Nghiên cứu trao đổi

XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT – KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THÉP MIỀN TRUNG

Tiêu đề XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT – KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THÉP MIỀN TRUNG Ngày đăng 2020-06-17
Tác giả Admin Lượt xem 666

Xây dựng định mức là một trong những chiến lược trọng tâm của công tác quản lý. Thiết lập được định mức chuẩn chính là căn cứ hữu hiệu để xây dựng dự toán sản xuất – kinh doanh, giúp nhà quản trị ước tính được chi phí phát sinh, kiểm soát và tiết kiệm chi phí. Trên cơ sở đó, chủ động trong việc định hướng sử dụng, huy động và phát triển nguồn lực kinh doanh tối ưu. Chính vì vậy, việc hoàn thiện xây dựng định mức chi phí sản xuất – kinh doanh đang được các công ty sản xuất thép Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền Trung ngày một chú trọng.
Từ khóa: Xây dựng định mức, chi phí sản xuất -kinh doanh, các công ty sản xuất thép Việt Nam, địa bàn các tỉnh miền Trung
Abstract
Setting a standard norm is a basis for effectively setting the production and business estimates, helping managers to estimate the incurred cost, control and save money so that they can be proactive in orienting the use, mobilize and optimally develop the business resources. Thus,the completion of production and business cost norms is being paid more and more attention by steel production companies in Central Vietnam.
Keyword: Setting norms, production and business costs, steel companies, Central Vietnam

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 198, Tháng 3/2020 của Ths. Dương Thị Mỹ Hoàng*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *