Nghiên cứu trao đổi

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tiêu đề Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày đăng 2015-05-20
Tác giả Admin Lượt xem 430


Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành


Xem chi tiết tại: 
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-75-2015-TT-BTC-sua-doi-Che-do-ke-toan-doanh-nghiep-274442.aspx

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *