Nghiên cứu trao đổi

Xu hướng phát triển công nghệ số trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 – Những tác động, thách thức và cơ hội đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Tiêu đề Xu hướng phát triển công nghệ số trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 – Những tác động, thách thức và cơ hội đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán Ngày đăng 2022-01-07
Tác giả Admin Lượt xem 2568

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 218, Tháng 11/2021 của GS.TS. Đoàn Xuân Tiên – nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam}.

Tóm tắt

Công nghệ số (CNS) trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang phát triển một cách nhanh chóng, đã mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại và các quốc gia trên toàn thế giới – đó là thời đại số, đây cũng cơ hội lịch sử, song cũng đầy khó khăn, thách thức đối với công cuộc cải cách và phát triển đất nước. Nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, chúng ta sẽ phải đối mặt những thách thức, tác động tiêu cực, tụt hậu về công nghệ, suy giảm năng lực sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế – xã hội. Chính phủ ban hành “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là chính thức khởi động quá trình chuyển đổi số để hướng đến nền quản trị thông minh, nền kinh tế số, xã hội số. Điều đó tác động trực tiếp đến tất các các ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kế toán, kiểm toán chịu sự tác động không chỉ trực tiếp đến từng đơn vị, mà còn liên quan đến tất cả hoạt động kế toán, kiểm toán các đối tượng khác, nhất là khi Việt Nam bắt đầu đưa hệ thống Tổng Kế toán Nhà nước vào vận hành, từ năm 2020. Bài viết tập trung phân tích vai trò có tính quyết định của CNS, xu hướng phát triển; những thách thức, tác động của CMCN 4.0, những cơ hội và giải pháp cần thiết đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Từ khóa: CNS, kế toán, kiểm toán, CMCN 4.0.


Vai trò quan trọng, có tính quyết định của CNS và xu hướng phát triển

Công nghệ là nền tảng, là động lực, là mấu chốt đảm bảo cho sự thành công của công nghiệp hoá – hiện  đại  hoá đất nước. Lịch sử đã thừa nhận vai trò của công nghệ đối với sự phát triển của nhân loại. Đối với mỗi quốc gia, công nghệ trở thành công cụ chiến lược để phát triển kinh tế – xã hội một cách nhanh chóng và bền vững. Người ta đã rút ra quy luật: Trên thế giới, không phải những nước chiếm giữ nhiều đất đai và tiền bạc mà chính những nước chiếm giữ tri thức và công nghệ mới trở thành các quốc gia phát triển hàng đầu. Lịch sử cũng cho thấy, những quốc gia nào biết khai thác công nghệ một cách hữu hiệu thì sẽ giành được nhiều của cải và quyền lực. Chúng ta có thể rút ngắn thời gian và mức độ mạo hiểm khi áp dụng các công nghệ mới có sẵn bằng cách lựa chọn những công nghệ hiện đại nhưng tốn ít năng lượng và nguyên liệu hơn, ít phải đầu tư vốn và nhân lực cho nghiên cứu triển khai với chi phí bỏ ra rất lớn.

CNS với nhiều đột phá tạo nên cuộc CMCN 4.0 như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (IoT), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud computing) và chuỗi khối (Blockchain)… đang có những tác động lớn đến phạm vi quốc gia và toàn cầu. Những thay đổi mang tính cách mạng về khoa học, đột phá của CNS dẫn tới xu hướng phát triển và yêu cầu thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu, mô hình kinh tế, xã hội quốc gia cũng như hệ thống quản lý của các ngành, lĩnh vực như yêu cầu về đổi mới công nghệ, đẩy mạnh khoa học phân tích và quản lý, xử lý dữ liệu lớn tạo ra tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định hay các yêu cầu cao hơn về an toàn, an ninh thông tin.

Cho đến nay, Điện toán đám mây đã không ngừng phát triển mạnh mẽ và trở thành tiêu chuẩn chung giúp các tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng xây dựng các ứng dụng hay hệ thống thông tin cho riêng mình trên nền tảng dịch vụ hạ tầng (IaaS), dịch vụ nền tảng (PaaS) và dịch vụ phần mềm (SaaS) mà các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đưa ra với các dịch vụ cơ bản về tính toán (computing) và lưu trữ (storage). Việc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây sẽ giúp cho việc xây dựng một nền tảng hạ tầng công nghệ hiện đại đơn giản, hiệu quả, tin cậy.

Khác với mô hình xử lý dữ liệu truyền thống, công nghệ Dữ liệu lớn (Big Data) cho phép lưu trữ không giới hạn tất các các loại dữ liệu số từ nhiều nguồn khác nhau về một trung tâm dữ liệu và cho phép truy nhập, xử lý, trích xuất các thông tin quan trọng từ kho dữ liệu này. Quá trình chuyển đổi số sẽ thúc đẩy các đơn vị, tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ thông tin (CNTT) và thực hiện chuyển đổi số. Quá trình này sẽ tạo ra một khối lượng dữ liệu rất lớn trong bộ máy nhà nước.

Gần đây nhiều quốc gia thông báo chiến lược về AI (Trí tuệ nhân tạo) và lấy AI làm CNS cốt lõi trong thời chuyển đổi số. Trong giai đoạn tiến tới kế toán, kiểm toán số (digital audit), AI được nhiều quốc gia dùng như công cụ chính yếu của kế toán, kiểm toán, cùng các CNS tiêu biểu khác như điện toán đám mây, internet vạn vật, block chain, nhằm từng bước tăng phần tự động hoá công việc kế toán, kiểm toán và nâng cao chất lượng hoạt động kế toán, kiểm toán.

Internet kết nối vạn vật (IoT) là xu thế tất yếu cho quá trình đổi mới. Trong tương lai, IoT sẽ ứng dụng ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực; có thể tích hợp vào hệ thống CNTT và các hệ thống công nghệ vận hành có sẵn (IT/OT Integration) để nâng cao chất lượng quản lý, quản trị và năng suất lao động.

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) là công nghệ quản lý cơ sở dữ liệu phân tán, ghi lại mọi thông tin, giao dịch trong các block (khối) trong một chuỗi thời gian với đặc điểm là khi giao dịch đã được ghi vào các khối thì không ai có thể thay đổi hay làm giả mạo. Tính năng này đảm bảo không thay đổi hay giả mạo liên quan đến “an toàn” cho cả hệ thống.

Những thách thức đặt ra  

    Sự phát triển công nghệ trong cuộc CMCN 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức, đó là:(i) Thách thức thay đổi căn bản về nhận thức bản chất, tác động của cuộc CMCN 4.0, khả năng tư duy, quản lý điều phối tích hợp các yếu tố công nghệ, phi công nghệ, giữa thực và ảo, giữa con người và máy móc; mạnh dạn nghiên cứu và ứng dụng các trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực công nghệ mới, nghiên cứu các công nghệ mang tính đột phá trong lĩnh vực quản lý, quản trị, kế toán, kiểm toán cũng cần phải thay đổi nhận thức và tư duy: (ii) Thách thức về nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghệ cao: cuộc CMCN 4.0 yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao, trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta hiện nay lại thiếu hụt cả về số lượng và kỹ năng tay nghề. Đây là cuộc cách mạng số, nhưng nhân lực chất lượng cao trong các ngành CNTT, kỹ thuật máy tính, tự động hóa chúng ta đang quá ít; đồng thời sự hiểu biết, năng lực, trình độ và kỹ năng sử dụng CNTT của đội ngũ cán bộ, nhân viên còn yếu, không đồng đều, trong khi đó còn tư tưởng trì trệ, ngại đổi mới, ngại áp dụng công nghệ, đây là thách thức không hề nhỏ, trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán cũng rơi vào tình trạng này; (iii) Thách thức tụt hậu xa hơn: Cuộc CMCN 4.0 diễn ra với tốc độ vô cùng nhanh chóng, nguy cơ tụt hậu trong phát triển so với thế giới và rơi vào thế bị động trong đối phó với những mặt trái của cuộc CMCN này; nếu chúng ta không thích ứng được sẽ bị tụt lùi, không cạnh tranh được với các nước. Hiện nay, nhiều đơn vị, tổ chức, ngành chưa thích ứng được với những thay đổi mới, chưa hiểu bản chất của CMCN 4.0, không thấy được liên quan của các xu thế công nghệ đến ngành, lĩnh vực của mình, không sẵn sàng năng lực để tiếp cận công nghệ, hệ thống hạ tầng… Từ đó, thách thức đầu tư phát triển trang thiết bị để thích ứng với tiến bộ khoa học CNS lại đặt ra, đầu tư cho các thiết bị công nghệ sẽ giúp mang lại nhiều hiệu quả, tuy nhiên chi phí đầu tư là vấn đề đáng quan tâm; (iv) Thách thức về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng: Cuộc CMCN 4.0 với sự phát triển ngày càng tinh vi của CNS sẽ làm tăng những lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ cao hoạt động. Điều này đặt ra thách thức cho chúng ta về vấn đề an toàn cho hệ thống thông tin, vấn đề bảo mật thông tin, về các loại tội phạm công nghệ cao, cũng như thách thức về số lượng, chất lượng, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán viên, kiểm toán viên. (v) Thách thức về khuôn khổ pháp lý cho các vấn đề công nghệ mới: Cuộc CMCN 4.0 cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ các hoạt động kinh tế – xã hội, trong đó việc xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu, đánh giá, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách quản lý để đáp ứng yêu cầu thực tế và sự phát triển nhanh của công nghệ.

Tác động của công nghệ 4.0 đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Theo lịch sử phát triển của công nghệ nói chung và CNTT nói riêng thì được ghi nhận qua 4 giai đoạn của quá trình phát triển: (1) Công cụ hỗ trợ à (2) Phương tiện quan trọng à (3) Quản lý và kiểm soát  à (4) Động lực của sự phát triển.

(1) Bắt đầu quá trình tin học hóa thì CNTT chỉ là công cụ hỗ trợ giúp xử lý công việc nhanh hơn nhưng không bắt buộc phải có; (2) Trong quá trình số hóa thông tin, CNTT là phương tiện quan trọng do tham gia vào các khâu của quy trình quản lý, tổ chức không thể hoạt động bình thường nếu thiếu CNTT; (3) Giai đoạn số hóa tổ chức, CNTT đóng vai trò quản lý và kiểm soát khi các nguồn lực của tổ chức được tin học hóa, mọi quyết định của tổ chức đều dựa trên các hệ thống CNTT; (4) Cuối cùng, giai đoạn chuyển đổi số, CNTT là động lực chính của sự phát triển khi tổ chức thực sự tiến hành chuyển đổi số, các giá trị gia tăng được tạo ra thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích, xử lý để ra quyết định từ dữ liệu lớn (DLL) đến từ bên trong và từ bên ngoài tổ chức.

 Khi CNTT góp phần quan trọng trong quản lý và kiểm soát của tổ chức thì nhu cầu hoạt động kế toán và kiểm toán CNTT ra đời và càng trở nên quan trọng. Ở giai đoạn chuyển đổi số, kế toán, kiểm toán DLL ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý và kiểm soát của các ngành, tổ chức, đơn vị. Vì DLL là nguồn tài nguyên quý trong thời đại số, nguyên liệu chính là dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau có các liên hệ nghiệp vụ và phương pháp cốt lõi là thu thập, lưu giữ, phân tích và khai thác dựa trên trí tuệ nhân tạo; DLL có đặc trưng căn bản là thu thập từ nhiều nguồn, gắn với nhiều mô hình dữ liệu, áp dụng nhiều công cụ để xử lý, phân tích, phản ánh nhiều mối quan hệ và cung cấp nhiều góc nhìn phân tích dữ liệu.

Quá trình chuyển đổi số sẽ mang đến sự thay đổi cơ bản trên hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề, đã và sẽ tác động mạnh mẽ đến đối tượng kế toán và kiểm toán, làm thay đổi quy trình và phương pháp kế toán, kiểm toán. CNS tác động đến lĩnh vựckế toán, kiểm toán chủ yếu:

Thứ nhất, việc thu thập, xử lý thông tin phục vụ hoạt động kế toán, kiểm toán thay đổi: Xuất phát từ hệ thống thông tin, dữ liệu của các đơn vị, đối tượng kế toán (nhất là hệ thống Tổng kế toán nhà nước), kiểm toán (kể cả dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và Kiểm toán nhà nước) đều được tổ chức thông qua hệ thống tự động hóa (hệ thống mạng, CNTT, các phần mềm và các công cụ trong điều kiện công nghệ 4.0), vì vậy việc thu thập, xử lý, phân tích thông tin, dữ liệu phục vụ cho các nghiệp vụ hạch toán kế toán, hoạt động kiểm toán cũng thay đổi thông qua các công cụ công nghệ (CNTT, hệ thống mạng, các phần mềm…) để hỗ trợ công tác kế toán, kiểm toán và quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị.

Thứ hai, đối tượng, phạm vi và nội dung kế toán, kiểm toán thay đổi: đối tượng kế toán (nhất là hệ thống Tổng kế toán Nhà nước), đối tượng kiểm toán trong thời kỳ CMCN 4.0 trở nên mở rộng hơn, quy mô kế toán, kiểm toán ngày càng lớn, loại hình kiểm toán đa dạng. Về lâu dài, các hoạt động kế toán, kiểm toán sẽ ngày càng dựa vào việc tiếp cận trực tiếp dữ liệu của đơn vị kế toán, đơn vị được kiểm toán để phân tích các giao dịch, thực hiện các nghiệp vụ hạch toán, phân tích mới và hướng các hoạt động của kế toán, kiểm toán vào những hoạt động tạo giá trị gia tăng cao hơn, đưa ra các báo cáo kế toán, kiểm toán chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, quản trị sử dụng tài chính công, tài sản công hơn là kiểm tra tính chính xác của các giao dịch tài chính.

Thứ ba, được xem là quan trọng nhất, đó là thay đổi phương thức quản lý, quản trị, điều hành của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là phương thức kiểm toán của các đơn vị. Quá trình chuyển đổi số sẽ thúc đẩy các tổ chức, cơ quan quản lý, doanh nghiệp phải đầu tư vào số hóa tài liệu và ứng dụng CNS vào các hoạt động quản lý, quản trị, hạch toán kế toán và hoạt động điều hành. Trong môi trường mà các tổ chức được định hướng bởi dữ liệu và cách thức làm việc mới thì tương lai các hoạt động kiểm toán của các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và Kiểm toán nhà nước gắn liền với khả năng sử dụng và phân tích dữ liệu, điều này đòi hỏi phải thay đổi phương thức, cách thức kiểm toán mới.

Thứ tư, tác động đến cách thức quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ của các đơn vị, tổ chức, cơ quan, đơn vị, Bộ ngành, địa phương, hướng đến cách thức quản lý công việc trên nền tảng CNS của Cuộc CMCN 4.0.

Cơ hội đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Cuộc CMCN 4.0 với mạng internet giúp hoạt động công việc kế toán, kiểm toán không bị giới hạn về khoảng cách địa lý. Cơ hội sẽ ngày càng mở rộng cho đội ngũ kế toán, kiểm toán viên hành nghề đạt chuẩn quốc tế, được công nhận hoạt động ở nhiều nước trên thế giới, mở rộng tối đa phạm vi hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.CMCN 4.0 sẽ mang lại điều kiện làm việc thuận lợi hơn, nâng cao năng suất làm việc khisử dụng các trang thiết bị, các chương trình, CNS để thu thập các thông tin, chiết xuất dữ liệu, tự động hóa nhập chứng từ, hạch toán kế toán, kết nối với cơ quan thuế, các ngân hàng, các đơn vị đối tác, đối tượng để thực hiện các giao dịch, kiểm tra, đối chiếu hoàn toàn trên phần mềm. Đảm bảo sự tin cậy minh bạch, bảo mật về mặt dữ liệu, các giao dịch, thông tin, số liệu báo cáo; tạo điều kiện cho việc khai thác dữ liệu, tăng độ tin cậy của việc lập báo cáo thông qua các hệ thống tự động kế toán và kiểm toán. CMCN 4.0 cũng sẽ là cơ hội để các công ty dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt cơ hội để hoạt động kiểm toán thay đổi phương thức, phương pháp kiểm toán, thay vì kiểm toán trên giấy tờ theo cách truyền thống sang kiểm toán trên dữ liệu số, tiến tới kiểm toán số.

Một số giải pháp cơ bản

Để triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động kế toán, kiểm toán, các đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp cần khẩn trương thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT và hạ tầng dữ liệu số đáp ứng tiêu chuẩn đối với Trung tâm dữ liệu (TTDL) theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, để phục vụ hoạt động nội bộ đơn vị và truy cập Internet, kết nối với các ứng dụng công nghệ.

Thứ hai, xây dựng hệ thống bảo mật, an ninh mạng, thiết bị chuyên dụng như tường lửa (firewall), giải pháp phòng chống virus; thường xuyên kiểm tra an toàn, bảo mật cho TTDL và hệ thống mạng để đảm bảo an ninh, an toàn trên môi trường mạng, cập nhật, khắc phục các lỗ hổng về bảo mật đối với hệ thống.

Thứ ba, xây dựng các phần mềm hỗ trợ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của đơn vị và các phần mềm hỗ trợ hệ thống kế toán, kiểm toán; xây dựng kế hoạch cụ thể ứng dụng công nghệ vào các hoạt động đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, sát hợp, thiết thực, theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, từng bước đổi mới phương pháp kế toán, kiểm toán hướng tới kế toán, kiểm toán số, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số và dựa trên nền tảng CNS của cuộc CMCN 4.0.

Thứ tư, thay đổi nhận thức và tư duy của cán bộ, nhân viên về ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, quản trị, điều hành, kế toán, kiểm toán;xác định ứng dụng CNS, DLL vào hoạt động kế toán, kiểm toán là mục tiêu chiến lược của tổ chức, đơn vị, cơ quan. Thay đổi tư tưởng, thói quen kế toán, kiểm toán theo phương pháp truyền thống (thủ công), ngại khó, ngại đổi mới trong ứng dụng CNTT vào hoạt động kế toán, kiểm toán, vượt qua những thách thức để tiếp cận đến các vấn đề CNS.

Thứ năm, tăng cường và nâng cao kiến thức, sự hiểu biết của cán bộ, nhân viên về CMCN 4.0 liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán, như: CNS, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Bigdata), Internet kết nối vạn vật (IoT), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), điện toán đám mây (Cloud computing), chính phủ số, nền kinh tế chuyển đổi số, kiểm toán số,…

Thứ sáu, cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước), tập trung, rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ban hành Chuẩn mực kế toán (IFRS, IAS), chuẩn mực kiểm toán (ISA) theo hướng cập nhật và tiệm cận chuẩn mực quốc tế;nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách, quy định, quy chế kế toán, kiểm toán CNTT và DLL, như: quy định phối hợp cung cấp dữ liệu điện tử và tài liệu kỹ thuật cần thiết cho các chủ thể kế toán, kiểm toán (như cơ quan Tổng Kế toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán); xây dựng quy trình, hướng dẫn kế toán, kiểm toán CNTT và DLL.

Thứ bảy, xây dựng và thường xuyên bổ sung, cập nhật hệ thống CSDL, kết nối, liên thông, chia sẻ, khai thác CSDL quốc gia và CSDL của các đơn vị kế toán, kiểm toán trên diện rộng để làm giàu hệ thống DLL. Tổ chức thu thập, sắp xếp tạo lập hệ thống ngân hàng DLL; không ngừng bổ sung, cập nhật làm phong phú dữ liệu điện tử, hình thành kho dữ liệu cơ sở; xây dựng hệ thống CNTT phục vụ cho việc lưu trữ, bảo mật, phân tích kho dữ liệu điện tử phục vụ cho hoạt động kế toán, kiểm toán. 

Thứ tám, từng bước áp dụng phương thức, phương pháp kế toán, kiểm toán DLL, thực hiện phân tích DLL và ứng dụng AI trên nền hạ tầng số để hỗ trợ hoạt động kế toán, kiểm toán.

Thứ chín, tổ chức tốt công tác đào tạo, đảm bảo cán bộ, nhân viên, người quản lý, điều hành sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng; nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng trong xử lý các công việc hàng ngày; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực khai thác, phân tích dữ liệu thông qua việc áp dụng các công cụ CNTT, làm chủ công nghệ, biết sử dụng các công cụ xử lý, tính toán dựa trên CNS và khai thác kết quả mà các công cụ này mang lại một cách chuyên nghiệp.

Tóm lại, tác động của CNS trong điều kiện chuyển đổi số,với nhiều thách thức và cơ hội mớiđối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán,đòi hỏi bắt buộc các tổ chức, đơn vị, cơ quan, Bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp những xu hướng phát triển CNS để thay đổi hoạt động tổ chức và quản lý theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Từng bước đổi mới phương thức quản lý, quản trị, điều hành, đổi mới phương pháp kế toán, kiểm toán hướng tới quản lý, điều hành CNS. Dần từng bước đưa các hoạt động quản lý, quản trị dựa trên nền tảng tài nguyên số công gắn với chính phủ số, là tiền đề tiến tới xây dựng DLL cho lĩnh vực quản lý, quản trị nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng, giúp xử lý các giao dịch, nghiệp vụ trên các DLL thu thập từ các hệ thống thông tin quốc gia, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài sản công, tài chính công của từng đơn vị cũng như cả quốc gia.


Tài liu tham kho

  1. “Chỉ thị số 16/CT-TTg” ngày 04/5/2017 của Thủ tướng CP về tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc 0;
  2. “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng CP ngày 03/6/2020.
  3. “Chuyển đổi số và Kiểm toán Nhà nước” – Hồ Tú Bảo – Viện Nghiên cứu cao cấp về toán Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.
  4. “Nghị quyết 52-NQ/TW” năm 2019 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc 0;
  5. “Nghị quyết số 50/NQ-CP” ngày 17/4/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;
  6. Bộ Tài chính – Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc, “Xu hướng toàn cầu của ngành kế toán, kiểm toán và tài chính và Chiến lược của Việt Nam đến 2020” Hội thảo quốc tế (6/2016).
  7. Các bài viết về “công nghệ và CNTT trong Cuộc CMCN 4.0 và ứng dụng trong các hoạt động thực tiễn của các tác giả”

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *