Tin trong nước

4 triệu đồng/lần thẩm định điều kiện kinh doanh thẩm định giá

Tiêu đề 4 triệu đồng/lần thẩm định điều kiện kinh doanh thẩm định giá Ngày đăng 2014-11-19
Tác giả Admin Lượt xem 152

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư
155/2014/TT-BTC
 quy
định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp,
cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

 

Theo đó, mức thu phí thẩm
định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 4
triệu đồng/lần thẩm định; mức phí cấp lại là 2 triệu đồng/lần thẩm định.

Mức thu lệ phí cấp, cấp lại
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 200.000
đồng/giấy chứng nhận.

Đối với phí thẩm định điều
kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, cơ quan thu được để lại 75% số phí thu
được để trang trải chi phí cho công tác tổ chức thu phí theo quy định của pháp
luật về phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (25%), cơ quan thu phải nộp vào ngân
sách nhà nước.

Đối với lệ phí cấp, cấp lại
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, cơ quan thu lệ
phí phải nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 8-12-2014.

Theo Baohaiquan.vn

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *