Hoạt động trung ương hội

20 năm cải cách kế toán Việt Nam – giai đoạn đổi mới toàn diện hệ thống pháp lý về Kế toán, Kiểm toán Việt Nam.

Tiêu đề 20 năm cải cách kế toán Việt Nam – giai đoạn đổi mới toàn diện hệ thống pháp lý về Kế toán, Kiểm toán Việt Nam. Ngày đăng 2015-05-11
Tác giả Admin Lượt xem 513

Chiều 8/5/2015 tại Hà Nội,  Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)
đã  tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm  cải cách kế toán Việt Nam (1995-2015) .

Sau một năm 
được Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát lệnh vận hành thí điểm Hệ thống kế
toán mới, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1141/QĐ/TC và chính thức áp dụng
thống nhất trong cả nước. Hệ thống kế toán mới đã được đội ngũ kế toán Việt Nam
đón nhận một cách nồng nhiệt.

 Tại hội nghị,
PGS.TS Đặng Văn Thanh đã cho rằng qua 20 năm 
cải cách hệ thống kế toán Việt Nam với nhiều biến đổi, thăng trầm có thể
nhìn nhận giá trị khoa học, tính thực tiễn, tính hiện đại của hệ thống trên 9
khía cạnh:

Thứ nhất, Đổi mới căn bản nhận thực về bản chất và
chức năng kế toán trong kinh tế thị trường.

Thứ hai, Xác định lại chuẩn xác hơn, phù hợp hơn các
đối tượng sử dụng thông tin kế toán trong cơ chế quản lý kinh tế mới.

Thứ ba, Đã xác định rõ hơn, đầy đủ hơn yêu cầu mới
của Hệ thống kế toán.

Thứ tư, Tôn trọng đẳng thức căn bản mang tính tổng
quát của kế toán

Thứ năm, Phản ánh và giải quyết nguồn vốn của Doanh
nghiệp theo sự bố trí, sắp xếp và sự biến động của kính tế thị trường và luật
thương mại

Thư 6, Việt thiết kế và sắp xếp hệ thống tài khoản
kế toán trên nguyên tắc cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, hoàn toàn phù hợp
với các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, đồng thời có so sánh giữa chi phí
và thu nhập trong niên độ kế toán.

Thứ 7, Những nhận thức mới về doanh thu, thu nhập,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Thứ 8, Vốn và tài sản của doanh nghiệp được trị giá
theo yêu cầu của cơ chế kinh tế mới

Thứ 9, Quá trình cải cách kế toán đã tạo nền tảng để
hệ thống kế toán Việt Nam và nghề nghiệp kế toán Việt Nam có những bước phát
triển nhanh mạnh theo thủ định.

Phát biểu tại hội nghị PGS.TS Đặng Thái Hùng -Vụ trưởng Vụ Chế độ kế
toán và kiểm toán, Bộ Tài chính đã nói “Trong giai đoạn này, cùng với những
thành tự to lớn trong quá trình phát triển kinh tế đấtnước, hệ thống kế toán và
kiểm toán Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thiện kịp thời đáp ứng
yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước và đơn vị cơ sở trong tiến
trình đổi mới nền kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội
chủ nghĩa, thực sự bước vào hội nhập với kinh tế thế giới, hướng tới mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”

TS Nghiêm Văn Lợi, Trưởng khoa Kế toán- Đại học Lao động xã hội đã đánh giá cao hệ thống
kế toán Việt Nam 20 năm qua và ông cho rằng các Doanh nghiệp nên quan tâm, chú
trọng nhiều hơn đến kế toán quản trị bởi những lợi ích mà kế toán quản trị mang
lại. Kế toán quản trị có vai trò rất quan trọng cho việc phục vụ ra quyết định
các doanh nghiệp. Nếu
doanh nghiệp tận dụng được công cụ này thì, kế
t quả hoạt động của các doanh
nghiệp sẽ được cải thiện đáng kể. C
ác nhà làm chính sách, các hiệp hội nghề nghiệp và các nhà giáo
dục nên hỗ trợ, đào tạo và tiếp cận công cụ này tới các doanh nghiệp.

Một số hội nghề nghiệp trên thế giới như Hội Kế toán công chứng Anh
(ACCA), Hiệp hội kế toán quản trị Anh Quốc (CIMA) đã đánh giá cao tới hệ thống kế
toán Việt Nam những năm qua và đã chia sẻ những yếu tố làm thay đổi ngành kế
toán, kiểm toán toàn cầu; chia sẻ những điều các chuyên gia tài chính kế toán
nên làm.

Hội nghị đã có những đánh giá đúng mực những gì đã làm, đã đạt được
trong những ngày đầu đổi mới để tiếp tục hoàn thành chiến lược phát triển kế
toán- kiểm toán Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 mà Bộ Tài chính đã đề ra.

Thiên Toàn

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *