Tin trong nước

Xử lý nợ và tài sản khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước

Tiêu đề Xử lý nợ và tài sản khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước Ngày đăng 2015-05-20
Tác giả Admin Lượt xem 270

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2015/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, Thông tư số 57 quy định, Cty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (gọi tắt là Cty Mua bán nợ – Cty MBN) thực hiện các hình thức xử lý nợ và tài sản tiếp nhận, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và phù hợp với các quy định hiện hành đối với từng hình thức xử lý nợ và tài sản. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất thì việc xử lý phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai.
Đối với tài sản có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên, Cty MBN thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để tổ chức bán tài sản theo phương thức đấu giá theo quy định.
Đối với tài sản có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng, Cty MBN quyết định lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận theo giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì Cty MBN tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản.
Thông tư số 57 cũng quy định, giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc bán thỏa thuận được xác định không thấp hơn giá thị trường hoặc giá tự thẩm định (trong trường hợp Cty MBN tự định giá) hoặc giá do tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định (trong trường hợp thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá).
Trường hợp bán theo phương thức thỏa thuận mà có từ 2 người mua (là tổ chức, cá nhân) trở lên và trả mức giá bằng nhau thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín với giá khởi điểm là mức giá trả bằng nhau và người mua trả mức giá cao nhất là người được mua lô tài sản.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, trường hợp bán đấu giá tài sản không thành công thì Cty MBN điều chỉnh giá khởi điểm theo quy định để tiếp tục bán đấu giá. Trường hợp có tổ chức, cá nhân đăng ký mua thỏa thuận bằng giá khởi điểm của cuộc đấu giá không thành công gần nhất thì Cty MBN quyết định bán thỏa thuận.
Đối với khoản nợ không có khả năng thu hồi đã được Cty MBN theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán trên 10 năm, Cty MBN tập hợp hồ sơ, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định loại trừ, không tiếp tục theo dõi trên sổ sách.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015
(Theo: Thoibaotaichinh)


Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *