Nghiên cứu trao đổi

Ưu tiên cải cách trong lĩnh vực quản lý tài chính công

Tiêu đề Ưu tiên cải cách trong lĩnh vực quản lý tài chính công Ngày đăng 2013-06-28
Tác giả Admin Lượt xem 642

 

6 tháng đầu năm 2013, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn thách thức, Bộ Tài chính vẫn tiếp tục thực hiện các mục tiêu cải cách trong lĩnh vực quản lý tài chính công theo kế hoạch đề ra và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đây là nội dung được đưa ra tại Cuộc họp Nhóm đối tác giữa kỳ trong lĩnh vực quản lý tài chính công do Bộ Tài chính tổ chức vào sáng ngày 25/06/2013, tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính đã cập nhật tình hình triển khai quan hệ đối tác giữa Bộ Tài chính và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài chính công 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Theo đánh giá, mặc dù chưa thường xuyên nhưng các cuộc đối thoại cấp cao giữa Bộ Tài chính cùng một số nhà tài trợ về chính sách tài chính, chính sách vĩ mô, quan hệ hợp tác và trong một số nội dung cụ thể đã bước đầu được hình thành đem lại kết quả tốt. Bên cạnh đó, sáng kiến của một số nhà tài trợ (WB, Hàn quốc, AusAID, IMF…) về hình thành mạng lưới khu vực hay diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong khu vực và trên thế giới về lĩnh vực quản lý tài chính công, hệ thống thông tin quản lý tài chính (PEMNA, GTL)… được hình thành từ năm 2012 và đã triển khai một số nội dung hoạt động cụ thể trong năm 2013. Đây là các cơ hội tốt để Bộ Tài chính Việt Nam cà các quốc gia khác được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về quản lý tài chính công và mở ra nhiều cơ hội về hợp tác.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, phục hồi chậm và chưa ổn định, nhưng các nhà tài trợ quốc tế vẫn quan tâm, giữ cam kết đối với các dự án ODA đã ký và tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính trong lĩnh vực cải cách quản lý tài chính công, cải cách Doanh nghiệp nhà nước, quản lý công sản. Các hỗ trợ của các nhà tài trợ thông qua các chương trình, dự án ODA cho Bộ Tài chính trong lĩnh vực quản lý tài chính công tiếp tục được triển khai theo kế hoạch và mục tiêu đề ra. Kết quả của các hỗ trợ này đã đóng góp đáng kể vào tiến trình cải cách một số lĩnh vực quan trọng của ngành Tài chính.

Ông Phạm Tuấn Anh – Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế nhấn mạnh: “Để đạt được những kết quả đó có sự nỗ lực, đóng góp rất lớn từ phía những đối tác phát triển thông qua quá trình hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án cải cách trong lĩnh vực quản lý tài chính công”.

Trong 6 tháng cuối năm 2013 và trong thời gian tới, Bộ Tài chính vẫn tiếp tục thực hiện các mục tiêu cải cách quản lý tài chính công đã đề ra. Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án Tài cấu trúc DNNN và đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp Bảo hiểm vẫn là các nhiệm vụ trọnng tâm của Bộ Tài chính trong giai đoạn tới. Các cuộc họp nhóm đối tác sẽ vẫn được duy trì với cách tiếp cận thay đổi để đem lại hiệu quả cao hơn. Tiếp tục triển khai các đánh giá chung theo chuyên đề về công tác quản ý và giám sát tài chính công nói chung hoặc theo chủ đề về công tác quản lý và giám sát tài chính công nói chung hoặc về các nội dung, kế hoạch cải cách cụ thể. Bộ Tài chính và các nhà tài trợ quốc tế sẽ tiếp tục phối hợp để xác định các nội dung ưu tiên hỗ trợ và cách thức hợp tác trong giai đoạn tới, trước mắt cho giai đoạn 2013 – 2015. Đồng thời tập trung đẩy nhanh việc hình thành và xây dựng các chương trình, dự án hợp tác trong năm 2013.

Cũng tại cuộc họp, Bộ Tài chính cũng đã nhận được những phản ánh, đóng góp để cho tiến trình hợp tác, phối hợp này càng hiệu quả hơn, và đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển nền tài chính Việt Nam. Một kiến nghị cụ thể từ các nhà tài trợ trong các cuộc họp lần trước là việc hoàn thiện tài liệu chi tiết hóa chương trình hành động của Bộ Tài chính cũng đã được trình bày trong cuộc họp nhóm đối tác lần này. Nội dung này Bộ Tài chính mong muốn hoàn thiện trở thành cơ sở đánh giá chung về tiến độ cải cách đồng thời là hệ thống thông tin vừa đủ độ chi tiết, vừa đủ toàn diện để các nhà tài trợ có thể xác định được mức độ ưu tiên, phối hợp hỗ trợ hợp tác với Bộ Tài chính, tăng cường hiệu quả quan hệ hợp tác phát triển giữa Bộ Tài chính và các đối tác.

Các cuộc họp nhóm đối tác giữa Bộ Tài chính và các nhà tài trợ quốc tế định kỳ 06 tháng vẫn được duy trì thường xuyên. Đây là diễn đàn để các bên liên quan trao đổi, đối thoại, cập nhật thông tin, kiểm điểm và thống nhất các giải pháp nhằm huy động tốt nhất các nguồn lực hỗ trợ nước ngoài, nguồn lực trong nước và nâng cao hiệu quả các hoạt động cải cách trong lĩnh vực quản lý tài chính công.

Theo eFinance.vn

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *