Hoạt động hội thành viên

AASC đã tổ chức Đại hội Hội đồng Thành viên Công ty lần thứ VI

Tiêu đề AASC đã tổ chức Đại hội Hội đồng Thành viên Công ty lần thứ VI Ngày đăng 2012-12-07
Tác giả Admin Lượt xem 198

Ngày 20/11/2012 tại Hà Nội, AASC đã tổ chức Đại hội Hội đồngThành viên Công ty lần thứ VI với sự tham dự của 30 thành viên.

Đại hội diễn ra trong không khí tự hào, phấn khởi, tổng kế tnhững thành tích, thành công của năm tài chính thứ năm và thành quả của 5 năm(2007-2012) chuyển đổi AASC từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH có haithành viên trở lên, trong đó doanh thu năm thứ năm đạt trên 125 tỷ đồng, tăng17% so với năm tài chính thứ tư, tăng trưởng bình quân 5 năm qua là 21%. Đồngthời Đại hội đã bàn thảo sôi nổi, sâu sắc và thống nhất cao về mục tiêu, chỉtiêu phát triển AASC đến năm 2020 mà chỉ tiêu  tăng trưởng của năm thứ sáu so với năm thứ năm là 15%.

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu của năm tài chính thứnăm, tổng kết 5 năm hoạt động, phương hướng đến năm 2017, nhiệm vụ năm tài chính thứ sáu và giải pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn (2012-2017). Đại hội cũng đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm soát, Trưởng banKiểm soát nhiệm kỳ (2012-2017). Ông Ngô Đức Đoàn đã được bầu lại giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên AASC với tỷ lệ 100% số vốn của các Thành viên Hội đồngThành viên Công ty.

(CTV- AASC)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *