm toán viên:

2.2.1. Điều kiện dự thi

– Có chứng chỉ hành nghề kế toán
do Bộ Tài chính cấp.

2.2.2. Môn
thi, thời gian thi và hình thức thi:

Thi 3 môn, gồm:

(1) Kiểm
toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao: Thi viết 180 phút;

(2) Phân
tích hoạt động tài chính nâng cao: Thi viết 180 phút;

(3) Ngoại
ngữ (trình độ C) của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung
Quốc, Đức: Thi viết 120 phút.

2.2.3. Hồ
sơ dự thi, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi có xác
nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương
nơi cư trú, có dán ảnh màu 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp
lai;

b) Bản sao có chứng thực Giấy
chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của
cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;

d) Bản sao có chứng thực Chứng
chỉ hành nghề kế toán;

đ) 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp
trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của
người nhận.

2.3. Đối với những người thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc
thi nâng điểm:

2.3.1. Điều kiện dự thi

Người đã dự thi lấy chứng chỉ
kiểm toán viên kỳ thi từ năm 2014 trở về trước, đang trong thời gian bảo lưu
kết quả, muốn đăng ký thi lại môn
thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểmphải có giấy
chứng nhận điểm thi các kỳ thi trước do Hội đồng thi cấp. Các môn thi đạt yêu
cầu của các kỳ thi trước được bảo lưu kết quả thi của kỳ thi theo quy định tại
Thông tư 129/2012/TT-BTC.

2.3.2. Các môn
thi, thời gian thi và hình thức thi:

Tuỳ từng trường hợp, người dự thi
đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong cácmôn sau:

– 06 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

(1) Pháp
luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp;

(2) Tài
chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và
quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán
tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

(5) Kiểm
toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao;

(6) Phân
tích hoạt động tài chính nâng cao.

– 01 môn thi điều kiện: Đạt điểm
5/10 là đạt yêu cầu, không tính vào tổng số điểm:

(7) Ngoại ngữ (trình độ
C):
Thi
viết trong thời gian 120 phút.

2.3.3. Hồ
sơ dự thi, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi có xác
nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương
nơi cư trú, có dán ảnh màu 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp
lai;

b) Bản sao Giấy chứng nhận điểm
thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo;

c) 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp
trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của
người nhận.

2.4. Mẫu hồ sơ dự
thi: 
Được đăng tải trên
trang website của Bộ Tài chính ở địa ch
www.mof.gov.vn; trang website của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ở địa chỉ www.hoiketoankiemtoan.vn; trang website của Hội Kiểm toán viên hành nghề
Việt Nam ở địa chỉ
www.vacpa.org.vn;   

2.5. Nơi nhận hồ sơ dự thi

a) Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam – Tầng 3 Tòa nhà Dự án – Số 4 Ngõ I Hàng Chuối – Hà Nội; Điện thoại:
04.39724334.

b) Tại TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (phía Nam) – Phòng 23 Lầu 1 Văn phòng Bộ
Tài chính – 138 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 – TP. HCM; Điện thoại:
08.39306435.

3. THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA KẾ
TOÁN HOẶC CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI

3.1. Điều
kiện dự thi:

1. Những người có chứng chỉ ACCA,
CPA Australia hoặc có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán
viên của các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa
nhận, muốn được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Chứng chỉ hành nghề kế toán
của Việt Nam phải dự thi sát hạch kiến thức về luật pháp Việt Nam.

Trường hợp tổ chức cấp chứng chỉ
chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên là cơ quan nhà nước có thẩm
quyền (không phải là tổ chức nghề nghiệp) thì người dự thi phải là hội viên
chính thức của tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán và tổ chức nghề nghiệp
đó phải là thành viên của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC). Nội dung học và thi
để lấy chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên phải tương
đương hoặc cao hơn nội dung học và thi theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 129/2012/TT-BTC.

2. Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài
được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là thành viên của Liên đoàn kế
toán quốc tế (IFAC);

b) Có nội dung học và thi lấy
chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán tương đương hoặc cao
hơn nội dung học và thi theo quy định tại Điều 6 Thông tư 129/2012/TT-BTC.

3.2. Nội dung
và cách thức thi sát hạch:

3.2.1. Nội
dung kỳ thi sát hạch để cấp Chứng chỉ kiểm toán viên gồm các phần:

(1) Pháp
luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

(2) Tài
chính và quản lý tài chính;

(3) Thuế và
quản lý thuế;

(4) Kế toán
tài chính, kế toán quản trị;

(5) Kiểm
toán và dịch vụ bảo đảm.

3.2.2. Nội dung kỳ thi sát hạch
để cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán gồm các phần:

(1) Pháp
luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

(2) Tài
chính và quản lý tài chính;

(3) Thuế và
quản lý thuế;

(4) Kế toán
tài chính, kế toán quản trị;

3.2.3. Người có đủ điều kiện dự
thi, đã tham dự và đạt yêu cầu các kỳ thi phối hợp (bao gồm 2 môn thi Luật và
Thuế Việt Nam) giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ACCA thì được miễn thi phần
(1)Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp và phần (3) Thuế và quản lý thuế.

3.2.4. Nội dung, yêu cầu từng
phần thi sát hạch quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 129/2012/TT-BTC.

3.3. Ngôn
ngữ:

Ngôn ngữ sử dụng trong kỳ thi là tiếng Việt.

3.4. Thời
gian thi:

Thời gian thi là 180 phút cho cả
5 phần thi. Người tham gia 4 phần thi thì thời gian thi là 145 phút. Người tham
gia 3 phần thi thì thời gian thi là 110 phút.

3.5. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a)
Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, có dán
ảnh màu 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai;

b) Bản
sao, bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc
Chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài;

c) Tài
liệu (bao gồm cả bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực nếu tài liệu bằng tiếng
nước ngoài) chứng minh người dự thi là hội viên chính thức của tổ chức nghề
nghiệp;

d) 03
ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ
họ, tên, địa chỉ người nhận;

đ) Bản
sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi
đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;

g) Tài
liệu chứng minh có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10Thông tư 129/2012/TT-BTCđối
với các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 4
Điều 10 Thông tư nêu trên:

– Tài liệu chứng minh tổ chức
nghề nghiệp đã cấp Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên
cho người dự thi là thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC);

– Tài liệu trình bày về nội dung
học và thi để lấy Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên
của tổ chức nghề nghiệp đã cấp chứng chỉ cho người dự thi;

h) Những người đã tham dự 2 môn
thi (Luật và Thuế Việt Nam) theo chương trình thi phối hợp giữa Bộ Tài chính
Việt Nam với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA), trong hồ sơ phải bổ sung
thêm chứng nhận của ACCA là đã tham gia thi và đạt yêu cầu 2 môn thi trong kỳ
thi phối hợp giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ACCA.

3.6. Mẫu hồ
sơ dự thi: 
Được đăng tải trên
website của Bộ Tài chính ở địa chỉ
www.mof.gov.vn; trên website của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ở địa chỉ www.hoiketoankiemtoan.vntrên website của Hội Kiểm toán viên hành nghề
Việt Nam ở địa chỉ
www.vacpa.org.vn;

3.7. Nơi nhận hồ sơ thi sát hạch:

a) Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam – Tầng 3 Tòa nhà Dự án – Số 4 Ngõ I Hàng Chuối – Hà Nội; Điện thoại:
04.39724334.

b) Tại TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (phía Nam) – Phòng 23 Lầu 1 Văn phòng Bộ
Tài chính – 138 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 – TP. HCM; Điện thoại:
08.39306435.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI; THỜI
GIAN NHẬN HỒ SƠ; LỆ PHÍ DỰ THI

4.1. Thời gian thi dự kiến:Từ 27/11 đến 1/12/2015 (Nghỉ ngày
Chủ nhật 29/11/2015).

4.2. Địa điểm thi dự kiến: Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh.

Thời gian
thi, địa điểm thi, lịch thi chính thức; danh sách những người đủ điều kiện dự thi và
danh sách những người không đủ điều kiện dự thiHội đồng thi sẽ thông báo trước
ngày 07/11/2015
trên websitecủa Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(Hội
đồng thi sẽ không gửi thông báo trực tiếp cho từng thí sinh qua đường bưu điện).

Lưu ý:
Thí sinh có trách nhiệm kiểm tra các thông tin về cá nhân mình (họ tên, ngày
tháng năm sinh, quê quán, tên đơn vị công tác, các môn đăng ký dự thi, địa điểm
đăng ký dự thi) trong danh sách đủ điều kiện dự thi do Hội đồng công bố trên
website của Bộ Tài chính, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và Hội Kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam. Trường hợp thông tin chưa khớp đúng với bản đăng ký dự
thi, thí sinh cần phản ánh về Thường trực Hội đồng thi (
Bộ Tài chính – 28 Trần Hưng Đạo – Hà Nội email: duongquanghung@mof.gov.vn hoặc nguyenhoanglong1@mof.gov.vn) trước ngày 11/11/2015 để kịp thời xem xét, điều chỉnh. Sau thời gian
này Hội đồng thi không chịu trách nhiệm về sai sót liên quan đến thông tin của
thí sinh trên danh sách dự
thi.

4.3. Thời
gian nhận hồ sơ:Từ ngày 30/9/2015 đến ngày 15/10/2015
.

Mỗi người đăng ký dự thi
nộp 01 bộ hồ sơ. Người dự thi chỉ được
thi các môn thi đã đăng ký. Hồ
sơ dự thi làm không theo mẫu quy định, không đầy đủ, lập không đúng theo Thông
báo này, hồ sơ của người không đủ điều kiện dự thi hoặc chưa nộp lệ phí dự thi,
hồ sơ nộp sau ngày 15/10/2015 sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ đã nộp không trả
lại người đăng ký dự thi.

4.4. Lệ phí
dự thi:

– Lệ phí dự thi kiểm toán viên và
kế toán viên hành nghề: Chỉ tính cho những môn thi đăng ký dự thi theo mức 200.000
đồng (Hai trăm nghìn đồng)/1 môn thi.

– Lệ phí dự thi sát hạch
đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên
nước ngoài: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/1 thí sinh.

Lệ phí dự thi phải nộp khi nộp hồ
sơ dự thi. Lệ phí thi đã nộp không được hoàn lại trừ trường hợp người dự thi đã
được Hội đồng thi thông báo không đủ điều kiện dự thi năm 2015.

Thông
tin chi tiết về việc thi và cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề
kế toán đề nghị xem
Thông tư số 129/2012/TT-BTC và bản
tin trên website của Bộ Tài chính,
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
./.

 

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG THI

– Như trên;

KT.
CHỦ TỊCH

– Lãnh đạo Bộ Tài chính
(để báo cáo);

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

– Kiểm toán Nhà nước;

 

– Các Tập đoàn, Tổng công
ty;

 

– Các thành viên Hội đồng
thi;

(Đã ký)

– TW Hội Kế toán và Kiểm
toán VN; Hội Kế toán TP. HCM (để thông báo công khai, đưa lên trang web và
thực hiện theo uỷ quyền);

 

 

Đặng Thái Hùng

Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán

– Hội Kiểm toán viên hành
nghề VN (để thông báo công khai, đưa lên trang web và thực hiện theo uỷ
quyền);

– Thông báo tóm tắt trên
Báo Nhân dân, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Hà Nội mới;

– Cục Tin học và Thống kê
Tài chính (để đưa lên website Bộ Tài chính);

– Lưu: VT, Vụ CĐKT, Hội
đồng thi.

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *