Tư vấn hỏi đáp

TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN BÁN ĐÃ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯNG KHÁCH HÀNG LẠI HỦY BỎ KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỮA

Tiêu đề TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN BÁN ĐÃ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯNG KHÁCH HÀNG LẠI HỦY BỎ KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỮA Ngày đăng 2016-09-12
Tác giả Admin Lượt xem 9905

 

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính. Tôi có một câu hỏi liên quan đến Cách thức xử lý hóa đơn điện tử như sau: Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định: “Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập 1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm. 2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).” Xin hỏi: Trong trường hợp bên bán đã lập hóa đơn điện tử nhưng khách hàng lại hủy bỏ không sử dụng dịch vụ nữa. Do đó bên bán phải xóa bỏ hóa đơn đã lập theo bản thỏa thuận của người mua và người bán và không lập hóa đơn nào khác thay thế vì không phát sinh giao dịch. Tuy nhiên trong thông tư 32 lại không có quy định cụ thể cho trường hợp này nên tôi không biết doanh nghiệp tôi thực hiện như vậy có đúng không. Rất mong Bộ Tài Chính hướng dẫn để doanh nghiệp tôi sử dụng hóa đơn đúng với quy định của pháp luật. Chân thành cảm ơn./.
(08/09/2016)


 


Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *