Hoạt động trung ương hội

THÔNG BÁO LỚP ĐÀO TẠO CĐKTDN MỚI TẠI TP.HCM

Tiêu đề THÔNG BÁO LỚP ĐÀO TẠO CĐKTDN MỚI TẠI TP.HCM Ngày đăng 2015-03-27
Tác giả Admin Lượt xem 159

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

VIỆT NAM

 

Số: 668/HKT-QLHN

V/v: Thông báo lớp đào tạo
CĐKTDN mới TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc

 

Hà Nội, ngày  26 
tháng 03  năm 2015

Kính gửi:  –  Giám đốc/Kế toán các Doanh nghiệp/Tập
đòan/Tổng Công ty

     Các Đơn vị và Cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán

     Hội viên Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam – VICA

Ngày
22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC  Hướng dẫn Chế độ kế toán D
oanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán
doanh nghiệp
đã ban
hành t
heo Quyết
định
số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006
của Bộ Tài chính
. Thông tư này áp dụng cho năm tài chính 2015,
để giúp cho lãnh đạo, kế toán Doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán viên hành
nghề nắm bắt kịp thời tinh thần thay đổi cũng như các nội dung mới của Chế độ
kế toán Doanh nghiệp, Chi Hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) – Theo sự ủy
quyền của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức chiêu sinh lớp cập
nhật kiến thức cho những người làm Kế toán phía Nam, cụ thể như sau:

Nội dung: Cập nhật những nội
dung thay đổi chế độ kế toán mới theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính áp dụng từ 01/01/2015.

                   + Giới
thiệu những thay đổi của Chế độ kế toán mới theo Thông tư 200/2014/TT-BTC;

                    + Hướng dẫn
chi tiết các nội dung mới trong tài khoản 
kế toán, các ví dụ minh họa cụ thể trong hạch toán kế toán theo chế độ
mới;

                      + Hướng dẫn chọn đồng tiền ghi sổ kế
toán, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái;

                    + Hướng dẫn cách lập và
trình bày BCTC theo mẫu biểu mới;

                      + Hướng dẫn phân biệt thu nhập chịu
thuế và thu nhập kế toán

                    + Chia sẻ
các kỹ năng tổ chức lại công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa
những sai sót tại doanh nghiệp.

Diển
giả: Th.sỹ Hà Thị Tường Vy,
Trưởng
Ban Quản lý Hành nghề
Kế toán – Hội Kế toán – Kiểm toán Việt Nam, Ủy viên BCH, Trưởng ban đào tạo VICA.

Thời
gian
: 02 ngày
(ngày 16&17/04/2015)  bắt đầu từ 8g00
(sáng thứ năm)

Địa
điểm:

Tại Hội trường
Tổng Công ty Thép Miền Nam (Số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận
1, Tp. HCM).

Học
phí tham dự (bao gồm tiệc trà giữa giờ, tài liệu
bài giảng của giảng viên, không bao gồm sách Chế độ Kế toán), hội trường, diễn giả…):
1.000.000 đồng/ ngày/1 người. Trường hợp là hội viên Chi hội Kế toán Hành nghề
Việt Nam sẽ được giảm 25% học phí tham dự.

Các học viên
có thể nộp tiền mặt tại lớp học khi làm thủ tục ghi danh tham dự hoặc chuyển
khoản (Nếu chuyển khoản đề nghị mang theo UNC khi tham dự).

Thông tin chuyển khoản:

Chi hội kế toán hành nghề Việt
Nam 

TK 1300201228538 – Tại Ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long.

Hoặc 
Ông Chung Thành Tiến 

          TK 06000454963 8Tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Trung tâm

             Đây là chương trình cập nhật kiến thức rất bổ ích cho những người làm
công tác kế toán, giúp hiều rõ, thực hiện đúng các quy định mới và có thể trao
đổi với giảng viên nhằm giải quyết những vướng mắc (nếu có), VICA đề nghị các Doanh
nghiệp sắp xếp thời gian cử cán bộ chuyên môn tham dự lớp theo nội dung trên.

            Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình
cập nhật kiến thức bắt buộc của năm 2015. Do vậy các Công ty Dịch vụ Kế toán
cần sắp xếp, bố trí cho các kế toán viên hành nghề, các nhân viên kế toán của
doanh nghiệp tham dự đầy đủ. Số giờ cập nhật được tính:  8giờ/
1ngày.

Trường hợp
các Công ty Dịch vụ Kế toán bố trí cho nhân viên kế toán của doanh
nghiệp tham dự
, Công ty cần đăng ký danh sách cụ
thể để VICA có chính sách ưu đãi mức phí riêng cho lớp này

Chi tiết liên hệ:

                             Nguyễn Thị Kim Anh

                            Điện thoại:  08. 3 9974985 – 01655333720   Fax: : 08 3997 4986

                            Email: nguyenthikimanh180892@gmail.com
– anh.ntk@vica.org.vn

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này, gửi email
hoặc fax đăng ký theo địa chỉ trên.

 

Nơi nhận:

     
Như trên;

     
Vụ CĐKT-BTC;

     
Chtịch, Tổng thư ký
(VAA);

     
BQLHN;

     
Lưu
VT, QLHN, CHKTHNVN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH VICA

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Công Tham

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *