Thông tin hoạt động - Tạp chí kế toán & kiểm toán

25 năm Tạp chí Kế toán và Kiểm toán nguồn thông tin và diễn đàn nghề nghiệp tin cậy

Tiêu đề 25 năm Tạp chí Kế toán và Kiểm toán nguồn thông tin và diễn đàn nghề nghiệp tin cậy Ngày đăng 2021-09-13
Tác giả Admin Lượt xem 46

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 212, Tháng 5/2021 Th.S. Đàm Thị Lệ Dung – Trưởng Ban Biên tập, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán}.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin đa dạng như hiện nay, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của internet kết nối vạn vật (IoT). Để có thể tìm được nguồn tài liệu chính thống, có tính khoa học cao ngày càng khó, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, cơ quan ngôn luận của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lại là một địa chỉ tin cậy và có giá trị để bạn đọc, các nhà khoa học, các nhà tài chính, kế toán tìm đến.

Tạp chí Kế toán được Bộ Văn hóa Thông tin cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 3593/GPXB ngày 9/12/1995 và được đổi tên là Tạp chí Kế toán và Kiểm toán theo Giấy phép số 2061/GP-BTTTT, ngày 30/12/2010, ISSN 1859 -1914, được xuất bản bằng tiếng Việt và có tóm tắt bài viết, mục lục bằng tiếng Anh, xuất bản 1 tháng một số. Cho đên nay, qua 25 năm hoạt động Tạp chí đã phát hành được 212 số, có nhiều số lên tới 100 trang và phát hành hàng nghìn bản mỗi số trong phạm vi cả nước và có lưu hành tại một số tổ chức nghề nghiệp khu vực Đông Nam châu Á.

Tôn chỉ và mục đích của Tạp chí là: Tuyên truyền, phổ biến thông tin tới những người làm tài chính kế toán, kiểm toán trong cả nước, trực tiếp là hội viên VAA, đến bạn đọc trong nước những kiến thức, những thông tin mang tính nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế; Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học.

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán là một trong 387 tạp chí khoa học của Việt Nam đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tạp chí tính điểm công trình khoa học. Bài công bố kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí được 0,5 điểm.

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán ngày càng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các nhà khoa học nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu. Tạp chí đã luôn có phương châm hoạt động sao cho các bài viết ngày càng có chất lượng khoa học cao, nội dung phong phú và hình thức đẹp.

Sau 25 năm hoạt động, đến nay Tạp chí đã xuất bản 211 số, với gần 3.600 bài. Trong đó: Tin tức nghề nghiệp gần 770 tin; chuyên mục Vấn đề hôm nay gần 530 bài; chuyên mục Nghiên cứu trao đổi 1.700 bài; chuyên mục Hướng dẫn nghiệp vụ 300 bài; chuyên mục Quốc tế gần 300 bài,… Và ngày càng xứng đáng là nguồn thông tin và diễn đàn tin cậy của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. Đáp ứng được nhu cầu của giới nghiên cứu khoa học chuyên ngành kế toán, kiểm toán trong nước.

Vai trò của Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
Tạp chí luôn là một trong những cẩm nang quan trọng với đông đảo bạn đọc làm công tác nghiên cứu khoa học, công tác thực tế tại đơn vị. Những năm gần đây, các văn bản liên quan đến kế toán, kiểm toán được cơ quan Nhà nước thay đổi liên tục, các chuẩn mực kế toán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán và thông tư hướng dẫn,… được ban hành. Để giúp cho những người trong nghề, những nhà quản lý DN hiểu và thực hiện đúng, vai trò của công tác tuyên truyền vô cùng quan trọng, để đơn vị có thể vận dụng kịp thời vào công tác thực tế, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý tài chính, kinh tế.

Tạp chí còn là một diễn đàn để các nhà khoa học, người làm thực tế trao đổi, kiến nghị những vướng mắc, bất cập của chính sách. Rất nhiều vướng mắc khi làm thực tế của độc giả đã được Ban biên tập giải đáp. Tạp chí cũng là nguồn tài liệu giúp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà làm luật có thêm thông tin để ra những chính sách phù hợp.

Công tác thông tin tuyên truyền chính sách, các công trình nghiên cứu về kế toán, kiểm toán là vô cùng quan trọng, tại Việt Nam, khi mà khung pháp lý về kế toán, kiểm toán của chúng ta chưa thực sự đầy đủ và đang trong quá trình thay đổi và hội nhập.

Phương hướng và giải pháp phát triển Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
Để hướng tới hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, đặc biệt là nâng cao trình độ cho những người sử dụng thông tin kế toán, kiểm toán, tăng tính hiệu lực của chính sách chế độ của Nhà nước ban hành, bài viết đưa ra một số kiến nghị phát triển Tạp chí như sau:

Một là, nâng cao nhận thức về Tạp chí Kế toán và Kiểm toán: hiểu đúng vai trò vị trí của Tạp chí trong nền kinh tế thị trường, trong hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Lãnh đạo Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cần nhận thức cho được, Tạp chí không chỉ là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói nghề nghiệp mà còn là diễn đàn của những người làm kế toán, kiểm toán trong cả nước. Cần có sự quan tâm đúng mức để Tạp chí có thể duy trì và pháp triển.

Hai là, cần tăng cường số lượng và nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ Ban biên tập của Tạp chí: nhiệm vụ chính của Ban Biên tập là thẩm định tính khoa học của các bài viết. Công tác biên tập ngày càng đòi hỏi người có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng và tính chuyên nghiệp cao để xác định bài viết đủ cơ sở khoa học cho việc công bố rộng rãi. Thành viên Ban biên tập cần nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, cần tham gia những khóa tập huấn kiến thức về báo chí, về chuyên môn để thích ứng với yêu cầu mới.

Ba là, phát triển và đa dạng hóa đội ngũ tác giả, các cộng tác viên của Tạp chí: tác giả của các bài viết không chỉ là những nhà nghiên cứu khoa học mà rất cần những người làm công tác thực tế từ nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau để phản ánh những thuận lợi và kiến nghị những bất cập của chính sách. Đồng thời, là tiếng nói nghề nghiệp từ những vị trí và ngành nghề khác nhau.

Bốn là, đa dang hóa chủ đề và nâng cao chất lượng nội dung bài viết: các bài viết cần mang tính thực tiễn, phát hiện và giải đáp những vướng mắc về kế toán, kiểm toán tại doanh nghiệp, trong giảng dạy và nghiên cứu. Nội dung của bài báo cần bám sát vào vấn đề đã và đang đặt ra cho nghề kế toán, kiểm toán đang cần trao đổi, thảo luận. Đặc biệt, phải có sự cập nhật những xu thế của nghề nghiệp, những bối cảnh và chính sách kinh tế tài chính, kế toán.

Năm là, hoàn thiện quy trình thẩm định bài viết theo thông lệ quốc tế: xây dựng quy trình tiếp nhận bài viết, phản biện khoa học thật nghiêm túc để nâng cao chất lượng khoa học của bài báo.

Sáu là, tạp chí nên xây dựng Tạp chí điện tử: để phù hợp với quy hoạch báo chí đã được ban hành, nhằm cung cấp thông tin đa dạng hơn, đầy đủ hơn và kịp thời tới hội viên và độc giả.

Bảy là, có biện pháp căn cơ, thích hợp để đảm bảo tài chính cho Tạp chí hoạt động: cho đến nay, theo nguyên tắc tự trang trải, Tạp chí vẫn đảm bảo nguồn cho Tạp chí duy trì hoạt động, có đóng góp cho Hội. Tuy nhiên, về lâu dài phải có những phương án căn cơ hơn để ổn định nguồn kinh phí. Nguồn kinh phí của Tạp chi không thể chỉ dựa vào nguồn thu phát hành, thông tin quảng cáo. Cần tính tới một số dịch vụ cung cấp thông tin. Bên cạnh đó, cũng phải khai thác tốt hơn sự hỗ trợ của các tác giả công bố kết quả nghiên cứu học, phổ biến khoa học kỹ thuật. Có nguồn kinh phí, Tạp chí có điều kiện nâng cao chất lượng và cải tiến hình thức tạp chí hấp dẫn hơn.

Tóm lại
Tạp chí Kế toán và Kiểm toán là một Tạp chí khoa học chuyên ngành, ngày càng có vị thế và uy tín ở nước ta. Tạp chí hoạt động trên nguyên tắc phục vụ hội viên và bạn đọc là chủ yếu cũng như không đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Tạp chí đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam. Trong thời gian tới, Tạp chí rất mong nhận được sự quan tâm của lãnh đạo VAA, của cộng tác viên và độc giả trong cả nước, để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của độc giả.

  • theo Lệ Dung

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *