Hoạt động hội thành viên

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2010-2014) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VI (2014-2019) CỦA CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC

Tiêu đề BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2010-2014) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VI (2014-2019) CỦA CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC Ngày đăng 2015-05-29
Tác giả Admin Lượt xem 1975

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

VIỆT NAM

CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG

TOÀN QUỐC

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 

        

                  

    

Dự thảo

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2010-2014) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VI (2014-2019)

CỦA CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc(CLB) – tổ chức tiền thân và là hạt nhân của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, được thành lập từ năm 1989. Ngày 09/04/2010, Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2014)của CLB đã được tổ chức tại Hà Nội. Những năm qua nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán, phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Trước tình hình đó Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng cũng bộc lộ nhiều vấn đề nổi cộm (nợ xấu, đầu tư dàn trải, đầu tư ngoài ngành SXKD chính…); lĩnh vực kế toán, kiểm toán cũng đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung các quy định của pháp luật ; lĩnh vực chính sách Thuế thì sửa đổi bổ sung thường xuyên. Trong điều kiện đó Ban chủ nhiệm CLB đã cố gắng duy trì và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, phát triển hội viên, giữ mối liên hệ với hội viên, nhằm động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ hội viên trong điều kiện có thể. Sau đây là kết quả các hoạt động củaCLB trong nhiệm kỳ 2010-2014.

Phần thứ nhất

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2010-2014)

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V đã được Đại hội lần thứ V- CLB Kế toán trưởng toàn quốc thông qua ngày 09/04/2010, trong nhiệm kỳ qua Câu lạc bộ Kế toán trưởng đã thực hiện có kết quả những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức đều đặn mỗi năm hai kỳ sinh hoạt CLB, với chất lượng ngày càng cao và thường xuyên đổi mới phương thức điều hành mỗi kỳ sinh hoạt

          CLB đã tổ chức được 9 kỳ sinh họat (từ kỳ 35 đến kỳ 43):

          – Kỳ sinh hoạt lần thứ 35 ngày 09/04/2010 tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Hà Nội với chủ đề: “Chức danh Kế toán và Kế toán trưởng trong kinh tế thị trường hội nhập”;

          – Kỳ sinh hoạt lần thứ 36 (ngày 16, 17/07/2010) tại Nhà khách Tỉnh Bến Tre với chủ đề “Kế toán trưởng với công tác kiểm toán”

          – Kỳ sinh hoạt lần thứ 37 (ngày 08,09/04/2011) tại Đồ Sơn, Thành phố, Hải Phòng với chủđề Kế toán trưởng với các chính sách, chế độ mới”

– Kỳ sinh hoạt lần thứ 38 (ngày 30/09 và 01/10/2011)tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Vị thế kế toán trưởng trong các loại hình doanh nghiệp và đơn vị HCSN”.

          – Kỳ sinh hoạt lần thứ 39 (ngày 20, 21/04/2012) tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Các chính sách mới về Tài chính, Kế toán, Thuế và những vướng mắc cần tháo gỡ”.

          – Kỳ sinh hoạt lần thứ 40 (ngày 14,15/09/2012) tại Hội trường Bộ tài chính, Thành phố Hà Nội với chủ đề “Kinh nghiệm thực tiễn của Kế toán trưởng và những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thanh tra,kiểm tra, kiểm toán”

          – Kỳ sinh hoạt lần thứ 41 (ngày 17,18/05/2013) tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Đối thoại về những cơ chế chính sách mới về tài chính, thuế , kế toán và kiểm toán”.

          – Kỳ sinhhoạt lần thứ 42 (ngày 18,19/10/2013) Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định với chủ đề Thông tin và đối thoại về những nội dung mới trong chính sách tài chính, thuế và kế toán đối với Doanh nghiệp và đơn vị HCSN,

          – Kỳ sinh hoạt lần thứ 43 (ngày26, 27/7/2014) tại Thành phố Nha Trang với chủ đề “tọa đàm và đối thoại về những chế độ chính sách mới”

          Nhìn chung, nội dung các kỳ sinh hoạt xoay quanh việc giới thiệu, trao đổi, thảo luận các vấn đề lớn mang tính thời sự và cấp thiết thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, và vị thế của Kế toán , Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính…

          Trong điều kiện Ban chủ nhiệm cũng như phần đông hội viên là những người đương chức, bận rộn nhiều công việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt nhiệm kỳ này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế và sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn gây không ít trở ngại khó khăn cho hoạt động của CLB. Tuy nhiên với tâm huyết nghề nghiệp vốn có của đa số anh chị em hội viên, với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành và lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, chúng ta đã vượt qua khó khăn trở ngại về nhiều mặt (như áp lực công việc, kinh phí, thời gian, địa điểm tổ chức…)để tiến hành khá đều đặn các kỳ sinh họat. Số hội viên tham gia mỗi kỳ sinh họat ngày càng đông đủ hơn, thời gian sinh hoạt 2 ngày/kỳ, nội dung và hình thức sinh hoạt thường xuyên đổi mời, phong phú, thiết thực, bổ ích và lý thú, không chỉ nghe phổ biến chế độ chính sách mới mà còn tăng cường đối thoại, trao đổi thảo luận, không chỉ sinh họat chuyên môn nghề nghiệp mà còn tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thăm quan di tích lịch sử và phong cảnh của đất nước 3 miền.  

2. Tạo điều kiện và tăng cường cơ hội cho hội viên CLB được tham gia vào việc xây dựng cơ chế chính sách về tài chính, kế toán, kiểm toán

          Thông qua việc phổ biến, đối thoại về các chế độ chính sách mới và các vướng mắc, bất hợp lý trong thực tiễn áp dụng, một mặt tạo cho hội viên có cơ hội đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chính sách, chế độ mới về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, mặt khác, bản thân mỗi hội viên cũng được nâng cao nhận thức, quan điểm và trình độ chuyên môn và kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong thực tiễn.Nhiều ý kiến của hội viên tham gia và phát hiện những mâu thuẫn, bất cập về chế độ chính sách, bất hợp lý trong thực tế áp dụng có ý nghĩa thực tiễn rất lớn cho các cơ quan hoạch định chế độ chính sách 

          Sau mỗi kỳ sinh hoạt Ban thường trực CLB đã tổng hợp ý kiến tham gia và kiến nghị của hội viên báo cáo với Bộ Tài chính để nghiên cứu hoàn thiện chế độ chính sách

          Mặt khác, đông đảo kế toán trưởng đồng thời là hội viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua đã nêu cao vị trí nòng cốt trong các họat động của Hội từ Trung ương đến địa phương và cơ sở. Nhiều hội viên CLB đã thường xuyên tham gia sinh họat ở các cấp hội, thường xuyên tuyên truyền hoạt động cuả Hội và CLB, tham gia viết bài đăng trên Tạp chí Kế toán và các ấn phẩm khác để bình luận, trao đổi thảo luận về nghề nghiệp chuyên môn .

3. Củng cố và hoàn thiện tổ chức Câu lạc bộ

3.1. Rà soát danh sách hội viên, đưa ra khỏi danh sách những hội viên không đủ điều kiện tham gia, đồng thời  với các Tập đoàn, Tổng công ty tuyên truyền kết nạp nhiều hội viên mới

          Tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ V (cuối năm 2009) là 513 người  trong đó:

          Trong 5 năm đã đưa ra khỏi danh sách những hội viên không đủ điều kiện hoặc không nhiệt tình tham gia CLB là 320 người (chủ yếu do không đóng hội phí và không tham gia sinh hoạt liên tục nhiều năm liền); đồng thời kết nạp thêm 520 hội viên mới. Vì vậy:

          Tổng số hội viên tính đến cuối năm 2014 là 713 người, trongđó:  

          – Tập doàn Dầu khí VN:                                 75

          – Tập đoàn Điện lực VN:                              223

          – Tập đoàn Than khoáng sản VN:                  70

          – Tập đoàn Hóa chất VN:                                 5

          – Tập đoàn Xăng dầu:                                       3

          – Tập đoàn Bưu chính viễn thông:                   6

          – TCT CP Bia Sài Gòn:                                    10

          – TCT CP Bia Hà Nội:                                    48

          – TCT Xây dựng Công nghiệp VN:                22

          – TCT cấp nước Sài Gòn:                                8

          – TCT Xi măng:                                              7

          – TCT Thép:                                                14

          – TCT Thương mại Hà nội:                            3

          – TCT Máy động lực và Máy nôngnghiệp:   3

          – Các doanh nghiệp khác:                           123

          – Các đơn vị HCSN:                                     84

          – Các cán bộ lão thành:                                9

 

          Phân loại theo chức danh:

          + Kế toán trưởng: 539 người

          + Phó phòng kế toán: 59 người

          + Ban kiểm soát và kiểm toán nội bộ: 13 người

          + Cán bộ quản lý các Doanh nghiệp:  Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, chủ tich, ủyviên Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc: 87 người

         + Cán bộ quản lý cơquan nhà nước, đơn vị sự nghiệp: 5 người

          + Giảng viên, cán bộ NCKH: 10 người.

          Phân loại theo loại hình:

          + Doanh nghiệp: 620

          + Đơn vị hành chính, sự nghiệp: 84

          + Cán bộ lão thành: 9

3.2.Phát triển tổ chức cơ sở của CLB

          Theo đề nghị của Chánh kế toán Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban chủ nhiệm CLB đã Quyết định thành lập Chi hội kế toán trưởng CLBKTTTQ tại Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro gồm 17 hội viên do Ông Võ Quang Huy, Chánh kế toán XNLD, làm Chi hội trưởng. Sau khi thành lập, Chi hội đã tích cực hoạt đông, tham gia đều đăn các kỳ sinh hoạt của CLB

  

3.3. Kiểm điểm họat động của Ban chủ nhiệm CLB

Ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ V gồm 11thành viên do PGS -TS Đặng Thái Hùng – Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài chính làm Chủ nhiệm, ông Phạm Công Tham, Phó chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán VN, Ông Nguyễn Xuân Thắng, UVHĐTV Tập doàn Dầu khí Việt Nam làm Phó chủ nhiệm.

Năm 2011, Bà Nguyễn Khánh Lan, Phó giám đốc tài chính Công ty cổ phần V-Trac, UV Ban chủ nhiệm chuyển ra nước ngoài công tác nên xin rút khỏi Ban chủ nhiệm, nên Ban chủ nhiệm còn lại 10 người.

          Ban chủ nhiệm đã duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ mỗi năm 2 lần, chuẩn bị chu đáo nội dung gửi cho các thành viên Ban chủ nhiệm trước mỗi kỳ họp. Các kỳ sinh hoạt, Ban chủ nhiệm đã dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị nội dung chương trình và phương thức điều hành cho từng kỳ sinh hoạt CLB, tạo điều kiện cho hội viên thảo luận, đối thoại, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo và chuyên viên các Cục,Vụ, Tổng cục của Bộ Tài chính. Do vậy các kỳ sinh hoạt CLB đều phong phú đa dạng, được hội viên và các địa phương nơi CLB tổ chức sinh hoạt đánh giá cao

          Sau mỗi kỳ họp Ban chủ nhiệm cũng như sau mỗi kỳ sinh họat CLB, Thường trực Ban chủ nhiệm đã ra thông báo về kết quả kỳ họp Ban chủ nhiệm cũng như thông báo kết quả  kỳ sinh họat, phổ biến đến tất cả hội viên và được đăng tải trên trang Web của Hội cũng như trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán.  

Ban chủ nhiệm, đăc biệt là thường trực Ban chủ nhiệm đã hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo, bám sát phương hướng nhiệm vụ họat động nhiệm kỳ V do Đại hội CLB lần thứ năm đề ra, tổ chức thành công các kỳ sinh hoạt của CLB, đặc biệt là đã duy trì và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức điều hành và địa điểm sinh họat CLB, lựa chọn và chuẩn bị nội dung cho các kỳ sinh hoạt bổ ích, thiết thực, đáp ứng được yêu cầu bổ sung cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho hội viên, tạođiều kiện cho hội viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm nghê nghiệp, tham gia các chế độ chính sách và tham quan danh lam thắng cảnh của đất nước. BCN cũng đã thường xuyên liên hệ, cập nhật danh sách hội viên, những thay đổi về thông tin của hội viên, đổi và cấp thẻ mới cho hội viên, rà soát tình hình tham gia sinh họat của các hội viên, tuyên truyền, giới thiệu để kết nạp thêm nhiều hội viên mới, đồng thời cho ra khỏi CLB các hội viên không đủ điều kiện tham gia. Một số thànhviên Ban chủ nhiệm mắc dù rất bận rộn với công việc của đơn vỵ, nhưng với lòng nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp, vẫn dành sự quan tâm quý báu đến hoạt động của Ban chủ nhiệm, của CLB và tích cực vận động tài trợ cho các kỳ sinh hoạt của CLB

Bên cạnh đó, vẫn còn thành viên BCN chưa tham gia họat động,  nhiều cuộc họp của Ban chủ nhiệm và nhiều kỳ sinh hoạt CLB đều vắng mặt. 

 

4. Công tác tư vấn bảo vệ quyền lợi cho hội viên và các đơn vị

          Trong 5 năm hoạt động, ngoài việc tổng hợp các kiến nghị của hội viên trong 11 kỳ sinh hoạt CLB, Thường trực ban chủ nhiệm đã tiếp nhận đề nghị của các hội viên và đơn vị có hội viên, nghiên cứu báo cáo Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam có nhiều văn bản kiến nghị lên các cơ quan Nhà nước về các vấn đề: như tháo gỡ vướng mắc chocác doanh nghiệp sau cổ phần hóa, thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập cho doanh nghiệp cổ phần niêm yết chứng khoán giai đoạn từ 2004-2006, thời hạn áp dụng chính sách quản lý và khấu hao TSCĐ, xem lại quyết định xử phạt của một số cục thuế địa phương với doanh nghiệp cổ phần…Đây là ưu điểm nổi bật trong hoạt động của Ban chủ nhiệm và của CLB nhiệm kỳ qua, thông qua đó, nhiều doanh nghiệp và hội viên đã gắn bó và ủng hộ nhiệt tình cho hoạt đông của CLB

5. Công tác xét và vinh danh danh hiệu “Sổ Vàng” cho kế toán trưởng mẫu mực

      Thực hiên chủ trương Vinh danh danh hiệu “Sổ Vàng” cho kế toán trưởng mẫu mực (Quyết định số 28/HKT-VP ngày24-02-2010 và Quyết định số 30/HKT-VP ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2012 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam), Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã đề nghị Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức xét  và vinh danh danh hiệu “Sổ Vàng” cho kế toán trưởng 4 lần, với tổng số 59 kế toán trưởng thuộc các ngành trong cả nước được vinh danh trong các năm 2010: 11 người, 2011: 13 người, 2012: 21 người, 2013:14 người. Việc tổ chức xét vinh danh kế toán trưởng đã có tác dụng tích cực thúc đẩy đội ngũ kế toán và kế toán trưởng thi đua phấn đấu rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, chấp hành tốt chính sách, pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán của Nhà nước.

6. Tình hình thu chi tài chính CLB

– Kết dư nhiệm kỳ 4 chuyểnsang:                                 151.282.763vnđ

– Thu nhiệm kỳ 5 (đến31/12/2014):                           4.118.568.129vnđ

Gồm: + Thu hội phí:                                                      452.800.200vnđ

         + Thu phí các kỳ sinh hoạtCLB:                      1.669.095.000vnđ

          + Thu tài trợ cho các kỳ sinh hoạtCLB:           1.961.800.000vnđ

          + Thu lãi tiền gửi:                                                  34.872.929vnđ

– Chi nhiệm kỳ 5 (đến31/12/2014):                            3.780.259.020vnđ

          + Chi hoạt đông thường xuyên:                          1.132.929.514vnđ

          + Chi các kỳ sinh hoạt CLB:                              2.647.329.514vnđ

– Kết dư 31/12/2014:                                                      489.591.872vnđ

          + Tiền gửi                                                             402.860.128vnđ

          + Tiền mặt                                                              86.731.744vnđ

7- Về khen thưởng

      – Được Bộ Tài Chính tặng Bằng khen năm 2010 về thành tích hoạt đông của CLB (Quyết định số 719/QĐ-BTC ngày 06-04-2010)

   – Được Bộ Tài chính tặng danh hiệu tập thể lao động xuất săc năm 2012 (Quyết định số 812/QĐ-BTC ngày 25/04/2013)

   – Được Liên hiệp các Hội KH&KTVN tặng danh hiệu ‘Tập thể lao đông xuất sắc” năm 2013 (Quyết định số 31 ngày13/01/2014) và tặng Bằng khen vê thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 (Quyết định số 301/QĐ-KT ngày 13/01/2014)

   – Ngày 14/05/2014 Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Câu lạc bộ KTTTQ về thành tích từ năm 2011-2013 góp phần vào Sự nghiệp Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ tổ quốc

Tóm lại: Nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp, sự chủ động sáng tạo của Ban chủ nhiệm và đặc biệt là sự nhiệt tình tham gia của đông đảo anh chị em hội viên, hoạt động Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đã được duytrì thường xuyên và đạt được hiệu quả tốt. Mặc dù vậy, họat động CLB vẫn còn những tồn tại, thiếu sót: nội dung các kỳ sinh họat chưa bao quát được mảng tài chính kế toán HCSN, số lượng hội viên tham gia một số kỳ sinh họat chưa đông, tổchức phục vụ một vài kỳ sinh hoạt còn bị động, chưa tổ chức được trang mạng để hỗ trợ thường xuyên cho hội viên. Những tồn tại, thiếu sót đó cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

         

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VI (2015-2020)

CỦA CLB KẾ TOÁN0 TRƯỞNG TOÀN QUỐC

          Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế xã hội có nhiều khó khăn thách thức nhưng sẽ tiếp tục phát triển. Phương hướng hoạt động của CLB Kế toán trưởng toàn quốc là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh họat, thực sự là tổ chức nòng cốt và là hạt nhân của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Nhiệm vụ và nội dung họat động trong nhiệm kỳ VI cần tập trung vào những việc sau:

(1) Hoàn thiện và nâng cao chất lượng tổ chức Câu lạc bộ, theo nguyên tắc: tự nguyện, đủ tiêu chuẩn và thực sự hoạt động

          – Tuyên truyền và quán triệt Nghị quyết Đại hội CLB trong toàn thể hội viên.

          – Nhanh chóng củng cố và tổ chức lại bộ máy điều hành của CLB, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chủ nhiệm để đảm bảo bộ máy hoạt động có hiệu quả cao.

          -Thường xuyên rà soát lại danh sách hội viên, kiên quyết cho ra khỏi danh sách những hội viên không đủ điều kiện và không nhiệt tình tham gia sinh hoạt, đồng thời tích cực tuyên truyền quảng bá để kết nạp thêm nhiều hội viên mới, chú trọng đội ngũ kế toán trưởng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Củng cố hoạt động các chi hội CLB kế toán trưởng đã có, nghiên cứu để thành lập các chi hội CLB kế toán trưởng mới tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

(2) Tổ chức đều đặn và nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt CLB        

          Đảm bảo ít nhất mỗi năm sinh họat 2 kỳ ở những địa điểm và khu vực khác nhau, cố gắng rải đều ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

          Chất lượng các kỳ sinh hoạt cần được nâng cao cả về nội dung và hình thức. Trong mỗi kỳ sinh họat cần tổ chức việc thông tin cập nhật kiến thức và các chính sách chế độ mới có liên quan đến  hội viên; dành nhiều thời gian để hội viên trao đổi, thảo luận, đề xuất ý kiến về chính sách chế độ và về nghề nghiệp; tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tham quan, du lịch cho hội viên.

Sau mỗi kỳ sinh hoạt cần tổng hợp những tâm tư nguyện vọng về nghề nghiệp, những đề xuất góp ý của hội viên về chính sách chế độ để kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước xử lý.

(3) Thường xuyên cung cấp thông tin mới cho hội viên bằng nhiều hình thức, đồng thời huy động, khuyến khích hội viên tham gia vào quá trình xây dựng chính sách pháp luật mới về tài chính, kế toán, kiểm toán

          Việc cung cấp thông tin mới về chính sách pháp luật kinh tế tài chính kế toán kiểm toán không chỉ thông qua các kỳ sinh hoạt, mà cần tăng cường các hội thảo chuyên môn mang tính chuyên đề, thông qua các phương tiện như tạp chí Kế toán,trang Web của Hội, của CLB…

          Cóhình thức, biện pháp nhằm khuyến khích hội viên thường xuyên tham gia vào quátrình xây dựng chế độ, chính sách về tài chính, kế toán, kiểm toán. 

(4) Tuyên truyền, giáo dục nhằm giữ gìn và nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, có biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên

          Thông qua các phương tiện thông tin của Hội, bản tin nội bộ của CLB cũng như phương tiện thông tin đại chúng khác phổ biến các quy định về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, nêu gương người tốt việc tốt của đội ngũ kế toán trong toàn quốc, cũng như cảnh báo các hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp…nhằm giáo dục và nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên.

          Thường xuyên liên hệ, tìm hiểu để nắm tâm tư nguyện vọng, những rủi ro trong nghề nghiệp của hội viên để có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.Hỗ trợ tư vấn cho hội viên và đơn vị nơi hội viên làm việc

(5)  Tiếp tục làm tốt công tác xét và vinh danh danh hiệu sổ vàng cho Kế toán trưởng mẫu mực trong các ngành và các đơn vị HCSN

(6) Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực họat động của Ban chủ nhiệm mới         

          Cần kiện toàn lại Ban chủ nhiệm CLB theo phương châm: chọn những người có nhiệt tình, có năng lực và có điều kiện để hoạt động và hỗ trợ cho hoạt động của CLB; tăng số lượng thành viên là phó chủ nhiệm, tăng số thành viên của Ban chủ nhiệm trong các Tập đoàn, Tổng công ty để phụ trách các mảng công tác lớn và tổ chức vận động Kế toán trưởng trong các ngành tham gia CLB.

          Ban chủ nhiệm mới cần chủ động và sáng tạo đề ra các nội dung họat động CLB vừa thiết thực, bổ ích, vừa hấp dẫn sôi động nhằm tăng cường sức mạnh cả về số lượng hội viên lẫn chất lượng hoạt động./. 

   

Phần thứ ba

SƯA ĐỔI ĐIỀU LỆ CLBKTTTQ

Điều lệ CLB được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V thông qua đã được Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam phê duyệt tại quyết định số 104/QĐ-HKT ngày 21/05/2010. Nhìn chung điều lệ trên cơ bản là phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoạt đông của CLB nhiệm kỳ V. Tuy nhiên Điều 12của điều lệ quy định Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc gồm từ7-11 thành viên là chưa phù hợp với điều kiện CLB đã phát triển ra tất cả cácngành trong cả nước.

Vì vậy Ban chủ nhiệm đề nghị sửa lại là “Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc do đại hội đại biểu toàn quốc Câu lạc bộ quyết định tùy theo yêu cầu phát triển của CLB, nhưng Số lượng không quá 21 thành viên”

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *