Tin trong nước

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh

Tiêu đề Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh Ngày đăng 2014-12-29
Tác giả Admin Lượt xem 272

Tiếp thu ý
kiến và thông tin của một số địa phương và cơ quan báo chí phản ánh về một số bất
cập sau khi Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 được ban hành để triển
khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật
về thuế. Theo đó, dư luận cho rằng việc hướng dẫn thi hành quy định tính mức
thuế khoán ổn định cho năm 2015 cho các hộ kinh doanh cá thể được thực hiện từ
ngày 01/01/2015 đã gây khó khăn cho người dân trong việc kinh doanh và nộp thuế.

Ngay sau khi nhận được
thông tin phản ánh, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng Cục Thuế khẩn trương rà soát lại
các nội dung được đề cập tại Công văn số 17526/BTC-TCT. Trên cơ sở kết quả rà
soát, ngay trong ngày 16/12/2014, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5603/TCT-CS
chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nội dung công văn
nêu rõ“Việc sử dụng
hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được thực hiện theo các quy định tại
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính”
.

Theo Website BTC

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *