Hoạt động hội thành viên

PHƯƠNG HƯỚNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC CÁC KỲ SINH HOẠT CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tiêu đề PHƯƠNG HƯỚNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC CÁC KỲ SINH HOẠT CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngày đăng 2015-05-29
Tác giả Admin Lượt xem 557

PHƯƠNG HƯỚNG
Câu Lạc Bộ Kế Toán Trưởng Toàn Quốc (CLB KTT TQ) là một tổ chức chuyên nghiệp của những người hoạt động trong ngành kế toán, vì vậy sinh hoạt CLB phải là diễn đàn tốt để hội viên:
– trao đổi, thảo luận nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững các qui định pháp luật kế toán và các qui định pháp luật khác có liên quan;
– giải quyết vướng mắc của đơn vị mình về kế toán và về các vấn đề khác có liên quan;
– đóng góp vào sự nghiệp thực hiện, hoàn thiện và phát triển công tác kế toán của đất nước.
– thắt chặt tình đoàn kết giữa những người cùng làm một nghề (kế toán) đang làm việc tại các loại hình, đơn vị kinh tế khác nhau, ở các vùng miền khác nhau.
– thu hút ngày càng nhiều hội viên mới ở nhiều địa phương, đơn vị, và ngành khác nhau trên cả nước.
NỘI DUNG
Để thực hiện phương hướng nêu trên, các kỳ sinh hoạt CLB KTT TQ cần có những nội dung sau:
1/  Cập nhật tình hình chung về kinh tế-tài chính quốc gia: nhằm giúp hội viên nắm được tổng thể tình hình đất nước đang ở mức độ nào, dự báo tương lai gần sẽ ra sao, từ đó hội viên thấy được đơn vị mình đang ở đâu trong tổng thể của quốc gia, chịu ảnh hưởng của những thuận lợi và khó khăn chung của quốc gia như thế nào.
2/ Cập nhật kiến thức và chính sách mới về kế toán và các chính sách khác có liên quan đến kế toán (như tài chính, thuế, lao động, vv…): nhằm giúp hội viên nắm vững chuyên môn nghề nghiệp, thực hiện đúng các qui định đã ban hành.
3/ Trao đổi, thảo luận các vướng mắc trong quá trình thực hiện các qui định luật pháp về kế toán và các vấn đề khác có liên quan đến đơn vị mình, cũng như các vấn đề liên quan đến việc chính sách chung của quốc gia đã và sẽ đi vào thực tiễn như thế nào.
4/ Giao lưu, gặp gỡ, tăng cường tình đoàn kết thân ái giữa các hội viên.
Trong các nội dung nói trên, cần lấy việc cập nhật kiến thức và trao đổi thảo luận làm trọng tâm.
PHƯƠNG THỨC
Để các kỳ sinh hoạt CLB KTT TQ đi đúng phương hướng , chuyển tải đầy đủ và hiệu quả các nội dung đề ra như nói trên, đồng thời làm cho các buổi sinh hoạt có sinh khí, có giá trị nghề nghiệp cao, cần thực hiện các phương thức sau đây:
Trước kỳ sinh hoạt: 

Nên tận dụng tin học (gửi email, đăng lên trang Web của Hội KTKT) phổ biến trước cho hội viên nắm được các nội dung sẽ được trao đổi thảo luận để có hướng chuẩn bị ý kiến. Mặt khác, nên làm sẵn Phiếu Câu Hỏi cho hội viên gửi về cho Ban Tổ Chức (qua email ) nếu có những vướng mắc liên quan đến chủ đề sinh hoạt sắp tới. Như vậy Ban Tổ Chức sẽ nắm được tổng thể vấn đề nào hiện đang được các hội viên quan tâm, từ đó chủ động sắp xếp chương trình sinh hoạt sao cho việc trao đổi, trả lời vướng mắc của hội viên phù hợp nhất và tiết kiệm thời gian nhất trong buổi sinh hoạt tới.

Nên quảng bá ngắn gọn trên báo chí  (ở Hà Nội và TP.HCM ) trước mỗi kỳ sinh hoạt CLB  để một mặt hội viên thấy sinh hoạt có tổ chức, mặt khác những người đang hoạt động trong ngành kế toán mà quan tâm muốn được tham gia sinh hoạt CLB KTT TQ sẽ có một kênh thông tin thuận tiện để tìm đến xin gia nhập, làm tăng dần số lượng hội viên.

Trong kỳ sinh hoạt: 

Phần cập nhật tình hình chung về kinh tế-tài chính quốc gia cần ngắn gọn, trọng tâm, chỉ nêu những điểm chính yếu, mang tính gợi mở suy nghĩ và dự báo, thay cho việc truyền đạt thông tin thụ động một chiều.

Phần cập nhật kiến thức / chính sách cho hội viên, nên chủ trương: Kế Toán là trọng tâm, Thuế là quan trọng, Các Lĩnh Vực Khác (tài chính, ngân hàng, lao động…) là cần thiết, để cân đối thời gian sinh hoạt phù hợp. Không nhất thiết đưa nhiều phần kiến thức khác nhau (kế toán,  thuế,  tài chính…) vào một kỳ sinh hoạt, vì đôi khi không thể chuyển tải hết cùng lúc các nội dung nói trên một cách hiệu quả trong một thời gian ngắn của kỳ sinh hoạt, cho nên cần nghiên cứu: có thể chỉ đưa một phần kiến thức ra sinh hoạt thì sẽ tốt hơn. Ví dụ: một kỳ sinh hoạt chỉ chuyên về kế toán (thảo luận các vấn đề mới của Thông Tư 200/2014/TT-BTC chẳng hạn); một kỳ sinh hoạt chỉ chuyên về thuế (thảo luận các vấn đề liên quan đến chi phí được trừ của thuế thu nhập doanh nghiệp chẳng hạn).

Nếu có thể thay đổi báo cáo viên các chuyên mục thì sẽ tạo sinh khí mới tốt hơn cho các kỳ sinh hoạt. 

Trao đổi, thảo luận nâng cao chuyên môn nhằm hiểu rõ, hiểu đúng các qui định pháp luật về kế toán cũng như các qui định khác có liên quan để thực hiện đúng, nhưng mặt khác trao đổi, thảo luận cũng nhằm nêu ra được các bất cập của chính sách, giải quyết được các vướng mắc của đơn vị mình, đồng thời góp tiếng nói chung gửi đến cơ quan thiết kế chính sách nghiên cứu chỉnh sửa chính sách cho phù hợp hơn.

Ngoài ra, để củng cố kỷ luật tổ chức, kỳ sinh hoạt cuối của một năm nên có phần “Báo Cáo Kiểm Tra Sinh Hoạt”, nêu lên các con số thống kê số lượng hội viên hiện có ( gồm cả tăng / giảm trong năm) , tình hình nộp hội phí, tình hình tham dự sinh hoạt CLB vv… Mọi việc được nêu ra để chỉnh đốn nhắc nhở một cách công khai, lành mạnh thì sinh hoạt của CLB sẽ vững vàng phát triển.

Kết thúc kỳ sinh hoạt cần có Biên Bản do Ban Thư Ký ghi lại, nêu nội dung chính của kỳ sinh hoạt, một mặt nêu các vấn đề vướng mắc đã được nêu ra và đã được trao đổi, giải đáp thỏa đáng, mặt khác nêu các vấn đề cần kiến nghị lên các Bộ/Ngành nghiên cứu chỉnh sửa chính sách cho phù hợp hơn. Như vậy buổi sinh hoạt sẽ có giá trị thực tiễn về góp ý chính sách rất tốt, mặt khác Biên Bản Sinh Hoạt mỗi kỳ là tài liệu lưu trữ bằng văn bản (được phát cho hội viên ở kỳ sinh hoạt kế tiếp, được đăng trên trang Web của Hội KTKT) sẽ giúp hội viên truy tìm thuận tiện các nội dung để giải quyết khó khăn ở đơn vị mình khi cần.

Trước khi kết thúc kỳ sinh hoạt, nên phát các Phiếu Đánh Giá chất lượng buổi sinh hoạt cho hội viên ghi ý kiến và nộp lại cho Ban Tổ Chức. Số liệu tổng hợp từ các Phiếu Đánh Giá này sẽ là cơ sở tham khảo tốt cho các ý định cải thiện chất lượng sinh hoạt của CLB. Cần thực hiện kiên quyết việc hội viên phải làm đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

Việc tổ chức ăn uống, tham quan, giao lưu gặp gỡ cũng cần nghiên cứu sắp xếp sao cho tạo sự đoàn kết tốt nhất cho mọi người, nhất thiết đều phải mang thẻ HV ,có ghi họ tên , đơn vị đang làm việc, để tạo dễ dàng cho việc giao lưu

Sau kỳ sinh hoạt: 

Đăng những câu hỏi đã được trả lời thỏa đáng trong buổi sinh hoạt lên Website của Hội KTKT cho hội viên vào đọc. Nên chọn đăng những câu hỏi và trả lời có ảnh hưởng rộng, tránh đăng các câu hỏi và trả lời cho các vấn đề lẻ, vụn.

Gửi văn bản cho các cơ quan thiết kế chính sách (với tư cách là câu lạc bộ của những người hoạt động chuyên ngành) phản ánh những vấn đề chưa phù hợp thực tiễn của chính sách. Văn bản này sẽ được in trong tài liệu phát cho hội viên ở kỳ sinh hoạt kế tiếp và được đăng lên trang web của Hội KTKT. Như vậy hội viên sẽ thấy sinh hoạt CLB mà mình tham gia là có giá trị thực tiển và ngày càng hấp dẫn. Mặt khác, cơ quan thiết kế chính sách nhận được phản ánh góp ý từ một tập thể  CLB chuyên ngành, có tổ chức qui củ, có sinh hoạt nghiêm túc, sẽ thuận lợi trong việc trình lên lãnh đạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa các chính sách còn bất cập. Tóm lại, đây là một kênh góp ý chính sách có “sức nặng”.
Hy vọng những phương hướng, nội dung, và phương thức đề nghị trên đây sẽ góp phần làm cho sinh hoạt của CLB KTT TQ dần dần được củng cố về chất lượng, tăng lên về số lượng, trở thành một diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, góp ý chính sách có giá trị và là một cơ hội giao lưu đoàn kết thân ái của những người làm công tác kế toán.

                                                                                          HẾT

Trần Văn Thông

Thạc Sĩ Kế Toán Quốc Tế – Đại Học Swinburne (Úc)
Kế Toán Trưởng
Công ty TNHH Điện lực BOT Phú Mỹ 3
(Quận 2 – TP.Hồ Chí Minh) 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *