Thông tin hoạt động - Tạp chí kế toán & kiểm toán

Con số biết nói

Tiêu đề Con số biết nói Ngày đăng 2021-07-31
Tác giả Admin Lượt xem 28

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 210, Tháng 3/2021 của Tạp chí Kế toán và Kiểm toán}

33.600
Là số doanh nghiệp rút lùi khỏi thị trường trong hai tháng đầu năm 2021, trong khi đó chỉ có hơn 18.000 doanh nghiệp được lập mới. Số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, hai tháng đầu năm ghi nhận hơn 18.100 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng giảm gần 8%, chỉ với hơn 11.000 doanh nghiệp.

73.185 tỷ đồng
Là số vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 cho đến nay chưa được phân bổ, chiếm 16% kế hoach vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.Theo Bội Tài chính, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021, đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 461.300 tỷ đồng. Đến ngày 25/02, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 của 48/50 bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố. Hai bộ, cơ quan trung ương chưa gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn.

4,33 triệu tỷ đồng
Là tổng số thu NSNN dự kiến (theo Bộ Tài chính) trong giai đoạn 3 năm 2021 – 2023, tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân 15,5% GDP điều chỉnh, huy động từ thuế, phí 13% GDP (tương ứng khoảng 19,7% và 16,6% GDP chưa điều chỉnh); tiếp tục cơ cấu lại thu NSNN, tăng tỷ trọng thu nội địa, dự kiến đến năm 2023 khoảng 85 – 86%.

5,4 triệu tỷ đồng
Là dự kiến tổng số chi NSNN, giai đoạn 3 năm 2021 – 2023. Tỷ lệ bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2021 – 2023, dự kiến khoảng 3,8% GDP điều chỉnh (tương ứng khoảng 4,9% GDP chưa điều chỉnh). Nợ công đến năm 2023 khoảng 48,1% GDP điều chỉnh, nợ Chính phủ khoảng 44,1% GDP điều chỉnh (tương ứng khoảng 61,2% và 56,1% GDP chưa điều chỉnh). Trong 2 tháng đầu năm, mỗi ngày làm việc thành phố thu ngân sách khoảng 2.900 tỷ đồng, gần gấp đôi con số bình quân một ngày Trung ương giao.

2.900 tỷ đồng
Là số thu NSNN mỗi ngày của Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 cho TP.HCM gần 365.000 tỷ đồng, tức là bình quân một ngày phải thu khoảng 1.500 tỷ. Đến cuối tháng 02/2021, thành phố đã thu 74.500 tỷ đồng, đạt 20,5% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Những năm gần đây, thu ngân sách thành phố thường chiếm 25-27% tổng thu cả nước.

536 tỷ đồng
Là số tiền Bộ Công thương sẽ nhận được khoản cổ tức hơn nhờ sở hữu 81,79% cổ phần tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco), tương ứng hơn 189,59 triệu cổ phiếu BHN. Habeco thông báo trả cổ tức năm 2018 và 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt, với tỷ lệ chi trả cổ tức lần lượt là 13,8% và 14,5%. Như vậy, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức của hai năm là hơn 28,3% – một cổ phiếu nhận 2.830 đồng tiền mặt. Với 231,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Habeco dự kiến phải chi khoảng 656 tỷ đồng cho cho việc chi trả cổ tức.

5,46 tỷ USD
Là tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/02 (theo Tổng cục Thống kê), giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 126 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3,31 tỷ USD, giảm 74,8% về số dự án và giảm 33,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 115 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 1,61 tỷ USD, tăng 151,8%; 445 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 543,1 triệu USD, giảm 34,4%.

95,81 tỷ USD
Là ước tính kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2021 (theo Tổng cục Thống kê), tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2%; nhập khẩu đạt 47,26 tỷ USD, tăng 25,9%, ước tính xuất siêu 1,29 tỷ USD.

2,7 triệu
Là số xe hai bánh bán ra ở Việt Nam trong 2020, gấp gần hai lần con số ở Thái Lan (1,5 triệu chiếc). Theo thống kê của Hiệp hội ôtô Đông Nam Á (AAF) và Motorcycles Data, mảng xe hai bánh gồm xe máy, môtô, scooters ở các quốc gia như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore trong 2020 đều sụt giảm so với 2019, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

350.000 tỷ đồng
Là tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch của Kho bạc Nhà nước trong nhiệm vụ huy động vốn cho Ngân sách Trung ương năm 2021 (bao gồm cả khối lượng phát hành cho BHXH Việt Nam). Khối lượng dự kiến: Kỳ hạn 5 năm là 20.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm là 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 120.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 135.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm là 30.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 30.000 tỷ đồng.

811 tỷ đồng
Là số tiền thanh toán sai của Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã được nghiệm thu. Cơ quan điều tra đã có quyết định truy tố nhiều bị can, trong đó có 2 nguyên Phó Tổng giám đốc VEC và một người Nhật Bản là Tư vấn trưởng, Giám đốc Văn phòng giám sát dự án.

582.385 tỷ đồng
Là tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm tính đến cuối tháng 02/2021, tăng 24,10% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 422.060 tỷ đồng.

470.893 tỷ đồng
Là số đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm, tăng 22,85% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 24.203 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 345.786 tỷ đồng.

26.950 tỷ đồng
Là tổng doanh thu phí bảo hiểm qua 2 tháng đầu năm 2021, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.397 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.553 tỷ đồng.

286,7 nghìn tỷ đồng
Là số thu NSNN 02 tháng đầu năm 2021 (Theo Bộ Tài chính) bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa đạt 246,65 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ dầu thô đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán, giảm 53,3% so với cùng kỳ năm 2020.

207,3 nghìn tỷ đồng
Là tổng chi cân đối NSNN 2 tháng đầu năm 2021 (Theo Bộ Tài chính), bằng 12,3% dự toán giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 23,49 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán, giảm 32,4%; Chi trả nợ lãi đạt 21,88 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% dự toán, giảm 14,3%; Chi thường xuyên đạt 161,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

380 triệu USD
Là số vốn Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) đầu tư cho hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí mới năm 2021. Hiện, PVEP đang triển khai 35 dự án dầu khí (gồm 29 dự án trong nước, 6 dự án nước ngoài) và 2 dự án điều tra cơ bản. Đồng thời, đảm nhận điều hành thuê 2 dự án và vận hành mỏ Sông Đốc theo cơ chế phi lợi nhuận.

15.869.747 triệu đồng
Là số tiền đã thu nộp NSNN qua thanh tra tài chính năm 2020. Trong năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 95.287 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 475.366 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 16.103 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 60.890.906 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 4.615.215 triệu đồng.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *