Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật mới cập nhật đến 14-11-2015

Tiêu đề Văn bản pháp luật mới cập nhật đến 14-11-2015 Ngày đăng 2015-11-19
Tác giả Admin Lượt xem 300

Văn bản pháp luật mới cập nhật đến 14-11-2015
Trong tuần qua (từ ngày 09 – 14/11/2015), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã cập nhật được nhiều văn bản liên quan đến nhà ở, thuế, giao thông vận tải… Trong đó, nổi bật là: 

1. Hướng dẫn vay vốn mua nhà ở xã hội
Từ ngày 10/12/2015, Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực.
Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 Luật Nhà ở.
– Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.
– Có đủ hồ sơ chứng minh theo Điều 22 Nghị định này.
– Có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ.
– Có Giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó cam kết chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi tại ngân hàng khác.
– Có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư.
– Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay. 
Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
Thời hạn vay tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
Nghị định 100/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 188/2013/NĐ-CP.

2. Một số điều cần lưu ý về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. 
Theo đó, việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải đảm bảo tuân theo các nguyên tắc sau:
– Phải được triển khai thực hiện theo dự án, không thực hiện việc xây dựng lại đơn lẻ từng nhà (trừ trường hợp chung cư độc lập), đảm bảo phù hợp với yêu cầu tại Khoản 3 Điều 112 Luật nhà ở.
– Mỗi khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại có thể triển khai một hoặc nhiều dự án phù hợp với quy hoạch đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đã được ban hành.
– Nếu chủ sở hữu nhà chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà 01 căn hộ chung cư cũ có từ 02 sổ hộ khẩu trở lên thì ngoài phần diện tích nhà ở mới được bố trí theo quy định, chủ sở hữu được ưu tiên mua thêm căn hộ tại cùng địa điểm theo giá kinh doanh do chủ đầu tư dự án và chủ sở hữu thỏa thuận…
Nghị định 101/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 và thay thế Nghị định 34/2007/NĐ-CP.

3. Tổng hợp điểm mới Thông tư 152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên
Theo Công văn 4554/TCT-CS ngày 03/11/2015, Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên có các điểm mới như sau: 
– Về đối tượng chịu thuế:
Bổ sung đối tượng không chịu thuế tài nguyên gồm: Nước thiên nhiên dùng cho nông – lâm – ngư nghiệp và diêm nghiệp, nước biển để làm mát máy; yến sào do tổ chức, cá nhân thu được từ hoạt động đầu tư xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác.
– Về người nộp thuế: 
Bỏ quy định về việc kê khai, nộp thay thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức cá nhân làm đầu mối thu mua.
– Về sản lượng tính thuế tài nguyên:
Bổ sung cách xác định sản lượng tính thuế tài nguyên trong trường hợp không xác định được số lượng, trọng lượng, hoặc khối lượng thực tế của tài nguyên khai thác do chứa nhiều chất, tạp chất khác nhau và được bán ra sau khi sàng tuyển.
– Về giá tính thuế tài nguyên:
Bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (bán trong nước hoặc xuất khẩu).
Xem chi tiết tại Công văn 4554/TCT-CS ngày 03/11/2015.

4. Giảm giá vé tàu thủy cho người cao tuổi từ 01/01/2016
Quy định này được đề cập tại Thông tư 59/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 80/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa. 
Theo đó, các đối tượng sau được miễn, giảm giá vé tàu thủy:
– Trẻ em dưới 01 tuổi được miễn vé nhưng phải ngồi chung với hành khách đi kèm. 
Khi lên tàu phải xuất trình Giấy khai sinh của trẻ em để được miễn vé.
– Người cao tuổi được giảm tối thiểu 15% giá vé.
Khi mua vé phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hay giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người cao tuổi để được giảm giá vé.
– Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 25% giá vé. 
Khi mua vé phải xuất trình giấy xác nhận khuyết tật để được giảm giá vé.
Ngoài các đối tượng nêu trên, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa căn cứ quy định pháp luật để quy định mức miễn, giảm giá vé cho hành khách.
Xem chi tiết tại Thông tư 59/2015/TT-BGTVT .

5. 3 loại phụ cấp dành cho nhà giáo dạy nghề công lập
Từ ngày 01/01/2016, Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có hiệu lực.
Theo đó, có 03 loại phụ cấp dành cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, bao gồm:
– Phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kĩ năng nghề cao dạy thực hành.
– Phụ cấp ưu đãi và phụ cấp trách nhiệm công việc đối với nhà giáo dạy người khuyết tật.
– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành.
Tùy theo trình độ, đối tượng, loại môn học mà nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hưởng loại phụ cấp nhất định.
Các khoản trợ cấp này được tính hưởng dựa trên số giờ giảng dạy thực tế. 
Đồng thời, các khoản này được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem chi tiết các mức phụ cấp này tại Nghị định 113/2015/NĐ-CP.

6. Sửa đổi quy định riêng áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất
Từ ngày 25/12/2015, quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo Nghị định 114/2015/NĐ-CP.
Theo đó, quy định riêng này có một số thay đổi như sau:
– Khu chế xuất (KCX), doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. 
DNCX được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
– DNCX được cấp Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải:
+ Mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ sản xuất của DNCX.
+ Hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài DNCX, KCX để thực hiện hoạt động này…
Xem chi tiết tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP.

7. Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe với xe mô tô điện, xe máy điện
Từ ngày 06/12/2015 đến ngày 30/6/2016, thủ tục đăng ký, cấp biển số xe với xe mô tô điện, xe máy điện được thực hiện theo Thông tư 54/2015/TT-BCA.
Cụ thể, hồ sơ, thủ tục đăng ký xe gồm:
– Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này).
– Bản photocopy Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp chủ xe là cá nhân), giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (đối với trường hợp chủ xe là cơ quan, tổ chức).
– Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe, trường hợp chủ xe là cá nhân xuất trình thêm bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu.
Cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đăng ký theo đúng quy định.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.
Đối với xe không có số máy mà cơ quan đăng ký xe không đóng được số máy thì trong giấy chứng nhận đăng ký xe cấp cho chủ xe ghi từ “không có” vào mục “số máy”.
Xem chi tiết tại Thông tư 54/2015/TT-BCA.  

8. Tăng thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô thuộc nhóm 87.04
Quy định này được đề cập tại Thông tư 163/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04  và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 tăng so với trước. Cụ thể như sau:
– Tăng từ 30% lên 50% đối với xe có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn thuộc mã hàng 8704.10.25.
– Tăng từ 20% lên 50% đối với xe có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn thuộc mã hàng 8704.10.26.
– Tăng từ 15% lên 20% đối với:
+ Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải thuộc mã hàng 8704.21.22,  8704.22.22, 8704.23.22…
+ Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn thuộc mã hàng 8704.21.23…
+ Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được thuộc mã hàng 8704.21.25, 8704.22.45, 8704.23.45…
+ Xe đông lạnh thuộc mã hàng 8704.22.21, 8704.23.21…
Thông tư 163/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015.
TT 163 muc thue doi voi linh kien oto.doc

9. Bắt buộc doanh nghiệp phải nộp thuế điện tử
Nội dung này được đề cập tại Công văn 16132/BTC-TCT về việc đẩy mạnh triển khai chương trình Nộp thuế điện tử.
Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai nộp thuế điện tử như sau:
– Chỉ đạo UBND quận, huyện và các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn yêu cầu doanh nghiệp thuộc phạm vi đơn vị quản lý phải thực hiện nộp thuế điện tử.
– Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ cơ quan Thuế và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tuyên truyền, phối hợp triển khai nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp.
Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử.
– Giao Sở Thông tin Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình Nộp thuế điện tử giữa các đơn vị và có báo cáo kết quả hàng tháng gửi tới UBND tỉnh, thành phố.
Công văn 16132/BTC-TCT được ban hành ngày 02/11/2015.

10. Sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với NVL, linh kiện… để sản xuất sản phẩm CNTT
Thông tư 164/2015/TT-BTC sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
TT 164 Danh muc, muc thue NVL SX CNTT.doc

11. Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
TT 23 Nhap khau may moc da qua su dung.doc

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *