CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Báo cáo kết quả CLB 41

Tiêu đề Báo cáo kết quả CLB 41 Ngày đăng 2013-06-11
Tác giả Admin Lượt xem 407

Ban Chủ nhiệm CLB trân trọng báo cáo Bộ về kết quả của kỳ sinh hoạt và những vấn đề vướng mắc đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn để các doanh nghiệp chấp hành tốt các cơ chế, chính sách, chế độ của Nhà nước và hoàn thành tốt kế hoạch 2013 (trong file đính kèm)
BAO CAO KET QUA CLB 41.doc

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *