CLB Kế toán trưởng toàn quốc

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ V – 2014 HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI – 2014 CLB KTT TOÀN QUỐC

Tiêu đề NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ V – 2014 HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI – 2014 CLB KTT TOÀN QUỐC Ngày đăng 2013-06-11
Tác giả Admin Lượt xem 314

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC

 

Ngày 18 tháng 05 năm 2013

 

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUACHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ V – 2014 HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI – 2014 CLB KTT TOÀN QUỐC

 

Để lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam lần thứ V và Đại hội CLBKTTTQ lần thứ VI vào năm 2014, CLBKTTTQ sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:1. Cải tiến và nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt CLB, tổ chức các kỳ sinh hoạt CLB theo chuyên đề, theo ngành, nhằm hỗ trợ kịp thời thông tin, kiến thức và kinh nghiệm thiết thực cho hội viên.2. Củng cố tổ chức của CLB, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên trong các ngành, các lĩnh vực, tiếp tục thực hiên đổi thẻ hội viên cho tất cả hội viên.3. Nâng cao chất lượng công tác vinh danh danh hiệu “SỔ VÀNG” cho Kế toán trưởng mẫu mực (mỗi năm một lần) nhằm vinh danh khen thưởng kịp thời các Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Trưởng phòng tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng đơn vị, xây dựng CLB, xây dựng Hội và góp phần phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.4. Xây dụng kỷ yếu của CLB nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập CLBKTTTQ (1989 – 2014) nhằm tổng kết, tuyên truyền các thành tựu đạt được của CLB 25 năm qua và những gương mặt hội viên CLB đã dày công góp phần xây dựng CLB, xây dựng Hội.Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trên, mỗi hội viên cần phấn đấu thực tốt các giải pháp sau:1. Nâng cao ý thức và lòng tự hào nghề nghiệp, tích cực tham gia sinh hoạt CLB, tăng cường các hoạt động đối thoại, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giữ mối liên hệ và thường xuyên cập nhật thông tin hội viên.2. Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, chế độ chính sách mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng, góp phần hoàn thành tôt nhiệm vụ xây dựng đơn vị.3. Tích cực tham gia vào việc nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho nghề nghiệp kế toán, kiểm toán (Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, các chế độ chính sách Tài chính, Thuế…).4. Tích cực tuyên truyền và phát huy ảnh hưởng của CLBKTTTQ và của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong đơn vị và trong ngành, lĩnh vực hoạt động của hội viên.

 

*                      **

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *