Tin trong nước

Thuế suất thuế Giá trị gia tăng đối với nhà ở xã hội

Tiêu đề Thuế suất thuế Giá trị gia tăng đối với nhà ở xã hội Ngày đăng 2018-05-29
Tác giả Admin Lượt xem 943

1. Đối với hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

– Tại Điều 1, Luật số 31/2013/QH13, ngày 19/06/2013, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có quy định mức thuế suất 5% áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ sau đây: bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.

– Theo Điều 6, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, ngày 18/12/2013, của Chính phủ, nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở như giá bán nhà, giá cho thuê, cho thuê mua, đối tượng và điều kiện được mua, được thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở.

– Tại Khoản 6, Điều 10, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, ngày 31/12/2013, của Bộ Tài chính, mức thuế suất 5% áp dụng cho: hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Đối với hoạt động thi công xây dựng nhà ở xã hội

– Tại Điều 11, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, ngày 31/12/2013, của Bộ Tài chính, mức thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch không được quy định tại Điều 4, 9, 10 của Thông tư này là 10%.

– Như vậy, Công ty TNHH Tân Lộc, nhận thầu thi công công trình là nhà ở xã hội với Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội thì hoạt động thi công xây dựng nêu trên của Công ty thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *